KandidattestenEU-valg 2024

Anders Vistisen

forDansk Folkeparti
  • Europaparlamentsvalg 2014
  • Europaparlamentsvalg 2019

36 år

Kandidat-/masteruddannelse

Derfor stiller jeg op

Jeg stiller op for at begrænse EU's magt over Danmark. Vi ser at EU tilraner sig mere og mere magt på ganske væsentlige områder, og derved styrer imod Europas Forenede Stater, hvilket vil underminere Danmarks selvstændighed. Det bekymrer mig i særlig stor grad at mine børn og de øvrige efterfølgende generationer skal vokse op i et land uden egentlig national selvstændighed.

Politiske mærkesager

Mere Danmark - mindre EU

EU er blevet alt for stort og beslutter for meget af lovgivningen i Danmark. I dag blander EU sig i alt lige fra arbejdsmarkedet, velfærdspolitikken og udlændingepolitikken til grænsekontrol og fiskeripolitik. Jeg mener, at EU skal koncentrere sig om at fremme økonomisk samarbejde mellem medlemslandene, og i højere grad tillade, at vi selv beslutter vores lovgivning på andre områder.

Et sikkert Danmark med en stram udlændingepolitik

Europa har enorme problemer med illegal indvandring fra Afrika og Mellemøsten - de sidste 2 år alene er der kommet 2 mio. asylansøgere til EU. Derfor vil jeg indføre permanent grænsekontrol, så vi har styr på, hvem der kommer ind i Danmark. Jeg vil også indføre et asylstop og udvise kriminelle udlændinge, så vi kan fremtidssikre Danmark som et trygt og sikkert land baseret på danske værdier.

Bedre dyrevelfærd i Danmark og hele Europa

Dyr skal behandles med værdighed, respekt og omsorg, og dyr skal anses som en værdsat og respekteret del af samfundet. Desværre ser vi alt for ofte, at dyr udsættes for mishandling forskellige steder i Europa og Danmark. Det vil jeg sætte en stopper for. Dyrs velbefindende er centralt for Dansk Folkeparti, og derfor vil vi altid sætte dyrenes ret til et værdigt liv over økonomiske særinteresser.

Personlige spørgsmål

Hvilken politisk gruppe i Europa-Parlamentet vil dit parti sidde i?

Gruppen Identitet og Demokrati

Nævn en bog, der har gjort særligt indtryk på dig.

"Min afsked med islamismen" af Ahmed Akkari Det var en øjenåbner for mig at læse om den islamistiske undergrund i Danmark, hvor imamer, shariadommere og ekstremister væbner til kamp mod de danske værdier Det bekymrer mig også i høj grad, at umiddelbart velintegrerede indvandrere i alt for høj grad sympatiserer med disse islamistiske synspunkter.

Er der en fritidsaktivitet, der er særlig vigtig for dig?

Jeg har de senere år renoveret min families hjem, hvilket jeg har brugt meget tid på i værkstedet. Det er dejligt at kunne arbejde med mine hænder og se ting bygges op. Derudover prioriterer jeg tid med min familie utroligt højt, da jeg pga. mit arbejde i Europa-Parlamentet til tider er meget væk hjemmefra.

Er der en kunstner eller musiker, du sætter særlig pris på?

Den store danske trubadur, Kim Larsen, har altid været en kunstner jeg har sat stor pris på. Han har alle dage kunnet samle danskerne til både alvor og fest – alle kender de fleste af hans sange, og jeg mener i høj grad han altid har repræsenteret danskernes liv og hverdag på fornemmeste vis.

Hvilken podcast lytter du altid til?

Udover mine egne podcasts – herunder Pest over Europa – lyttede jeg for nyligt til podcasten "Key Battles of World War One", som gav mig et unikt indblik i en stor krig, som vi som danskere i høj grad ved meget lidt om pga. Danmarks neutralitet.

Hvilket andet EU-land rejser du helst til?

Norditalien – jeg elsker bl.a. Firenze, som også var destinationen for bryllupsrejsen, hvor jeg og min hustru havde en fantastisk tid.

