Mai Mercado
 svarer 
Peter Hummelgaard

Kan man inkludere tilskadekomne politibetjente i det eksisterende tilbud i Danmarks Idrætsforbunds Soldaterprojekt?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 452

Hvad er ministerens holdning til at inkludere tilskadekomne politibetjente i det eksisterende tilbud i DIF Soldaterprojekt, idet målgrupperne på mange måder minder om hinanden og kan have gavn af de samme tilbud?

Svar fra onsdag den 12. april 2023
Det giver god mening at hente inspiration fra veteranindsatsen i Forsvaret, når vi skal iværksætte nye initiativer for tilskadekomne politibetjente

Jeg mener, at danske betjente skal have både støtte og anerkendelse, hvis de kommer til skade i tjenesten. Politiet passer godt på os. Derfor skal vi også passe godt på dem og yde en støtte, der står mål med den store indsats, som politiet yder for at holde os alle sammen trygge.

Jeg tror, at vi alle gerne vil gøre mest muligt for vores politibetjente – og i øvrigt for de mange andre offentligt ansatte, som kommer til skade i tjenesten.

Det er derfor også allerede i dag et område, som regeringen har fokus på. I den nuværende flerårsaftale for politiet og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023, som et bredt flertal af Folketingets partier blev enige om i 2020, er der således taget initiativ til at forbedre indsatsen for tilskadekomne betjente og politiet generelt. Det er således blandt andet aftalt at gøre politiet mere robust ved at afsætte midler til at udvide politistyrken med flere betjente, der kan lette presset på politibetjente. Derudover har vi afsat 1 mio. kr. hvert år i aftalens løbetid til foreningen Thin Blue Line, der yder støtte til tilskadekomne ansatte i dansk politi samt deres pårørende og efterladte.

Jeg kan derudover oplyse, at Justitsministeriet – i samarbejde med Rigspolitiet – arbejder på et forslag til en model for forbedring af vilkårene for polititjenestemænd, som har udviklet PTSD eller pådraget sig andre skader som følge af arbejdet, med henblik på, at den kan indgå i forhandlingerne om den næste flerårsaftale for politiets og anklagemyndighedens økonomi.

Jeg kender ikke nærmere til tilbuddet i DIF Soldaterprojekt, men jeg kan forstå, at der er tale om et projekt, som Dansk Idræts Forbund (DIF) har bevilget midler til, og som skal bidrage til, at psykisk og fysisk sårede veteraner inspireres og støttes til at finde tilbage til et selvstændigt og meningsfyldt liv.

Selvom der er forskel på politibetjente og soldaters arbejdssituation, så er min holdning, at det giver god mening at hente inspiration og erfaringer fra veteranindsatsen på Forsvarsministeriets område, når vi skal se på, hvad vi eventuelt kan iværksætte af nye initiativer for tilskadekomne politibetjente.

0:000:00