KandidattestenEU-valg 2024

Henrik Dahl

forLiberal Alliance

64 år

Ph.d.-uddannelse

Derfor stiller jeg op

Jeg stiller op fordi EU står overfor et afgørende valg. Ønsker du et blåt Europa, der fokuserer på de faktiske fælles problemer, som vi står over for? Eller ønsker du et rødt Europa med mere fokus på overregulering, kønskvoter og øremærket barsel? I mine øjne skal EU fokusere på det, der ikke alene kan sikres i de enkelte medlemslande. De hegnspæle er afgørende for vores fremtid.

Politiske mærkesager

Et konkurrencedygtigt Europa

EU sakker bagud i forhold til Kina og USA. Derfor skal vi have en bedre konkurrenceevne. Langt de fleste mindre virksomheder anser administrative byrder for at være den største udfordring. Derfor skal vi bekæmpe unødvendigt bureaukrati. LA foreslår, at for hver ny regel der indføres, skal to ældre regler fjernes. EU's største succes er det indre marked, som har bidraget til en h

Dit liv. Dine beslutninger

- Din barsel skal ikke tilrettelægges i Bruxelles, og EU skal ikke blande sig i hverken danske lønninger eller din tidsregistrering på din arbejdsplads. EU skal løse grænseoverskridende problemer. Ikke lave grænseoverskridende indgreb. EU skal ej heller ikke lovgive om kønskvoter, og lege samfundsingeniører.

Fælles trusler. Fælles løsninger.

EU’s fælles grænsekontrol skal styrkes. Vi ønsker at oprette fælles modtagecentre i sikre tredjelande, så vi kan få en bedre kontrol ved vores ydre grænser. I en tid med global usikkerhed, lande som Rusland og Kina, der vil os det ondt, strategisk konkurrence og trusler udefra, er det vigtigt at styrke europæisk sikkerhed og forsvar. Derfor skal EU bidrage til forskning og udvikling af militærmate

Personlige spørgsmål

Hvilken politisk gruppe i Europa-Parlamentet vil dit parti sidde i?

Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)

Nævn en bog, der har gjort særligt indtryk på dig.

Lykke-Per af Henrik Pontoppidan. Jeg læser den cirka hvert tiende år siden jeg læste den første gang for 10 år siden. For mig er det en tidsløs klassiker. Jeg finder altid nye detaljer af historien, som jeg finder spændende.

Er der en fritidsaktivitet, der er særlig vigtig for dig?

Jeg elsker at cykle, når jeg er hjemme i Ribe, så cykler jeg ofte en tur rundt i det sydvestjyske landsskab. Så cykling er klart en af mine favorit aktiviteter.

Er der en kunstner eller musiker, du sætter særlig pris på?

Tom Waits er fremragende. Jeg kan anbefale alle, som læser det her at høre hans album Rain Dogs. Det er en magisk oplevelse, og dermed vil spørgsmålet om hvorfor jeg har valgt ham være besvaret.

Hvilken podcast lytter du altid til?

Jeg er folketingsmedlem, så når jeg kommer hjem sætter jeg stor pris på tavshed. Så jeg lytter desværre ikke til så mange podcasts.

Hvilket andet EU-land rejser du helst til?

Selvom det ikke er et EU-land, så tillader jeg mig at være lidt kæk. Hvis jeg helt frit kunne vælge, ville jeg finde et rart sted i Ticino, der er den italiensktalende kanton i Schweiz. Ikke på grund af skatter eller andet LA-agtigt. Men fordi Ticino svarer til drømmescenariet: al Italiens kulturelle og klimatiske herlighed, bare diskret og effektivt administreret og drevet af tyskere.

Sammenlign svar

1

Det er en fordel for Danmark at være med i EU

Det er uden tvivl en gevinst for Danmark at være medlem af EU. Danmark står stærkere både sikkerhedspolitisk og økonomisk som EU-medlem, end hvis vi ikke var medlem.
Henrik Dahl
2

Danmark bør indføre permanent grænsekontrol og dermed træde ud af Schengen-samarbejdet

En permanent grænsekontrol ville være i strid med Schengen-reglerne. Vi har brug for grænsekontrol ved EU's ydre grænser, hvor det er nødvendigt. Schengen-samarbejdet giver tusindvis af danskere mulighed for at rejse frit rundt i hele Europa. Overordnet set er det en gevinst for det danske folk og for den ellers frie bevægelighed i EU.
Henrik Dahl
3

16-årige skal have stemmeret til europaparlamentsvalget

I Liberal Alliance ønsker vi ikke at give mindreårige retten til at stemme. Valgretsalderen skal altid følge myndighedsalderen. Hvis man ikke selv kan stifte gæld, så skal man ikke kunne gældsætte sit land eller sin union.
Henrik Dahl
4

