EU indfører nye stramninger for at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. Banker forudser mere besvær og foreninger frygter højere priser

Den nye lovpakke indeholder strengere krav til pengeoverførsler til visse tredjelande og håndtering af kontanter. En af delene vil på det nærmeste blive umuliggjort med de nye regler.

Kira Marie Peter Hansen, ordfører for EU-gruppen De Grønne på lovpakken med nye stramninger på hvidvask-området anerkender, at det er svært at ramme balancen med tilstrækkelig regulering, som ikke rammer unødigt bredt. Hun efterlyser konkrete input fra foreninger til, hvordan lovgivningen fra EUs side skal se ud.  
Kira Marie Peter Hansen, ordfører for EU-gruppen De Grønne på lovpakken med nye stramninger på hvidvask-området anerkender, at det er svært at ramme balancen med tilstrækkelig regulering, som ikke rammer unødigt bredt. Hun efterlyser konkrete input fra foreninger til, hvordan lovgivningen fra EUs side skal se ud.  Foto: EU-Parlamentet
Gitte Skotby-Young Ballenstedt

I processen med hvidvasklovgivning er jeg ikke blevet mødt af et foreningsliv eller brancheorganisationer, der peger på, at særlige dele af lovgivningen skal skrives ud eller skrives på en særlig måde

Kira Marie Peter Hansen
MEP

Et gigantisk skridt i kampen mod illegale pengestrømme i Europa.

Det kalder MEP Kira Marie Peter Hansen den nyligt vedtagne lovpakke mod hvidvask og terrorfinansiering. 

0:000:00