KandidattestenEU-valg 2024

Morten Løkkegaard

forVenstre, Danmarks Liberale Parti
  • Europaparlamentsvalg 2009
  • Europaparlamentsvalg 2019

59 år

Bachelor-/diplomuddannelse

Derfor stiller jeg op

Jeg vil gøre en forskel for Danmark. Vi skal have et stærkt Danmark i et sikkert Europa. Samtidig er det min mission at være med til at styrke kendskabet til vores europæiske fællesskab. Til hverdag sætter jeg et dansk og liberalt aftryk på europæisk politik som gruppeformand for Venstre. Som næstformand i Venstres liberale gruppe Renew Europe er jeg ansvarlig for kontakten til erhvervslivet.

Politiske mærkesager

Europa skal kunne forsvare sig selv

Den sikkerhedspolitiske situation i Europa er alvorlig. Vi vil derfor styrke EU’s forsvar og sikkerhed markant, så vi kan forsvare vores ret til at leve i frihed og fred. USA er stadig vores vigtigste militære allierede, men Europa skal kunne forsvare sig selv. Fra dansk side skal vi kæmpe for at få NATO og EU til fortsat at arbejde sammen om et sikkert Europa.

Et frit EU kræver en stærk ydre grænse

Vi vil styrke EU’s ydre grænser og fortsat arbejde for at flytte hjælpen til nærområderne ved at behandle asylansøgninger og oprette modtagecentre for flygtninge uden for Europa. Vi bør opprioritere indsatsen, så flygtningene slet ikke begiver sig ud på de dødsensfarlige sejlture over Middelhavet. For det sætter deres liv i fare og gavner kun menneskesmuglerne.

Ind med grøn energi, ud med Putins gas

Vi skal gøre os uafhængige af Ruslands olie og gas ved at styrke de grønne energiløsninger. Det er til gavn for klimaet, og for vores sikkerhed i Danmark og EU. Dygtige danske virksomheder har allerede udviklet kloge grønne løsninger, så derfor skal Danmark gå forrest i EU og sætte turbo på den grønne omstilling ved at lette administrative processer, så grønne energiløsninger kan bidrage hurtigere

Personlige spørgsmål

Hvilken politisk gruppe i Europa-Parlamentet vil dit parti sidde i?

Gruppen Renew Europe

Nævn en bog, der har gjort særligt indtryk på dig.

Jeg læser uafbrudt – og mange bøger på én gang – så det er svært at vælge en ud. Men senest har bogen ”Storm på vej”, skrevet af min gode ven og tidl DR-US-korrespondent, Steffen Kretz, gjort stort indtryk på mig. Bogen skildrer et USA i opløsning på vej mod borgerkrig – og det bliver desværre bekræftet hver eneste dag, når man som jeg følger amerikansk politik dagligt.

Er der en fritidsaktivitet, der er særlig vigtig for dig?

Jeg har et skemasat fritidsliv, fordi der er så lidt af den (fritid). Jeg har min faste tjans med at slå græs, besøge mine gamle forældre, spille en runde golf – og have alle børn og børnebørn til middag om søndagen. Jeg læser en del, lytter til musik, og ser – i det omfang der stadig er tid til overs – mine venner og bekendte.

Er der en kunstner eller musiker, du sætter særlig pris på?

Jeg er glad for fusions-musik, altså en blanding af stilarter, fx pop og jazz. Eksempler kunne være Miles Davis, Stan Getz eller Yellow Jackets, men også symfonisk poprock som Tears for Fears og Pink Floyd – eller mere rene jazz-artister som Bill Evans. Er også glad for den amerikanske sing-a-long tradition a la Billy Joel og Michael McDonald eller vestkyst 80’er rock som Toto.

Hvilken podcast lytter du altid til?

Jeg lytter kun til politiske podcasts. Altingets Europa-podcast og Jakob Nielsens og Schørrings snak, Weekendavisens, BTs m.fl. Og så synes jeg altid, at Q&Co og min gamle kammerat, Qvortrups politiske sladder med Lars Trier er stærkt underholdende.

Hvilket andet EU-land rejser du helst til?