Samfundsnødvendige produkter som medicin og teknologi skal produceres i EU, også selvom de kan fås billigere andre steder i verden

Ruslands invasion af Ukraine og det stadig mere dysfunktionelle forhold til Kina understreger, at Europa skal være i stand til at producere mere selvstændigt. Derfor bør vi øge vores produktion inden for Europa. Særligt corona viste, hvor vigtigt det er med vaccineproduktion.
Henrik Dahl
5

Ukraine skal tilbydes medlemskab af EU, når de lever op til de formelle betingelser om blandt andet demokrati og retsstat

I øjeblikket kæmper Ukraine for både vores og deres frihed. Ruslands invasion af Ukraine er fordømmelig og handler i sin essens om Ukraines ret til selvbestemmelse. Derfor skylder EU at give dem håb om en fremtidig medlemskab, men det skal understreges, at alle betingelser må opfyldes, før et eventuelt medlemskab kan realiseres. Det, som Ukraine har brug for nu, er håb om at blive fuldgyldige medl
Henrik Dahl
6

Et enkelt land skal ikke længere have veto-ret til at forhindre, at EU vedtager nye sanktioner mod andre lande

Alt for ofte har vi set Ungarns Viktor Orbán blokere for enten våbenpakker eller finansiel støtte til Ukraine, ligesom han har truet med at blokere for yderligere sanktioner mod Rusland. I Liberal Alliance mener vi, at beslutninger om sanktioner bør overgå fra enstemmighed til kvalificeret flertal, fordi ét land ikke bør have magt til at forhindre yderligere sanktioner mod lande som Rusland.
Henrik Dahl
7

EU’s landbrugsstøtte skal afskaffes

Hos Liberal Alliance mener vi, at landbrugsstøtten skal udfases. Denne støtte udgør en stor del af EU's budget, og med dagens globale handelsmuligheder behøver vi ikke at fastholde denne forældede støttemodel. Ved at afskaffe landbrugsstøtten i hele EU vil danske landmænd ikke stå dårligere stillet end landmænd i andre EU-lande. Derfor bør vi arbejde for at mindske og til sidst helt fjerne EU's la
Henrik Dahl
8

EU bør fremme brugen af atomkraft som en bæredygtig energikilde

Atomkraft har en minimal CO2-udledning og kan derfor betegnes som en grøn energikilde. I Europa er vi dybt afhængige af russisk gas, hvilket indirekte bidrager til finansieringen af Putins krig. Hvis vi skal nå EU's ambitiøse klimamål, er der ingen vej udenom atomkraft, uanset om det gælder for Europa eller Danmark.
Henrik Dahl
9

EU skal give mere økonomisk støtte til at udbygge togtrafikken på tværs af Europa

EU skal ikke subsidere togtrafikken i Europa. Det er langt hen af vejen et nationalt ansvar at få sin togtrafik op at stå. Vi mener ikke, at danske skatteydere skal betale for Ungarns togtrafik - og omvendt.
Henrik Dahl
10

EU skal nedjustere de grønne ambitioner, så erhvervslivet får længere tid til at omstille sig til EU's grønne krav

Danmark fylder 0,1 af verdens udledning. Så hvis vi for alvor skal gøre en forskel for den grønne omstilling, så skal det ske i EU. I Liberal Alliance går vi ind for en høj CO2-afgift på alle brancher i hele Europa.
Henrik Dahl
11

Danmark skal være fuldt med i EU’s udlændingepolitik, og derfor bør vi afskaffe retsforbeholdet

Det er vigtigt for Liberal Alliance, at Danmark stadig har fuld kontrol over sin rets- og udlændingepolitik. Den seneste folkeafstemning i 2015 viste, at et flertal af danskerne stemte nej til at afskaffe retsforbeholdet. Det skal respekteres. Danmark har en tilvalgsordning, der muliggør, at vi kan tilvælge de rets- og udlændingepolitiske aftaler, som kunne gavne Danmark.
Henrik Dahl
12

EU's økonomiske støtte til afrikanske lande skal gøres afhængig af, at de medvirker til at bremse migration til Europa

I øjeblikket oplever vi et stort pres på Europas ydre grænser. Cypern, som er et medlemsland, har oplevet en stigning på over 300 %. Samtidig har Frontex udtalt, at 2023 var året med de fleste illegale krydsninger siden 2016. Hvis vi derfor skal have styr på vores ydre grænser, så skal alle tilgængelige metoder tages i brug. Derfor skal EU's udlandsbistand afhænge af, hvorvidt landene bidrager til
Henrik Dahl
13

Danmark skal stille soldater til rådighed til en kommende europæisk indsatsstyrke på 5.000 mand

Det er mørke tider i Europa. Det kræver derfor, at vi samarbejder i højere grad med vores allierede i EU. Derfor skal Danmark selvfølgelig kunne sende soldater til en fælles brigade, hvis det bliver nødvendigt. Dog skal det fortsat være Folketinget, der træffer denne beslutning
Henrik Dahl
14

