Debat

Direktør i Esport Danmark: Vi skal turde satse på inklusion i en national esportsstrategi

Esport udgør et reelt alternativ til traditionel foreningsidræt, som kan rumme alle grupper af samfundet. Derfor skal vi prioritere at investere i inklusion i en kommende national esportsstrategi, skriver Rico Corneliussen.

Esport kan være med til at skabe rum og fællesskaber for nogle af de børn og unge, der
i dag kæmper med mistrivsel og ensomhed, skriver Rico Corneliussen.
Esport kan være med til at skabe rum og fællesskaber for nogle af de børn og unge, der i dag kæmper med mistrivsel og ensomhed, skriver Rico Corneliussen.Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix
Rico Corneliussen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Esporten har en unik egenskab til at kunne rumme alle, der vil være med. Vi skal udnytte esportens fulde potentiale i kampen mod børn og unges mistrivsel og ensomhed.

Det er derfor alfa og omega, at en kommende national esportsstrategi prioriterer inklusion og lige adgang til esportsforeninger i hele landet.

Det er desværre ingen hemmelighed, at flere børn og unge mistrives og kæmper med ensomhed. Svaret hos mange er, at de skal ind i det danske foreningsliv, og det er heldigvis et godt svar.

Esport rummer en række unikke egenskaber, der appellerer til udfordrede grupper af unge, der ellers kan have svært ved at finde fodfæste inden for traditionelle sports- og foreningsaktiviteter.

Rico Corneliussen
Direktør, Esport Danmark

Men særligt børn og unge med fysiske og psykiske handicap oplever en udfordring i at deltage i fritidsaktiviteter med deres jævnaldrende.

I Danmark står op mod 85 procent af børn og unge med handicap uden for foreningsidrætten. Det er en tendens, der både gælder for de unge med psykiske handicap, såsom for eksempel autisme eller ADHD, der kan have svært ved at finde et idrætsfællesskab, der kan rumme dem.

Ligesom det gælder børn og unge med fysiske handicap, som generelt har en lavere deltagelse i samfundslivet, hvilket påvirker livskvaliteten negativt.

Esport rummer en række unikke egenskaber, der appellerer til udfordrede grupper af unge, der ellers kan have svært ved at finde fodfæste inden for traditionelle sports- og foreningsaktiviteter.

Klare rammer kan give ekstra ro

Esport kan blandt andet dyrkes, hvis du sidder i kørestol eller via specialudviklede joysticks, der kan styres med munden. Ligesom esport kan dyrkes på afstand, så kan du stadig træne med dit hold, hvis du er nødsaget til at være indlagt i en længere periode.

I mange spil er der opsat klare rammer. Banerne er de samme, og figurerne, man møder, er ens, hvilket bidrager til en større forudsigelighed, der kan skabe ekstra ro hos nogle. Derfor kan esport hjælpe børn og unge med udfordringer. 

Banerne er de samme, og figurerne, man møder, er ens, hvilket bidrager til en større forudsigelighed, der kan skabe ekstra ro hos nogle.

Rico Corneliussen
Direktør, Esport Danmark
Det er i vores optik derfor afgørende, at en national esportsstrategi proaktivt adresserer behovet for bedre vilkår for børn og unge med handicap, så de unikke kvaliteter ved esport kan udfolde sig.

På nuværende tidspunkt er der mange esportsforeninger over hele landet, som gør et kæmpe stykke arbejde for at inkludere udsatte grupper.

Der er dog stadig plads til flere foreninger, og udbuddet skal være synligt for alle, så de sårbare unge, der risikerer at gå glip af fritidsaktiviteter, er klar over, at de har et reelt alternativ til den traditionelle foreningsidræt.

Strategien bør derfor omfatte et outreach-program med det formål at promovere esport som et reelt alternativ for dem, der føler, at de falder uden for de traditionelle kategorier efter skoletid.

Outreach-programmet skal både hjælpe nye og allerede etablerede foreninger med at gøre sig mere synlige overfor børn og unge, der har det svært. Ligesom outreach-programmet bør inddrage handicaporganisationerne rundt i landet med henblik på at give dem forståelsen og værktøjerne til at hjælpe deres medlemmer ind i esportsforeningerne.

Udbredelsen af struktureret esportsudøvelse i Danmark hviler i dag både på oprettelsen af nye foreninger, men også på en styrkelse af de eksisterende foreninger, hvilket vi i Esport Danmark allerede arbejder målrettet med.

Læs også

Investér i inklusion og lige adgang til gamingfaciliteter

For at gøre inklusionen i esportens foreningsliv mulig, er det afgørende at sikre et lokalt og stærkt esportstilbud til danske unge i hele landet.

Mange nye foreninger står imidlertid over for udfordringer relateret til betydelige opstartsudgifter, både i form af lokaler og anskaffelse af de computere og det udstyr, der er afgørende for den optimale gaming-oplevelse. 

På tværs af landet har de etablerede esportsforeninger og mindre klubber på trods af hårdt og dygtigt arbejde desværre set et faldende medlemstal.

En national esportsstrategi bør derfor prioritere økonomiske ressourcer til at etablere nye foreninger og styrke de eksisterende landet over.

Det kræver, at man som en del af den kommende esportsstrategi tør investere i inklusion og lige adgang til gamingfaciliteter.

Rico Corneliussen
Direktør, Esport Danmark

Først og fremmest så det ikke er tilfældigheder og den enkelte kommunes prioriteter, der bestemmer, om der er en klub i nærheden. Men også for, at de nuværende esportsforeninger fortsat kan tilbyde et hold for dem, der allerede har fundet en sund vej ind i foreningslivet.

I Esport Danmark er vi ikke i tvivl. Esport er en sport for alle.

En sport, der er tilgængelig for alle, der vil være med. Og derfor også en sport, der i gode foreningsrammer kan være med til at skabe rum og fællesskaber for nogle af de børn og unge, der i dag kæmper med mistrivsel og ensomhed.

Men det kræver, at man som en del af den kommende esportsstrategi tør investere i inklusion og lige adgang til gamingfaciliteter.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Rico Corneliussen

Direktør, Esport Danmark, Advisory Board Member - Go Gaming, KFUM's sociale arbejde
Niels Brock (1993)

0:000:00