Steffen Larsen
 svarer 
Kaare Dybvad Bek

Er ministeren enig med kulturministeren i, at e-sport er en sport på lige fod med mere traditionelle sportsgrene?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 392

Er ministeren enig med kulturministeren i, at e-sport er en sport på lige fod med mere traditionelle sportsgrene, og at udenlandske professionelle e-sportsudøvere bør have samme vilkår for at kunne udøve deres sport i Danmark, som f.eks. en udenlandsk fodboldspiller har?

Svar fra mandag den 1. januar 1900

Tak for spørgsmålet. I forhold til tredjelandsstatsborgere, der indrejser til Danmark i professionelt øjemed, gælder det generelt, at de som udgangspunkt skal have en arbejdstilladelse for at kunne tage beskæftigelse her i landet. Det gælder uanset arbejdets længde, og uanset om det er lønnet eller ulønnet arbejde. Når det er sagt, har jeg også noteret mig den fremgang, der har været i Danmark på e-sportsområdet, og det er naturligvis noget, som jeg gerne vil støtte op om inden for mit område.

Jeg er også enig med kulturministeren i, at professionelle e-sportsudøvere såvel som andre professionelle sportsudøvere bør have de bedst mulige vilkår inden for deres respektive sportsgrene. Det gælder også udenlandske professionelle sportsudøvere. Derfor er jeg også glad for, at der allerede findes en række erhvervsordninger, som udenlandske professionelle e-sportsudøvere kan søge om opholds- og arbejdstilladelse efter. Det gælder f.eks. fasttrackordningen, som giver udlændinge, der ansættes i certificerede virksomheder, mulighed for hurtig og fleksibel jobstart, for blot at nævne et par af de muligheder, der er.

Visse grupper af tredjelandsborgere kan desuden være fritaget for kravet om arbejdstilladelse i kraft af særlige fritagelsesregler. Det gælder f.eks. professionelle idrætsudøvere og trænere, der kortvarigt skal deltage i en enkeltstående større sportsbegivenhed eller deltage i en prøvetræning i en dansk idrætsklub. Efter praksis i Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan professionelle udøvere og trænere inden for e-sport også være fritaget. Det er dog vigtigt at understrege, at formålet med fritagelsesreglerne er at tilgodese virksomhedernes behov for fleksibilitet, i forbindelse med at udenlandsk arbejdskraft kortvarigt skal udføre bestemte aktiviteter i Danmark, som har begrænset beskæftigelsesmæssig betydning for arbejdsmarkedet.

Som jeg har givet udtryk for i et tidligere svar til hr. Steffen Larsen, nemlig svar på spørgsmål nr. 60 i Udlændinge- og Integrationsudvalget, vil der, i takt med at der opstår nye industrier og nye professionstyper, også være aktører, som ikke naturligt falder ind under de gældende ordninger, og for hvem reglerne kan opleves som ufleksible, og jeg har derfor bedt mit ministerium at se på, om der er uhensigtsmæssigheder i den måde, de gældende regler fungerer på i forhold til e-sport. Tak for ordet.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00