Danmark skal erstatte kronen med euroen

Så længe en så stor del af Eurolandene ikke overholder fælles regler om lav gæld, og en streng budgetdisciplin, så mener vi ikke Danmark skal tilslutte sig euroen.
Henrik Dahl
15

EU skal regulere hvilke strategisk vigtige teknologier, medlemslandene må eksportere

Vi forstår spørgsmålet således, at EU skal have mulighed for at bestemme, hvilke grænser der gælder for eksportmuligheder. Der kan være visse teknologier, som er afgørende for Europas sikkerhed, hvor det kan være nødvendigt at indføre et forbud. Men som udgangspunkt må det være op til det enkelte medlemsland.
Henrik Dahl
16

EU skal ikke optage flere nye medlemslande

Efter invasionen af Ukraine befinder vi os i en ny geopolitisk virkelighed. Derfor står vi over for en ny sikkerhedspolitisk konkurrence med Rusland. Dette kræver, at vi tilbyder visse lande en reel mulighed for at blive en del af Den Europæiske Union. Alle lande skal dog opfylde EU's betingelser for medlemskab. Tyrkiet skal ikke være medlem af EU.
Henrik Dahl
17

Tyrkiet skal ikke længere være kandidat til at blive medlem i EU

Liberal Alliance betragter Tyrkiet som en privilegeret økonomisk partner for EU. Med Erdogan i spidsen har Tyrkiet forvandlet sig til et overfladisk autokrati og har endegyldigt vendt sig fra demokratiet. Derfor mener Liberal Alliance, at Tyrkiet ikke længere skal være kandidatland til EU.
Henrik Dahl
18

EU skal stramme reglerne for dyretransporter, så de ikke varer længere end otte timer

Dyrevelfærd er essentiel for dyrenes sundhed og velvære. Derfor er det vigtigt, at der er tale om ordentlige vilkår for dyr, når de transporteres med erhvervsmæssige formål. Liberal Alliance ønsker derfor at sætte fokus på at forkorte tiden på dyretransporter.
Henrik Dahl
19

EU skal vedtage fælles stop for udvinding af fossile brændstoffer senest i 2030

Liberal Alliance støtter EU's klimalov om et fuldstændig klimaneutralt EU i 2050. Men indtil det tidspunkt, vil det være uklogt at stoppe med udvindingen. Næsten ingen lande i EU er klar til en fuldstændig stop af fossile brændstoffer og ville dermed blive mere energiafhængige af regioner som Mellemøsten. Derfor mener Liberal Alliance, at mens klimamålene i EU skal overholdes, bør vi fortsat tilla
Henrik Dahl
20

Det samlede landbrugsareal i EU skal mindskes for at gøre plads til mere vild natur

Danmark har store naturmæssige udfordringer. Hos Liberal Alliance ønsker vi at udfase landbrugsstøtten. Derfor vil det medhøre et naturlig fald i landbrugsarealer i Danmark, og dermed vil der med den rette naturvenlige politik automatisk komme flere naturarealer.
Henrik Dahl
21

Det er godt, at EU vil ændre reglerne, så det i nogle tilfælde bliver tilladt at jage ulve i Danmark

Lempligere EU-regler for jagt på ulven, vil ikke få den effekt, som er foreskrevet på spørgsmålet. Danmark har i forvejen meget få ulve, og derfor ulvens status ikke blive ændret i Danmark, da den bliver anset som truet. Dog skal det fremhæves, at Liberal Alliance mener, at problemulve skal reguleres.
Henrik Dahl
22

Udlændinge skal kunne købe sommerhuse i Danmark

Sommerhusreglen er ofte blevet beskrevet som det femte forbehold for Danmark. Det er et levn for fortiden, at man som udlænding ikke må købe et sommerhus i Danmark. Det vil sætte en positiv økonomisk udvikling i gang i Danmarks ydre områder, hvis eksempelvis tyskerne fik mulighed for at købe en ejendom.
Henrik Dahl
23

EU skal oprette modtagecentre for asylansøgere, som skal ligge uden for Europa

Vi har behov for at have styr på EU's ydre grænser. I øjeblikket er der et stort pres på Sydeuropa, hvor migranter ankommer i store antal. Derfor foreslår Liberal Alliance oprettelsen af fælles modtagecentre i tredjelande, hvilket vil mindske presset på Europa betydeligt og samtidig gøre menneskesmuglerne arbejdsløse.
Henrik Dahl
24

EU skal øge antallet af redningsaktioner i Middelhavet

For indeværende bliver langt hovedparten af migranter, der bliver reddet på Middelhavet, sejlet til Europa. Det motiverer kun endnu flere til at sætte livet på spil på Middelhavet og forøge allerede omfattende integrationsproblemer i EU. LA begræder det omfattende tab af menneskeliv, og ønsker derfor, at en forudsætning for redningsaktioner må være, at reddede illegale migranter sejles retur til d
Henrik Dahl
25

