Mikkel Bjørn
 spørger 
Kaare Dybvad Bek

Kan og bør vi forbyde kønsopdelt svømmeundervisning i kommunale svømmehaller?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Kulturudvalget, Spørgsmål 110

Vil ministeren kommentere artiklen "Politiker revser kønsopdelt svømmeundervisning: Det er grotesk, og det skal vi ikke bukke under for”, bragt på amagerliv.dk, 28. juni 2023, herunder sætningerne: "Søren Tegen Pedersen, der er administrerende direktør i forvaltningen, bekræfter, at Amager Healthy Girls er en godkendt folkeoplysende forening, der har fået tildelt foreningstid i både Sundby Bad og Frankrigsgade Svømmehal, og at foreningen afholder kønsopdelt svømmeundervisning for piger og kvinder hver søndag mellem klokken 15.30-18.30” og "Der findes desuden kønsopdelt svømning i to andre folkeoplysende foreninger, der har fået tildelt tider i kommunale svømmehaller. Det drejer sig om Hovedstadens Svømmeklub og She Zone, skriver Søren Tegen Pedersen i besvarelsen”? Vil ministeren på baggrund heraf redegøre for, om det er muligt ved lov at forbyde kønsopdelt svømmeundervisning i kommunale svømmehaller, og i bekræftende fald tilkendegive, om regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti vil fremsætte et lovforslag herom?

0:000:00