Sammenlign svar

1

Det er en fordel for Danmark at være med i EU

EU's økonomiske samarbejde er en fordel for Danmark - og det skal vi holde fast i. Men EU's politiske indblanding i vores nationale anliggender, hvor de fx bestemmer kønskvoter, barselsregler og forbyder permanent grænsekontrol, er jeg inderligt imod. Danmark skal være et selvstændigt land, hvor vi selv bestemmer vores lovgivning - her skal EU blande sig udenom.
Anders Vistisen
2

Danmark bør indføre permanent grænsekontrol og dermed træde ud af Schengen-samarbejdet

Vi skal sikre Danmarks grænser og have styr på, hvem og hvad der kommer ind i vores land. Derfor bør Danmark indføre permanent grænsekontrol og træde ud af EU's Schengenregler, der forbyder permanent grænsekontrol. Det er også nødvendigt af hensyn til den stramme udlændingepolitik.
Anders Vistisen
3

16-årige skal have stemmeret til europaparlamentsvalget

Det er kun positivt, når unge mennesker engagerer sig i samfundet og er politisk interesserede. Der er imidlertid en grund til, at valgretten forbeholdes myndige mennesker, og jeg mener at vi fortsat skal knytte valgretten til myndighedsalderen, dvs. 18. år.
Anders Vistisen
4

Samfundsnødvendige produkter som medicin og teknologi skal produceres i EU, også selvom de kan fås billigere andre steder i verden

Hvis det er muligt, at vi i højere grad selv producerer samfundsnødvendige produkter, vil vi være mindre afhængige af andre lande i krisetider. Det synes jeg vil være fornuft at gøre.
Anders Vistisen
5

Ukraine skal tilbydes medlemskab af EU, når de lever op til de formelle betingelser om blandt andet demokrati og retsstat

Ukraine lider desværre af et voldsomt korruptionsniveau og samfundsøkonomiske forhold, der gør landet dybt uegnet til at være en del af EU, uden at det har store konsekvenser for resten af EU. Derfor giver det ikke mening på nuværende tidspunkt at tale om, hvorvidt Ukraine skal være med i EU.
Anders Vistisen
6

Et enkelt land skal ikke længere have veto-ret til at forhindre, at EU vedtager nye sanktioner mod andre lande

Det afhænger af konteksten, hvorvidt veto-retten er hensigtsmæssig, men generelt skal vi bevare EU's vetoret i f.eks. udenrigs- og sikkerhedspolitikken, hvor vetoretten er vores værn imod, at EU træffer beslutninger, som vi ikke ønsker at være en del af.
Anders Vistisen
7

EU’s landbrugsstøtte skal afskaffes

EU’s landbrugsstøtte skal gradvist afskaffes, fordi støtten efter vores opfattelse forvrider markedskræfterne og resulterer i dyrere varer for forbrugerne.
Anders Vistisen
8

EU bør fremme brugen af atomkraft som en bæredygtig energikilde

Atomkraft er en sikker, grøn og bæredygtig energikilde, som kan være et vigtigt element i den grønne omstilling, og som andre europæiske lande som Frankrig har haft stor succes med. Det mener jeg også, at vi bør byde velkommen i Danmark, og at EU bør støtte atomkraft.
Anders Vistisen
9

EU skal give mere økonomisk støtte til at udbygge togtrafikken på tværs af Europa

EU skal generelt koncentrere sig om det økonomiske samarbejde mellem medlemslandene, ikke i alt det andet, som medlemslandene godt selv kan klare. Togtrafik er et område, som jeg mener, at vi godt selv kan træffe beslutninger om - og her skal danske skatteydere ikke betale ekstra skatter til EU, for at de kan anlægge togskinner i Grækenland eller Ungarn.
Anders Vistisen
10

EU skal nedjustere de grønne ambitioner, så erhvervslivet får længere tid til at omstille sig til EU's grønne krav

Den grønne omstilling er vigtig, og den bakker jeg op om. Men den skal være fornuftig og foregå på den måde, hvor erhvervslivet og samfundet kan følge med uden at blive ruineret af forbrugerafgifter og regulering. Ellers ender vi med at blive fattigere og miste arbejdspladser til andre lande - og det gavner hverken os eller klimaet.
Anders Vistisen
11

Danmark skal være fuldt med i EU’s udlændingepolitik, og derfor bør vi afskaffe retsforbeholdet

Grunden til at Danmark i mange år har modtaget færre indvandrere end andre EU-lande såsom Frankrig, Sverige og Tyskland, er retsforbeholdet og vores nationale udlændingepolitik. Derfor vil det være tudetosset at afskaffe retsforbeholdet, og i sidste ende vil det betyde, at Danmark modtager langt flere indvandrere. Det siger vi klart nej til.
Anders Vistisen
12

EU's økonomiske støtte til afrikanske lande skal gøres afhængig af, at de medvirker til at bremse migration til Europa

Det er helt afgørende for Danmarks og Europas sikkerhed, at vi standser masseindvandringen fra Afrika og Mellemøsten. Derfor er det en god idé, at vi betinger vores økonomiske støtte af, at de afrikanske lande hjælper med at stoppe migrationsstrømmene.
Anders Vistisen
13

Danmark skal stille soldater til rådighed til en kommende europæisk indsatsstyrke på 5.000 mand

