KandidattestenEU-valg 2024

Christel Schaldemose

forSocialdemokratiet
  • Europaparlamentsvalg 2004
  • Europaparlamentsvalg 2009
  • Europaparlamentsvalg 2014
  • Europaparlamentsvalg 2019

56 år

Ikke oplyst

Derfor stiller jeg op

Mit navn er Christel Schaldemose. Jeg stiller op til Europa-Parlamentet for at fortsætte mit arbejde med at gøre EU tryggere, grønnere og mere retfærdigt. Det er det behov for i denne tid, hvor krigen i Ukraine har forandret vores tilværelse og vist os at fred ikke er noget vi kan tage for givet.

Politiske mærkesager

TRYGHED I EN USIKKER TID

Putins angreb på Ukraine kalder på fælles handling. Danmark er gået forrest. Men hele EU skal opruste militært og kunne mere selv. Samtidig skal vi være uafhængige af russisk gas og udemokratiske magters teknologi.

STYR PÅ GRÆNSERNE

Presset på Europas grænser er stigende. Antallet af illegale migranter betyder noget for sammenhængskraften, også i Danmark. Derfor skal vi styrke og sikre de ydre grænser. Og oprette modtagecentre uden for EU.

EN GRØN OG GIFTFRI HVERDAG

PFAS og andre skadelige stoffer finder vej til vores drikkevand og børns legetøj. Samtidig har vi for alvor set konsekvenserne af klimaforandringerne. Vi skal i mål med den grønne omstilling, og have et forbud mod sundhedsskadelige stoffer.

Personlige spørgsmål

Hvilken politisk gruppe i Europa-Parlamentet vil dit parti sidde i?

Gruppen Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Nævn en bog, der har gjort særligt indtryk på dig.

Jeg læser mest svenske krimier, fordi de er gode at slappe af til. Ind i mellem er der nogle litterære perler, som Kerstin Ekmans “Hændelser ved vand”, som jeg aldrig har glemt. En roman, der handler om menneskers forsøg på at bevare erindring og sammenhæng selv om de bor i en skygge af glemsel, i de småsamfund de lever i. Et budskab, der kun er blevet mere vigtigt at huske på i den tid vi lever.

Er der en fritidsaktivitet, der er særlig vigtig for dig?

Når jeg endelig har tiden til det, så nyder jeg at få fingrene i jorden, og gå i haven ved mit sommerhus i Faaborg.

Hvilken podcast lytter du altid til?

Det er ikke en hemmelighed, at jeg går meget op i politik. Derfor hører jeg også altid både Genstart og Stjerner og Striber, for at holde mig opdateret - og underholdt.

Hvilket andet EU-land rejser du helst til?

Jeg har altid syntes, at Sverige er et dejligt land at holde ferie i. Der er ikke meget, der kan måle sig med skønheden i den svenske natur. Men med det heftige rejseri mellem Danmark og Bruxelles, så nyder jeg at bruge det meste af min fritid i mit sommerhus i Faaborg.

Sammenlign svar

1

Det er en fordel for Danmark at være med i EU

2

Danmark bør indføre permanent grænsekontrol og dermed træde ud af Schengen-samarbejdet

3

16-årige skal have stemmeret til europaparlamentsvalget

4

Samfundsnødvendige produkter som medicin og teknologi skal produceres i EU, også selvom de kan fås billigere andre steder i verden

5

Ukraine skal tilbydes medlemskab af EU, når de lever op til de formelle betingelser om blandt andet demokrati og retsstat

6

Et enkelt land skal ikke længere have veto-ret til at forhindre, at EU vedtager nye sanktioner mod andre lande

7

EU’s landbrugsstøtte skal afskaffes

En tredjedel af EU’s budget går til landbruget. Det mener jeg er en forkert prioritering. Landbrugsstøtten bør udfases helt, men på den korte bane vil jeg arbejde for at landbrugsstøtten omlægges, så den belønner bedre dyrevelfærd, styrker miljøet og biodiversitet.
Christel Schaldemose
8

EU bør fremme brugen af atomkraft som en bæredygtig energikilde

9

EU skal give mere økonomisk støtte til at udbygge togtrafikken på tværs af Europa

10

EU skal nedjustere de grønne ambitioner, så erhvervslivet får længere tid til at omstille sig til EU's grønne krav

11

Danmark skal være fuldt med i EU’s udlændingepolitik, og derfor bør vi afskaffe retsforbeholdet

12

EU's økonomiske støtte til afrikanske lande skal gøres afhængig af, at de medvirker til at bremse migration til Europa