Connie og jeg har rejst i Italien næsten hver sommer siden 1998, hvor vi kørte i min lille Citröen til Toscana for første gang. Dengang opdagede vi ved et tilfælde Genova-kysten, som jo i dag jo er allemandseje. Men dengang var det som at komme til en helt anden planet med små klippebyer med snirklede veje. I dag er der stort set ikke den del af Italien, vi ikke har besøgt. Og smagt…

Sammenlign svar

1

Det er en fordel for Danmark at være med i EU

De globale udfordringer med krig, migrationspres og klimaforandringer står i kø. Vi er dybt afhængige af at engagere os internationalt og finde fælles løsninger. Danmark skal være om løsningsbordet, så vi kan passe på det Danmark, som vi holder så meget af. Derfor er der brug for et stærkt Danmark i et sikkert Europa.
Morten Løkkegaard
2

Danmark bør indføre permanent grænsekontrol og dermed træde ud af Schengen-samarbejdet

Vi ønsker ikke at udtræde af Schengen-samarbejdet. Men vi skal have styr på EU’s ydre grænser, før vi kan åbne Danmarks grænser. Venstre vil sikre, at Danmark opnår en stadig mere intelligent grænsekontrol, hvor fysisk kontrol til gene for pendlere spiller en mindre rolle.
Morten Løkkegaard
3

16-årige skal have stemmeret til europaparlamentsvalget

Vi mener, at valgretsalderen på 18 år er passende, og at valgretsalderen skal være den samme til alle valg. Derudover tror vi på, at valglove er national kompetence og ikke noget, EU skal blande sig i.
Morten Løkkegaard
4

Samfundsnødvendige produkter som medicin og teknologi skal produceres i EU, også selvom de kan fås billigere andre steder i verden

Frihandel er grobunden for en velfungerende markedsøkonomi, men Venstre vil samtidig arbejde for, at EU skal kunne mere selv på særligt kritiske områder. Med invasionen af Ukraine så vi konsekvenserne ved at være afhængig af Rusland. Europa må ikke igen havne i en situation, hvor vi er for afhængige af autoritære lande, når det kommer til særligt kritiske sektorer som energi, medicin og forsvar.
Morten Løkkegaard
5

Ukraine skal tilbydes medlemskab af EU, når de lever op til de formelle betingelser om blandt andet demokrati og retsstat

I Venstre mener vi, at det både er i Ukraines og EU’s interesse, at Ukraine bliver medlem af EU hurtigst muligt. Det er dog vigtigt, at Ukraine lever op til betingelserne på lige fod med andre. Vi skal understøtte, at Ukraine hurtigst muligt kan bevæge sig frem i mod at leve op til kravene fx som associeret medlem af EU, hvor forpligtelser og medlemsfordele gradvist indføres.
Morten Løkkegaard
6

Et enkelt land skal ikke længere have veto-ret til at forhindre, at EU vedtager nye sanktioner mod andre lande

Der har været ærgerlige eksempler på, at Ungarn har blokeret for sanktioner mod Rusland. Det bør give anledning til nye overvejelser om, hvordan der kan lægges sanktioner mod et regime som Rusland uden, at et enkelt land kan blokere.
Morten Løkkegaard
7

EU’s landbrugsstøtte skal afskaffes

Venstre vil arbejde for at udvikle – og ikke afvikle – landbruget. Vi vil reformere landbrugsstøtten. Landbruget er i gang med en grøn omstilling, og vi skal – med landbrugsstøtten som et redskab blandt flere – sikre gode vilkår for at investere i den nødvendige grønne omstilling af landbruget.
Morten Løkkegaard
8

EU bør fremme brugen af atomkraft som en bæredygtig energikilde

Atomkraft er en vigtig og integreret den al af den europæiske energiforsyning. Venstre støtter, at investeringer i atomkraft kan kaldes grønne, og at der fortsat prioriteres forskning og udvidet samarbejde inden for området. Men vi mener ikke, at det er relevant at diskutere opførslen af atomkraftværker i Danmark nu. Vi skal have mere grøn energi i EU og sige nej tak til Putins gas.
Morten Løkkegaard
9

EU skal give mere økonomisk støtte til at udbygge togtrafikken på tværs af Europa

Der skal fortsat udvikles togtrafik på tværs af Europa, og det er vigtigt med samarbejde på tværs af lande. Men Venstre ser det ikke som EU’s kerneopgave at yde øget økonomisk støtte til togdrift.
Morten Løkkegaard
10

EU skal nedjustere de grønne ambitioner, så erhvervslivet får længere tid til at omstille sig til EU's grønne krav

Det er vigtigt, at vi sætter turbo på den grønne omstilling, men det skal gøres på en realistisk måde, hvor erhvervslivet kan følge med.
Morten Løkkegaard
11

Danmark skal være fuldt med i EU’s udlændingepolitik, og derfor bør vi afskaffe retsforbeholdet

Med det nuværende migrationspres på Europa er det ikke tiden til at afskaffe retsforbeholdet og dermed blive fuldt omfattet af EU’s asyl- og migrationspolitik samt fordeling af asylansøgere. Venstre vil værne om en hård og konsekvent migrationspolitik. Venstre arbejder for at styrke EU’s ydre grænser for at mindske migrationen mod Europa og Danmark.
Morten Løkkegaard
12

