svarer 
Morten Bødskov

Pågår der et arbejde, der skal se på mulighederne for at begrænse eller regulere udenlandsk ejerskab af fodboldklubber med videre?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Kulturudvalget, Spørgsmål 136

Vil ministeren oplyse, om der pågår et arbejde, der skal se på mulighederne for at begrænse eller regulere udenlandsk ejerskab af fodboldklubber og flerklubejerskab, hvor Divisionsforeningen har foreslået en model, hvor transfers mellem klubber skal bogføres til bestemte værdier, der afspejler en fodboldspillers reelle transferværdi, noget der vil gøre det sværere for klubber i flerklubejerskaber at spekulere i at føre spillere frem og tilbage mellem klubberne til priser langt under eller over, hvad de involverede spillere ville blive handlet til på det frie marked?

Svar fra mandag den 2. oktober 2023

Det er afgørende for mig, at vi i dansk fodbold bibeholder den lokale klubforankring og det store fællesskab, som idræt og sport skaber. Jeg følger tæt udviklingen, vi har set i dansk og international fodbold de seneste år, hvor flerklubejerskaber kan give udfordringer bl.a. i forhold til transfers mellem klubberne.

Til brug for besvarelse af spørgsmålet har jeg indhentet et bidrag fra Skatteministeriet om de skattemæssige regler om transfer pricing.

Skatteministeriet har oplyst følgende:

”Fodboldklubber er ligesom andre selskaber m.v. underlagt de skatteretlige regler om transfer pricing, som indebærer, at interesseforbundne selskaber m.v. skal handle med hinanden i overensstemmelse med armslængdeprincippet.

Armslængdeprincippet findes i ligningsloven § 2 og medfører, at såkaldte kontrollerede transaktioner skal ske til priser og vilkår, som kunne være opnået mellem uafhængige parter. Det betyder eksempelvis, at hvis en ansat i ét selskab udfører funktioner for et andet interesseforbundet selskab, skal der ske en afregning for den udførte funktion. Hvordan en sådan afregning skal fastsættes er nærmere reguleret i OECD’s transfer pricing guidelines, som ligningslovens § 2 skal fortolkes i overensstemmelse med." 

Jeg henholder mig til svaret fra Skatteministeriet, og forventer selvfølgelig at de danske fodboldklubber overholder de gældende skattemæssige regler om transfer pricing.

0:000:00