Mikkel Bjørn
 svarer 
Thomas Danielsen

Hvilke konsekvenser har det for foreningslivet og andre små ikke-kommercielle brugere af luftrummet, at der er mangel på flyveledere?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Kulturudvalget, Spørgsmål 92

Vil ministeren redegøre for, hvilke konsekvenser det har for foreningslivet og andre små ikke-kommercielle brugere af luftrummet, at der er mangel på flyveledere? Vil ministeren endvidere tilkendegive, hvad ministeren vil gøre for at understøtte foreningslivet, såsom faldskærmsklubberne, som i nogle tilfælde hæfter personligt ved konkurs, når nu de ikke kan få lov at udøve deres idræt, og vil ministeren give et skøn over, hvornår der er rettet op på manglen på flyveledere?

Svar fra mandag den 19. juni 2023
Der er stor forskel i konsekvenserne for de forskellige hobbybaserede luftrumsbrugere

Der er stor forskel på omfang af kontakt, foreningslivet og andre små ikke-kommercielle brugere af luftrummet har med Naviairs flyveledere.

En stor del af de hobbybaserede luftrumsbrugere har ikke kontakt med flyvelederne men med Naviairs flyveinformationstjeneste, der blandt andet giver informationer til luftrumsbrugere i det nedre ukontrollerede luftrum. Denne gruppe af luftrumsbrugere bliver ikke påvirket af manglen på flyveledere.

De foreninger og andre små ikke-kommercielle brugere af luftrummet, som kan blive påvirket af manglen på flyveledere, har deres aktiviteter inden for de kontrollerede terminalområder (TMA) og kontrolzonerne (CTR) ved Københavns, Roskilde og Billund Lufthavne.

Manglen på flyveledere giver en begrænset kapacitet i særligt TMA’erne og CTR’erne ved lufthavnene i København, Roskilde og Billund. Dette betyder, at det ikke er alle dage, hvor det er muligt for foreningerne og de små kommercielle brugere at få adgang til det kontrollerede luftrum. Adgangen til luftrummet er en forudsætning for deres aktiviteter i disse områder.

Særligt i Roskilde Lufthavn er der lav kapacitet, da en del af flyvelederne fra Roskilde er flyttet til Københavns Lufthavn for at sikre en så forsinkelsesfri sommerferie som muligt. Naviair har oplyst mig om, at der er løbende kontakt med brugerne af Roskilde Lufthavn og Naviairs driftschef i lufthavnen, for at brugerne får bedst muligt grundlag for at planlægge deres aktiviteter.

Naviair og flyveledernes fagforening DATCA indgik den 15. juni 2023 en aftale, som skal være med til at sikre en øget flyvelederkapacitet. Med udgangspunkt i aftalen forventer Naviair, at Naviairs drift i Københavns Lufthavn vil blive normaliseret snarest. Herefter vil Naviair, når det er muligt, igen kunne øge flyveleder kapaciteten i Roskilde Lufthavn til gavn for svæveflyvere og hobbybrugere af luftrummet.

0:000:00