EU's økonomiske støtte til afrikanske lande skal gøres afhængig af, at de medvirker til at bremse migration til Europa

Det er sund fornuft at stille højere krav til de lande, som vi giver støtte til. Migration mod Europa er et stort problem, så det er oplagt at handel og økonomisk støtte fra EU bidrager til at hæve velstanden i afrikanske lande, og dermed begrænser migrationen mod Europa.
Morten Løkkegaard
13

Danmark skal stille soldater til rådighed til en kommende europæisk indsatsstyrke på 5.000 mand

Europa skal kunne forsvare sig selv. Militæroprustning i Europa er vigtig og nødvendig, men vi mener altid, at de enkelte medlemslande skal bevare sin suverænitet, når det kommer til udsendelse af militære enheder.
Morten Løkkegaard
14

Danmark skal erstatte kronen med euroen

Danmark skal bedst muligt fortsætte med at samarbejde med de øvrige EU-lande i forhold til den økonomiske politik indenfor de givne rammer. Danskerne har valgt forbeholdet til, og vi mener flertallets holdning skal respekteres. Det er således ikke en relevant diskussion for Venstre at afskaffe forbeholdet.
Morten Løkkegaard
15

EU skal regulere hvilke strategisk vigtige teknologier, medlemslandene må eksportere

Samhandel gør Danmark rigere og Europa friere. Som udgangspunkt skal EU ikke blande sig i medlemslandenes eksportforhold, men set i lyset af den geopolitiske sikkerhedssituation, kan det i særlige tilfælde være nødvendigt at opstille EU-regler for at sikre, at Danmark og EU ikke understøtter lande som Rusland og Kina ad den vej.
Morten Løkkegaard
16

EU skal ikke optage flere nye medlemslande

Europæiske lande, der opfylder optagelseskravene, er velkomne i EU. Venstre har historisk været bannerfører for udvidelse af samarbejdet til gavn for Danmark og Europa. Derfor skal blandt andet Ukraine kunne optages, når de opfylder betingelserne for optagelse.
Morten Løkkegaard
17

Tyrkiet skal ikke længere være kandidat til at blive medlem i EU

For nuværende er det på ingen måde realistisk, at Tyrkiet vil kunne blive optaget i EU. Tyrkiet er langt fra at opfylde de kriterier, det kræver at blive EU-land og skal forbedre sig markant på adskillige områder før det giver mening, at betragte dem som et realistisk kandidatland.
Morten Løkkegaard
18

EU skal stramme reglerne for dyretransporter, så de ikke varer længere end otte timer

Der skal altid være god dyrevelfærd, og det mener vi er tilfældet inden for de nuværende EU-regler.
Morten Løkkegaard
19

EU skal vedtage fælles stop for udvinding af fossile brændstoffer senest i 2030

Vi skal være fri af Putins gas, og derfor er der fortsat brug for gasproduktion i EU, herunder fra det danske Thyra-felt, for at forsyne de europæiske forbrugere og virksomheder. I Danmark har et bredt politisk flertal med Nordsø-aftalen vedtaget et slut for udvinding af olie og gas i 2050. Venstre bakker op om den løsning.
Morten Løkkegaard
20

Det samlede landbrugsareal i EU skal mindskes for at gøre plads til mere vild natur

Der skal turbo på den grønne omstilling af Danmark og det øvrige Europa, og i den forbindelse skal nogle arealer – såsom lavbundsjorde – udtages, hvilket vil mindske arealet, og samtidig skal vi satse på at udvikle fødevareerhvervet.
Morten Løkkegaard
21

Det er godt, at EU vil ændre reglerne, så det i nogle tilfælde bliver tilladt at jage ulve i Danmark

I Venstre har vi længe kæmpet for, at det i nogle tilfælde skal være muligt at regulere særligt nærgående ulve, fx efter angreb på får.
Morten Løkkegaard
22

Udlændinge skal kunne købe sommerhuse i Danmark

Venstre bakker op om den nuværende regulering, der sikrer at flest mulige danskere har mulighed for at have et sommerhus i Danmark. Det mener vi er sund fornuft.
Morten Løkkegaard
23

EU skal oprette modtagecentre for asylansøgere, som skal ligge uden for Europa

Det europæiske asylsystem fungerer ikke i dag, og der er ikke styr på EU’s ydre grænser. Sidste år blev der registreret ca. 380.000 irregulære grænsekrydsninger ved de ydre grænser. Og tusindvis druknede i Middelhavet. Vi skal i højere grad flytte hjælpen til nærområderne, behandle asylansøgningerne i et land uden for Europa og have langt bedre styr på EU’s ydre grænser.
Morten Løkkegaard
24