Dette forslag er et led i at skabe en egentlig EU-hær, hvilket jeg er imod. EU skal koncentrere sig om det økonomiske samarbejde, og skal ikke udvikle sig til en forsvarsunion. Vores forsvarspolitik skal forankres i NATO sammen med USA, Canada, UK og andre allierede - ikke i EU.
Anders Vistisen
14

Danmark skal erstatte kronen med euroen

I Danmark skal vi bevare den danske krone. Kronen er en robust valuta, som har klaret sig rigtig godt i forhold til andre valutaer, herunder euroen, så derfor er der absolut ingen grund til, at vi skal erstatte kronen med euroen. Jeg er glad for, at vi i Danmark har valgt at bevare den danske krone - og det vil jeg sørge for, at vi bliver ved med.
Anders Vistisen
15

EU skal regulere hvilke strategisk vigtige teknologier, medlemslandene må eksportere

Vi kan godt selv i Danmark beslutte, hvilke teknologier vi vil eksportere til andre medlemslande. Det behøver EU ikke at blande sig i.
Anders Vistisen
16

EU skal ikke optage flere nye medlemslande

EU lider stadig af social dumping, velfærdsturisme og østkriminalitet fra de sidste gange, EU optage flere medlemslande. Hvis vi optager flere nye lande fra Østeuropa, herunder Serbien, Albanien og lignende lande, vil det medføre endnu større problemer med kriminalitet, social dumping og velfærdsturisme, hvilket går udover alle almindelige danskere. Derfor skal EU ikke optage flere medlemslande.
Anders Vistisen
17

Tyrkiet skal ikke længere være kandidat til at blive medlem i EU

Tyrkiet er en islamisk diktaturstat, som overhovedet ikke hører hjemme i det europæiske fællesskab. EU skal ikke trækkes i en islamistisk og udemokratisk retning, og vores penge skal ikke kanaliseres over i den Mellemøstlige verden. Derfor skal Tyrkiet ikke længere være kandidatland til EU.
Anders Vistisen
18

EU skal stramme reglerne for dyretransporter, så de ikke varer længere end otte timer

Det er vigtigt for mig, at vi behandler dyr med værdighed og respekt, og at vi ikke udsætter dem for unødvendig lidelse, bl.a. ved lang dyretransport. Derfor vil jeg kæmpe for, at EU vedtager regler om, at dyretransporter ikke varer længere end maks 8 timer.
Anders Vistisen
19

EU skal vedtage fælles stop for udvinding af fossile brændstoffer senest i 2030

Vi skal tage klimaforandringer og grøn omstilling alvorligt. Men på nuværende tidspunkt har vi ikke tilstrækkeligt med andre energikilder til, at vi kan udfase fossile brændstoffer i 2030, og vi har derfor behov for at kunne forsyne os med fossile brændstoffer, indtil den grønne omstilling er fuldt indfaset.
Anders Vistisen
20

Det samlede landbrugsareal i EU skal mindskes for at gøre plads til mere vild natur

Der skal både være plads til landbrug og vild natur. Men Danmark er et landbrugsland, og jeg mener ikke, at vi skal risikere, at EU tvangs-eksproprierer dansk landbrug for at få mere vild natur. Desuden skal EU ikke bestemme, hvilken landbrugs- og miljøpolitik, vi beslutter i Danmark.
Anders Vistisen
21

Det er godt, at EU vil ændre reglerne, så det i nogle tilfælde bliver tilladt at jage ulve i Danmark

I nogle tilfælde er det hensigtsmæssigt, at vi får lov til at skyde ulve, som er til fare for mennesker eller dyrebesætninger. Det skal vi have lov til at gøre i Danmark.
Anders Vistisen
22

Udlændinge skal kunne købe sommerhuse i Danmark

Sommerhuse i Danmark skal som udgangspunkt være forbeholdt danskere, ellers risikerer det at presse prisen op på et niveau, som almindelige danskere ikke har råd til.
Anders Vistisen
23

EU skal oprette modtagecentre for asylansøgere, som skal ligge uden for Europa

Det nuværende asylsystem er brudt sammen, og millioner af ulovlige migranter kommer til Europa, uanset om de har ret til asyl. Det skal vi have lavet om på. Europa skal ikke være et indvandringsland for enhver migrant, der ønsker ophold i Europa. Derfor skal asylbehandlingen foregå i et tredjeland, så det er kun et mennesker med et beskyttelsesbehov, der får asylhjælp.
Anders Vistisen
24

EU skal øge antallet af redningsaktioner i Middelhavet

Mennesker i nød skal reddes. Men i praksis bruges disse "redningsaktioner" desværre i høj grad til at fragte ulovlige migranter fra den afrikanske kyst til Europa. Det er et umenneskeligt system, som drives af kriminelle menneskesmuglere, og som vi skal få bugt med. Derfor skal vi sende et signal om, at migranterne ikke bare kan rejse ulovligt til Europa over Middelhavet i gummibåde.
Anders Vistisen
25

