Søren Bo Søndergaard
 svarer 
Jeppe Bruus

Hvilke muligheder ser regeringen for at få ændret EU's momsdirektiv, så Danmark kan friholde for eksempel fitnessundervisning for moms?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Europaudvalget, Spørgsmål 140

Ministeren bedes redegøre for, hvilke muligheder regeringen fremadrettet ser for at få ændret EU's momsdirektiv, med henblik på at Danmark kan friholde fitnessundervisning, danseundervisning med videre for moms, samt hvilke konkrete skridt regeringen agter at tage i den henseende, idet spørgeren bemærker, at skatteministeren tidligere har udtrykt over for Folketinget ”… at hverken den forrige eller den nuværende regering har noget ønske om at lægge moms på undervisning i fitnesscentre eller anden undervisning” (EUU, alm. del – svar på spm. 60, 2022-23, 2. samling).

Svar fra torsdag den 7. september 2023

Spørgsmålet knytter sig til Skattestyrelsens udkast til styresignaler, der har været i offentlig høring, hvor der på baggrund af tre domme afsagt af EU-Domstolen lægges op til en ændring af dansk praksis i forhold til moms på undervisning.

Jeg skal henvise til min besvarelse af EUU alm. del spørgsmål 135 (2022-23, 2. samling).

0:000:00