Det er godt, at EU har fastsat et minimum for øremærket barsel til mænd

Liberal Alliance ønsker ikke øremærket barsel. For vi mener ikke, at staten, EU eller et andet politisk organ skal blande sig i, hvordan familier vælger at indrette deres barsel. Noget så intimt og nært som barsel er ganske enkelt en privatsag.
Henrik Dahl
26

Lande skal kunne trækkes i EU-støtte, hvis deres lovgivning diskriminerer seksuelle minoriteter

Vi skal ikke acceptere lovgivning i EU, som diskriminere mod seksuelle mindretal. Derfor mener Liberal Alliance, at vi skal trække i EU's støttemidler til medlemslande, som laver lovgivning til formål med netop det.
Henrik Dahl
27

EU skal kunne gribe ind i landenes håndtering af pandemier eller andre grænseoverskridende sundhedstrusler

EU's institutioner har i øjeblikket ikke kapaciteten til at håndtere krisestyring for hele unionen under pandemier. De beskæftiger sig primært med at godkende fælles medicin, hvilket ikke placerer dem i en position til effektivt at varetage krisehåndtering for 27 medlemslande. Derfor mener Liberal Alliance, at evnen til at håndtere pandemier bør forblive hos EU's medlemslande.
Henrik Dahl
28

Vi skal fokusere mere på EU end USA som udenrigs- og sikkerhedspolitisk allieret

Der kan være ingen tvivl om, at USA er Danmarks sikkerhedsgarant gennem NATO. Men den stigende polarisering i USA skader NATO som helhed. Derfor skal vi i EU investere mere i vores forsvar – sammen – og dermed stå stærkere på egne ben. Dette skal dog ikke ske på bekostning af vores alliance med USA.
Henrik Dahl
29

EU bør have en ny traktat for at gøre samarbejdet mere effektivt

Liberal Alliance ønsker ikke en ny traktat. Vi mener ikke, at tiden er inde til nye politiske eksperimenter i EU. Vi mener tværtimod, at vi skal holde fast i Lissabon-Traktaten, som den er i øjeblikket.
Henrik Dahl
30

Det er godt, at EU lovgiver om kønskvoter i virksomheders bestyrelser

Kønskvoter er ikke et fremskridt for ligestillingen. Det vil tværtimod diskriminere på baggrund af køn og dermed gøre det vigtigere, hvad du er, end hvad du kan. Derfor er Liberal Alliance imod kønskvoter, uanset om det er EU eller Danmark, der ønsker at lovgive om det.
Henrik Dahl
31

EU skal fremme, at der i offentlige udbud stilles krav om ordentlige arbejdsvilkår

Udbudspolitikken bør fokusere på selve udbuddet. Derfor stiller Liberal Alliance sig kritisk over for dette forslag. Vi er dog enige om, at processen skal foregå under ordentlige vilkår og overholde lovgivningen i det medlemsland, hvor udbuddet finder sted
Henrik Dahl
32

EU skal forbyde TikTok

I Liberal Alliance går vi ind for så stor frihed som muligt for det enkelte menneske. Vi mener derfor ikke, at man fra EU's side skal forbyde TikTok. Der er dog visse sikkerhedspolitiske problematikker i TikTok, da appen er ejet af et kinesisk virksomhed. Derfor skal man kunne stille krav til fx forsvaret, at Appen ikke må være på dens pågældende telefon.
Henrik Dahl
33

EU's budget bør vokse yderligere

Ligesom vi ikke støtter en ny traktat, ønsker vi heller ikke et højere EU-budget, da dette vil betyde, at Danmark skal betale mere til EU. Vi mener også, at der er flere områder i EU's budget, herunder landbrugstøtten, der udgør en fjerdedel af det nuværende budget, hvor man kan finde potentielle besparelser.
Henrik Dahl
34

EU skal anerkende Palæstina som stat

Hos Liberal Alliance støtter vi en to-statsløsning. Vi ønsker et Palæstina, der er frit for Hamas, og et Israel, som respekterer Palæstinas grænser. Vi kan dog ikke anerkende Palæstina som land i øjeblikket, da Gazastriben er styret af Hamas, en terrororganisation listet af EU
Henrik Dahl
35

Det skal være sværere for studerende fra andre EU-lande at få adgang til SU, når de studerer i Danmark

Danmark har verdens mest generøse og åbne SU-system. I øjeblikket har Danmark dog problemer med at indhente SU-gælden, som udenlandske studerende har pådraget sig. Derfor skal vi stramme vores regler, så det bliver sværere for EU-borgere at optage studielån
Henrik Dahl
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024