13

Danmark skal stille soldater til rådighed til en kommende europæisk indsatsstyrke på 5.000 mand

14

Danmark skal erstatte kronen med euroen

15

EU skal regulere hvilke strategisk vigtige teknologier, medlemslandene må eksportere

16

EU skal ikke optage flere nye medlemslande

17

Tyrkiet skal ikke længere være kandidat til at blive medlem i EU

18

EU skal stramme reglerne for dyretransporter, så de ikke varer længere end otte timer

19

EU skal vedtage fælles stop for udvinding af fossile brændstoffer senest i 2030

Vi er i fuld gang med en grøn omstilling af vores samfund. I Danmark har vi netop igangsat arbejdet med havvindmøllepartker, der vil producere nok grøn strøm til 10 millioner husstande i 2030. Vi viser, at det er muligt at udfase fossile brændstoffer. Derfor bør vi i EU også inden 2030 vedtage en plan for udfasning af fossile brændstoffer. Jeg mener, at vi skal sætte et ambitiøst mål for udfasni
Christel Schaldemose
20

Det samlede landbrugsareal i EU skal mindskes for at gøre plads til mere vild natur

21

Det er godt, at EU vil ændre reglerne, så det i nogle tilfælde bliver tilladt at jage ulve i Danmark

22

Udlændinge skal kunne købe sommerhuse i Danmark

23

EU skal oprette modtagecentre for asylansøgere, som skal ligge uden for Europa

24

EU skal øge antallet af redningsaktioner i Middelhavet

25

Det er godt, at EU har fastsat et minimum for øremærket barsel til mænd

Det er vigtigt, at vi fordeler barsel mere ligeligt mellem forældre. Både for fædrene og børnene. Men jeg mener, at det i højere grad er et anliggende for arbejdsmarkedets parter og Folketinget at sikre dette - ikke EU.
Christel Schaldemose
26

Lande skal kunne trækkes i EU-støtte, hvis deres lovgivning diskriminerer seksuelle minoriteter

Retten til at være den man er, elske den man vil og leve det liv man ønsker er en grundlæggende værdi og rettighed for mig og mit politiske arbejde. Det er helt uacceptabelt at flere EU-lande diskriminerer seksuelle minoriteter og samtidig modtager enorme støttebeløb fra EU. Derfor skal vi i højere grad kunne trække støtten til dem der ikke respekterer vores grundlæggende rettigheder og værdier.
Christel Schaldemose
27

EU skal kunne gribe ind i landenes håndtering af pandemier eller andre grænseoverskridende sundhedstrusler

28

Vi skal fokusere mere på EU end USA som udenrigs- og sikkerhedspolitisk allieret

29

EU bør have en ny traktat for at gøre samarbejdet mere effektivt

30

Det er godt, at EU lovgiver om kønskvoter i virksomheders bestyrelser

Det er vigtigt at sikre ligestilling i arbejdslivet. Det kan gøres på mange måder. Kvoter er én model, men jeg så hellere, at man brugte andre værktøjer. Det er dog positivt, at reglerne gælder for hele EU, for det stiller danske virksomheder bedre, når der er fælles regler.
Christel Schaldemose
31

EU skal fremme, at der i offentlige udbud stilles krav om ordentlige arbejdsvilkår

32

EU skal forbyde TikTok

Vores børns ve og vel er det vigtigste hensyn for mig. Alt for mange børn og unge mistrives. Det er blandt andet på grund af sociale medieplatforme såsom TikTok. Jeg har sikret, at EU har fået en ny tech-lov, der tøjler tech-giganterne og sætter nye spilleregler for TikTok. Vi skal regulere forretningsmodellen for platforme som TikTok. Hvis TikTok ikke lever op til vores skrappe nye EU regler, s
Christel Schaldemose
33

EU's budget bør vokse yderligere

34

EU skal anerkende Palæstina som stat

35

Det skal være sværere for studerende fra andre EU-lande at få adgang til SU, når de studerer i Danmark

Hvis man studerer i Danmark, skal man have ret til SU. Selvfølgelig. Men får man et SU-lån, skal det også betales tilbage igen. Lige nu ser vi udfordringer med studerende, der forlader Danmark med store SU-lån og ikke tilbagebetaler deres gæld til Danmark. Det er et brud på vores samfundskontrakt hvor alle skal biddrage til fællesskabet. Jeg mener ikke, at det skal være sværere at få SU i Danmar
Christel Schaldemose
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024