KandidattestenEU-valg 2024

Niels Flemming Hansen

forDet Konservative Folkeparti

50 år

Gymnasial uddannelse

Derfor stiller jeg op

Jeg stiller op, da jeg som formand for Folketingets Europaudvalg har indset, at der kommer meget lovgivning fra EU, som vi har meget begrænset indflydelse på. Jeg vil derfor ned og være en afgørende stemme der hvor indflydelsen er størst. Jeg vil lave den bedst mulige handel for Danmark i EU.

Politiske mærkesager

Et sikkert Europa

Frihed er ikke gratis. Derfor skal den europæiske del af NATO styrkes gennem øgede forsvarsinvesteringer og samarbejde om udvikling af materiel. Vi vil fortsat støtte Ukraine, så de kan vinde deres frihedskamp. Vi skal også have en fælles Kina-strategi for EU, så vi taler med én stemme overfor Kinas Kommunistiske Parti.

Styr på vores ydre grænser

Der skal styr på de ydre grænser. For at opnå dette skal EUs grænseagentur Frontex styrkes med mere personale og materiel hurtigst muligt. Jeg vil arbejde for, at asylbehandling skal foregå udenfor EU, så flygtninge og migranter ikke tager turen over Middelhavet, for EU skal ikke destabiliseres yderligere af migrantstrømme. Vi skal samtidig forebygge migrantstrømme gennem investeringer.

Fart på den grønne omstilling

Det at løse klimaudfordringerne er vores generations største opgave. EU skal derfor forsynes med grøn energi, hvad enten det er i vores hjem, på vejene eller i industrien. Overskudsvarme skal udnyttes bedre, og energiinfrastrukturen skal styrkes, så vi kan eksportere strøm og skabe energiuafhængighed fra udemokratiske magter.

Personlige spørgsmål

Hvilken politisk gruppe i Europa-Parlamentet vil dit parti sidde i?

Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)

Er der en fritidsaktivitet, der er særlig vigtig for dig?

Jeg elsker at bade i Vejle Fjord, og det er en tradition at jeg springer i bølgen blå, når jeg kommer hjem fra Borgen fredag aften.

Hvilket andet EU-land rejser du helst til?

Jeg har boet i Tyskland, og er den dag i dag stadig glad for landet. Jeg værdsætter både maden, naturen og den fornemmelse der er i byer som München om sommeren. Det kan noget helt særligt, og taler også tysk flydende, så jeg elsker at smalltalke med de lokale, når vi er på tur igennem Tyskland.

Sammenlign svar

1

Det er en fordel for Danmark at være med i EU

Det er en kæmpe gevinst for Danmark, at vi er med i det indre marked, og at vi er med i et forum, hvor vi kan løse større udfordringer i fællesskab med andre lande.
Niels Flemming Hansen
2

Danmark bør indføre permanent grænsekontrol og dermed træde ud af Schengen-samarbejdet

Det skal være muligt at lave midlertidig grænsekontrol, men den frie bevægelighed er en vigtig del af EU-samarbejdet.
Niels Flemming Hansen
3

16-årige skal have stemmeret til europaparlamentsvalget

Man skal være myndig for at kunne stemme, og sådan bør det også være fremadrettet.
Niels Flemming Hansen
4

Samfundsnødvendige produkter som medicin og teknologi skal produceres i EU, også selvom de kan fås billigere andre steder i verden

Det kunne være godt hvis man i EU kunne producere alle nødvendige ting, men jeg går også ind for frihandel, og hvis visse produkter laves bedre og billigere i eksempelvis USA, så skal man ikke tvinge EU-landene til at købe europæisk. Vi skal dog kunne mere selv.
Niels Flemming Hansen
5

Ukraine skal tilbydes medlemskab af EU, når de lever op til de formelle betingelser om blandt andet demokrati og retsstat

Et EU-medlemskab kræver. at man lever op til betingelserne. Hvis Ukraine lever op til betingelserne, så er de velkomne.
Niels Flemming Hansen
6

Et enkelt land skal ikke længere have veto-ret til at forhindre, at EU vedtager nye sanktioner mod andre lande

7

EU’s landbrugsstøtte skal afskaffes

Landbrugsstøtten skal reformeres, så den belønner at man omstiller sig til at være grønnere.
Niels Flemming Hansen
8

EU bør fremme brugen af atomkraft som en bæredygtig energikilde

Hvis det er grønt er det godt. Vi kan ikke tillade os at være kræsne. Det er godt at visse lande i EU har kernekraft i deres energimix.
Niels Flemming Hansen
9

EU skal give mere økonomisk støtte til at udbygge togtrafikken på tværs af Europa

Et godstog kan erstatte 52 lastbiler på vejene. Det er godt for trafikken og klimaet, hvis man gør mere for togtrafikken.
Niels Flemming Hansen
10

EU skal nedjustere de grønne ambitioner, så erhvervslivet får længere tid til at omstille sig til EU's grønne krav

Vi har masser af virksomheder, der stilles bedre af at man er ambitiøs på den grønne dagsorden. Vi skal omstille os og samtidig være konkurrencedygtige, men det er en myte, at erhvervslivet ønsker at man trykker på bremsen.
Niels Flemming Hansen
11