Det er godt, at EU har fastsat et minimum for øremærket barsel til mænd

EU skal overhovedet ikke blande sig i hvordan danske familier fordeler barslen. Det er helt forrykt, at EU i dag blander sig i dette. Jeg kæmper for, at den EU-lovgivning fjernes, så danske familier fremover selv kan bestemme igen.
Anders Vistisen
26

Lande skal kunne trækkes i EU-støtte, hvis deres lovgivning diskriminerer seksuelle minoriteter

Lande, der ikke respekterer basale rettigheder, skal ikke modtage EU-støtte. Dog skal EU være varsom med at trække støtten fra andre EU-lande, blot fordi de har en anden kultur omkring bl.a. familiepolitikken.
Anders Vistisen
27

EU skal kunne gribe ind i landenes håndtering af pandemier eller andre grænseoverskridende sundhedstrusler

Corona-pandemien har vist, at vi godt selv kan håndtere en pandemi og lignende udfordring, og at EU faktisk ikke var særligt velegnet til at gribe ind politiks. Derfor skal EU være varsom med at indskrænke vores selvbestemmelse, hvis der fx kommer en pandemi.
Anders Vistisen
28

Vi skal fokusere mere på EU end USA som udenrigs- og sikkerhedspolitisk allieret

De sidste 80 år har USA og Nato været garanten for Vestens sikkerhed, ikke EU. Og sådan skal det fortsætte med at være. Vi står stærkest sammen med vores allierede udenfor EU, herunder også Canada og Uk, så vi skal ikke isolere os forsvarsmæssigt i EU.
Anders Vistisen
29

EU bør have en ny traktat for at gøre samarbejdet mere effektivt

En ny EU-traktat vil altid betyde, at EU bestemmer mere over Danmark og danskerne, og den konkrete traktatændring, som EU arbejder for, har til formål at fratage os veto-retten i en række sikkerheds- og udenrigspolitisk anliggender. Det er jeg stærkt imod. EU er i forvejen for stort, og skal ikke blive mere indgribende.
Anders Vistisen
30

Det er godt, at EU lovgiver om kønskvoter i virksomheders bestyrelser

For det første skal vi under ingen omstændigheder have kønskvoter, der i praksis diskriminerer mod mænd på baggrund af køn. Og for det andet skal EU ikke blande sig i den slags spørgsmål - det må være op til medlemslandene selv at vurdere, om man ønsker kønskvoter og lignende gøgl.
Anders Vistisen
31

EU skal fremme, at der i offentlige udbud stilles krav om ordentlige arbejdsvilkår

Det er vigtigt for mig at arbejde for, at almindelige arbejdere nyder ordentlige arbejdsvilkår i hele Europa - også i Danmark - og her kan EU spille en rolle i at fremme gode arbejdsvilkår. Som udgangspunkt mener jeg dog, at EU bør være yderst varsom med at blande sig i arbejdsmarkedspolitikken, da vi også selv kan træffe beslutninger herom.
Anders Vistisen
32

EU skal forbyde TikTok

TikTok medfører en væsentlig risiko for kinesisk spionage. Da Kina er Vestens største langsigtede forsvarspolitiske trussel, har vi en stor interesse i at beskytte os mod kinesisk indflydelse og spionage i Europa, og derfor vil det være hensigtsmæssigt at forbyde TikTok i EU.
Anders Vistisen
33

EU's budget bør vokse yderligere

EU's budget er i forvejen alt for stort, og danskerne betaler for mange penge til EU. EU's budget skal ikke vokse - det skal skrumpe.
Anders Vistisen
34

EU skal anerkende Palæstina som stat

Palæstina er ikke en stat i henhold til de internationale regler for, hvornår man anerkender en stat - og der skal ikke gøres en undtagelse for Palæstina af politiske årsager. Området er domineret af islamiske terrorister fra Hamas, som er vores klare fjende. Men det er selvfølgelig ikke til hinder for, at vi kan have sympati for den civilbefolkning, der kommer i klemme pga. krigen i Gaza.
Anders Vistisen
35

Det skal være sværere for studerende fra andre EU-lande at få adgang til SU, når de studerer i Danmark

Andre EU-landes borgere, fx fra Polen og Rumænien, skal ikke have adgang til at komme til Danmark og få lukrative danske socialydelser, herunder SU. Dansk velfærd skal være forbeholdt danskerne - ikke hele Europas befolkning. Derfor bør det være sværere for andre EU-landes borgere at få SU i lignende ydelser i Danmark.
Anders Vistisen
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024