EU skal øge antallet af redningsaktioner i Middelhavet

Vi bør opprioritere indsatsen, så flygtningene slet ikke begiver sig ud på de dødsensfarlige sejlture over Middelhavet. Det sætter deres liv i fare og gavner kun menneskesmuglerne.
Morten Løkkegaard
25

Det er godt, at EU har fastsat et minimum for øremærket barsel til mænd

EU skal blande sig mindst muligt i nationale sociale forhold - herunder barsel. Derfor har Venstre lagt vægt på at sikre en minimumsimplementering. Vi tror på, at disse forhold bedst løses nationalt, hvor vi kan sikre mere ligestilling mellem mor og far i forhold til barsel. På den måde skaber vi den størst mulige fleksibilitet og frihed for familierne.
Morten Løkkegaard
26

Lande skal kunne trækkes i EU-støtte, hvis deres lovgivning diskriminerer seksuelle minoriteter

Venstre vil smække EU-pengekassen i over for medlemslande, som ikke lever op til EU’s grundlæggende værdier og retsstatsprincipper. Vi skal ikke være bange for at bruge EU’s retsstatsmekanisme, som giver den mulighed.
Morten Løkkegaard
27

EU skal kunne gribe ind i landenes håndtering af pandemier eller andre grænseoverskridende sundhedstrusler

Det mener vi, er en opgave for de enkelte medlemslande. Men det er fornuftigt at koordinere på tværs af EU.
Morten Løkkegaard
28

Vi skal fokusere mere på EU end USA som udenrigs- og sikkerhedspolitisk allieret

Den sikkerhedspolitiske situation er alvorlig og Europa skal kunne forsvare sig selv. USA er – især via NATO-samarbejdet – stadig vores vigtigste militære allierede, men vi skal samtidigt bakke op om EU’s egen evne til at forsvare sig. Det ene udelukker ikke det andet.
Morten Løkkegaard
29

EU bør have en ny traktat for at gøre samarbejdet mere effektivt

Vi mener ikke, at det er tid til en traktatændring. Derimod skal vi i EU blive bedre til at fokusere på de vigtige grænseoverskridende udfordringer, som landene ikke kan løse alene og på den måde gøre samarbejdet i EU mere effektivt.
Morten Løkkegaard
30

Det er godt, at EU lovgiver om kønskvoter i virksomheders bestyrelser

Vi mener ikke, at EU skal blande sig i kvoter i danske virksomheders bestyrelser. Det bør være op til de enkelte medlemslande at beslutte, hvordan reguleringen skal være på dette område. Vi mener dog også, at det er vigtigt at kigge på incitamenter for at få flere kvinder i bestyrelser.
Morten Løkkegaard
31

EU skal fremme, at der i offentlige udbud stilles krav om ordentlige arbejdsvilkår

Vi mener ikke, at EU bør påføre yderligere unødige byrder for virksomheder, når vi i Danmark i forvejen har skrappe krav på området.
Morten Løkkegaard
32

EU skal forbyde TikTok

Regulering af tech-giganterne skal ske på EU-plan for at få en reel betydning. Det kan vi som lille land ikke gøre selv. Samtidig skal vi sikre, at vores børn og unge trygt kan færdes på sociale medier, men det betyder ikke, at vi nødvendigvis skal forbyde brugen af visse sociale medier. Vi skal snarere stille krav til dem
Morten Løkkegaard
33

EU's budget bør vokse yderligere

EU’s budget skal ikke vokse for enhver pris, men de penge, der allerede er i systemet skal bruges klogere, så vi fokuserer på de grænseoverskridende udfordringer, som landene ikke kan løse alene. Der er dog en række grænseoverskridende udfordringer inden for migration og sikkerhed, der kan nødvendiggøre et større budget.
Morten Løkkegaard
34

EU skal anerkende Palæstina som stat

I Venstre arbejder vi for en to-statsløsning mellem Israel og Palæstina. Det er den eneste realistiske vej til fred i regionen. Når den er på plads, kan vi på sigt både anerkende Israel og Palæstina som selvstændige stater.
Morten Løkkegaard
35

Det skal være sværere for studerende fra andre EU-lande at få adgang til SU, når de studerer i Danmark

Det er vigtigt, at danske studerende har mulighed for at komme på udveksling i andre europæiske lande, ligesom vi skal byde europæiske studerende velkomne. Men der skal være klare grænser for, hvor mange af dem, der kan modtage SU i Danmark. Det mener vi er sund fornuft. Derudover bør vi arbejde på at fastholde de dygtige studerende, så de har lyst til at blive i Danmark og bidrage med deres viden
Morten Løkkegaard
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024