Danmark skal være fuldt med i EU’s udlændingepolitik, og derfor bør vi afskaffe retsforbeholdet

Det ville være uklogt. Vi skal forhindre at migranter tager turen over Middelhavet. Problemet løses ikke af, at Danmark tilslutter sig asylpolitikken.
Niels Flemming Hansen
12

EU's økonomiske støtte til afrikanske lande skal gøres afhængig af, at de medvirker til at bremse migration til Europa

Vi skal sikre vækst i de områder, hvor migranterne kommer fra, og vi vil gerne give et incitament til, at myndighederne i de områder arbejder med os.
Niels Flemming Hansen
13

Danmark skal stille soldater til rådighed til en kommende europæisk indsatsstyrke på 5.000 mand

Vi skal ikke have en EU-hær, og ved deltagelse i indsatsstyrker er det afgørende, at Danmark vælger fra mission til mission, om Danmark vil sende soldater.
Niels Flemming Hansen
14

Danmark skal erstatte kronen med euroen

Kronen og fastkurspolitikken, som blev etableret under Schlüter, er en succes. Der er ingen grund til at ændre ved den nuværende kurs.
Niels Flemming Hansen
15

EU skal regulere hvilke strategisk vigtige teknologier, medlemslandene må eksportere

Det er begrænset hvilken teknologi vi har, som USA og Kina ikke allerede har. Jeg ser ingen grund til at regulere noget, som ikke synes at være et problem.
Niels Flemming Hansen
16

EU skal ikke optage flere nye medlemslande

Der kan godt være plads til flere medlemslande, men vi skal udvide uden at udvande. Alle nye medlemslande skal leve op til betingelserne.
Niels Flemming Hansen
17

Tyrkiet skal ikke længere være kandidat til at blive medlem i EU

18

EU skal stramme reglerne for dyretransporter, så de ikke varer længere end otte timer

19

EU skal vedtage fælles stop for udvinding af fossile brændstoffer senest i 2030

20

Det samlede landbrugsareal i EU skal mindskes for at gøre plads til mere vild natur

21

Det er godt, at EU vil ændre reglerne, så det i nogle tilfælde bliver tilladt at jage ulve i Danmark

Jeg synes ikke man bør jage truede dyr. Dog er det vigtigt, at man kan skyde problemulve, som lovgivningen ligger op til i dag.
Niels Flemming Hansen
22

Udlændinge skal kunne købe sommerhuse i Danmark

23

EU skal oprette modtagecentre for asylansøgere, som skal ligge uden for Europa

Det er den bedste måde hvorpå vi kan få styr på migrationen.
Niels Flemming Hansen
24

EU skal øge antallet af redningsaktioner i Middelhavet

Vi skal ikke redde folk ind til Europa, men sejle folk tilbage til der hvor de sejlede ud fra. Ingen skal dø på Middelhavet.
Niels Flemming Hansen
25

Det er godt, at EU har fastsat et minimum for øremærket barsel til mænd

Familierne skal kunne bestemme over deres egen barsel. EU skal tage sig af grænseoverskridende problemstillinger, og barsel er ikke et grænseoverskridende problem.
Niels Flemming Hansen
26

Lande skal kunne trækkes i EU-støtte, hvis deres lovgivning diskriminerer seksuelle minoriteter

Lande skal kunne trækkes i støtte, hvis de systematisk diskriminerer hvilken som helst befolkningsgruppe.
Niels Flemming Hansen
27

EU skal kunne gribe ind i landenes håndtering af pandemier eller andre grænseoverskridende sundhedstrusler

Landene taler jo sammen, og lærer af hinandens tilgang. Det skal EU ikke lege overdommer over.
Niels Flemming Hansen
28

Vi skal fokusere mere på EU end USA som udenrigs- og sikkerhedspolitisk allieret

Vi skal styrke det europæiske ben af NATO gennem EU. EU skal ikke erstatte USA som sådan, men vi skal kunne mere selv.
Niels Flemming Hansen
29

EU bør have en ny traktat for at gøre samarbejdet mere effektivt

30

Det er godt, at EU lovgiver om kønskvoter i virksomheders bestyrelser

31

EU skal fremme, at der i offentlige udbud stilles krav om ordentlige arbejdsvilkår

Vi har jo en arbejdsmiljølovgivning, som skal overholdes lige meget hvad, og det er en god ting.
Niels Flemming Hansen
32

EU skal forbyde TikTok

33

EU's budget bør vokse yderligere

Budgettet er stort nok i forvejen.
Niels Flemming Hansen
34

EU skal anerkende Palæstina som stat

Hvem skulle vi i så fald anerkende? Hamas eller Fatah? Ingen af dem synes at være særlig rare at samarbejde med. Der skal bygges en to-statsløsning på et ordenligt grundlag. Palæstina må ikke blive et islamisk diktatur.
Niels Flemming Hansen
35

Det skal være sværere for studerende fra andre EU-lande at få adgang til SU, når de studerer i Danmark

Der er mange krav i dag, så der hvor vi skal sætte ind er ift. gældsopkrævning.
Niels Flemming Hansen
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024