KandidattestenEU-valg 2024

Sigrid Friis

forRadikale Venstre

29 år

Kandidat-/masteruddannelse

Derfor stiller jeg op

Jeg stiller op, fordi jeg vil gøre en forskel for den næste generation. Jeg er frustreret over, at vi ikke tager grundlæggende fat om helt centrale spørgsmål. Hvilken klode skal de næste generationer leve på? Vi skal prioritere dem nu! Vi kan stadig nå at leve op til vores forpligtelser, nå vores klimamål og prioritere naturen og miljøet helt anderledes end i dag. Men det kræver, at vi handler nu.

Politiske mærkesager

Hurtig grøn omstilling – ud med fossile brændsler fra Rusland

Jeg arbejder til hverdag med at sikre grøn energi til danskerne. Fra Europa-Parlamentet vil jeg sikre grøn energi til alle europæere. De to største udfordringer i Europa er klimakrisen og krigen i Ukraine. Hvis vi udfaser fossile brændsler - ikke mindst ved at slukke for Putins sorte gas – er vi meget tættere på at løse begge dele. Vi skal ikke finansiere Ruslands krig ved at købe russisk gas.

Mindre landbrug, mere natur

Landbruget i Europa modtager milliarder og atter milliarder i støtte. For de penge får vi et landbrug ude af trit med den grønne omstilling: høje CO2-udledninger, forurenet drikkevand og modstand mod biodiversitet. Det må ikke fortsætte. Jeg vil reformere landbrugsstøtten, omlægge fødevareproduktionen og skabe plads til naturen. Alle skal bidrage til den grønne omstilling – også landbruget.

Friheden til at være den, som du er i hele Europa

Du skal have lov til at være den, som du er, og leve det liv, som du ønsker. Det gælder uanset dit køn, din seksualitet eller hvor du kommer fra. Den frihed sættes lige nu under pres flere steder i Europa med LGBTQ+ frie zoner og strenge abortregler. Det skal stoppe. Jeg vil kæmpe for menneskerettigheder og imod diskrimination.

Personlige spørgsmål

Hvilken politisk gruppe i Europa-Parlamentet vil dit parti sidde i?

Gruppen Renew Europe

Nævn en bog, der har gjort særligt indtryk på dig.

Usynlige kvinder af Caroline Criado Perez. Den gav mig konkrete eksempler på, hvordan vi stadig ikke har ligestilling mellem kønnene, og hvorfor repræsentation er så vigtigt.

Er der en fritidsaktivitet, der er særlig vigtig for dig?

Løb. Her kobler jeg helt fra. Særligt når jeg træner udenfor i naturen.

Er der en kunstner eller musiker, du sætter særlig pris på?

Taylor Swift. Hun har bare musik til alle livets situationer.

Hvilken podcast lytter du altid til?

Det er ikke rigtig en podcast, men P1 kører altid i baggrunden. Det er en god måde for mig at holde mig opdateret, når jeg er på farten.

Hvilket andet EU-land rejser du helst til?

Tyskland. Primært fordi Berlin og de andre tyske storbyer har god energi og vilde madscener. Men det er også et land med smuk natur og som på godt og ondt er centralt placeret i europæisk historie – og så er det super nemt at komme rundt med tog!

Sammenlign svar

1

Det er en fordel for Danmark at være med i EU

Danmark står stærkest i et forpligtende, europæisk samarbejde. Klimakrisen stopper ikke ved grænsen, og de nye sikkerhedspolitiske usikkerheder kræver, at vi står stærkere sammen. EU er vores stærkeste alliance for at kæmpe for fred i verden, sikre menneskerettigheder og gøre det lettere for os europæere at rejse, studere og arbejde på tværs af grænser. Det er en kæmpe fordel for Danmark!
Sigrid Friis
2

Danmark bør indføre permanent grænsekontrol og dermed træde ud af Schengen-samarbejdet

Grænsekontrollen er symbolpolitik, som dræner politiet og forsvaret for ressourcer. Danmark bryder princippet om fri bevægelighed i EU, og er til daglig gene for pendlere og virksomheder. Vi bør i stedet bidrage til at føre kontrol med EU’s ydre grænse, så illegale migranter ikke kan rejse ind i EU – kombineret med teknologiske løsninger ved den danske grænse.
Sigrid Friis
3

16-årige skal have stemmeret til europaparlamentsvalget

Ja! Det er den unge generation, der skal leve med konsekvenserne af de beslutninger, der bliver truffet. Når man fylder 16 år, har man som hovedregel gennemført undervisningspligten, og dermed fået en demokratisk dannelse, som gør en i stand til at stemme. Førstegangsvælgere, der bor hjemme, er mere tilbøjelige til at stemme – og fortsætter med at stemme gennem livet.
Sigrid Friis
4

Samfundsnødvendige produkter som medicin og teknologi skal produceres i EU, også selvom de kan fås billigere andre steder i verden

Europa skal ikke lukke sig fra samhandel med omverden, men på nogle få, kritiske områder er vi nødsaget til at styrke vores egen forsyningssikkerhed. Det gælder bl.a. kritiske teknologier, mineraler og et styrket sundhedsberedskab, så vi er forberedt, hvis der opstår fremtidige sundhedskriser.
Sigrid Friis
5

Ukraine skal tilbydes medlemskab af EU, når de lever op til de formelle betingelser om blandt andet demokrati og retsstat

Ukraine hører til i vores europæiske familie. Hvis ikke vi hjælper dem med at leve op til vores demokratiske og retsstatslige kriterier, svigter vi deres kamp for en fri og fredelig fremtid. Vi kan ikke bare lukke alle lande ind i morgen, men vi skal hjælpe dem hurtigere på vej. Det er både i Danmark, Ukraine og Europas interesse.
Sigrid Friis
6

Et enkelt land skal ikke længere have veto-ret til at forhindre, at EU vedtager nye sanktioner mod andre lande

I den verden, vi er en del af, skal EU kunne arbejde bedre og mere fleksibelt sammen - særligt i udenrigspolitikken. Vi er ikke tjent med, at et enkelt land kan stikke en kæp i hjulet for resten. Trump kan blive præsident igen, Kina vokser og øger indflydelse på verden, og Putin er Putin. Det er altså en usikker verden – her vil jeg ikke være et stærkere EU foruden.
Sigrid Friis
7

EU’s landbrugsstøtte skal afskaffes

Nok er nok. I 2023-27 bruger EU ca. 900 mia. kr. i direkte landbrugsstøtte. Men selvom EU støtter landbruget massivt, fortsætter landbruget med at belaste klimaet, forurene vores drikkevand med pesticider og udlede alt for kvælstof i de indre farvande. Det går ikke længere. Jeg vil derfor udfase den direkte landbrugsstøtte og sikre, at midlerne går til grøn omstilling af landbruget og mere natur.
Sigrid Friis
8

EU bør fremme brugen af atomkraft som en bæredygtig energikilde

Atomkraft betragtes i dag som en grøn teknologi og vil uundgåeligt spille en rolle i EU’s omstilling væk fra fossile brændsler. EU skal altid fremme udvikling af nye teknologier, og sørge for en god balance mellem forskellige energiformer i Europa. Jeg vil have den billigste, hurtigste og grønneste løsning – for klimaet og for vores skattekroner. Her spiller dansk vindkraft en kæmpe stor rolle!
Sigrid Friis
9

EU skal give mere økonomisk støtte til at udbygge togtrafikken på tværs af Europa

Det bør være meget lettere, hurtigere og billigere at tage toget mellem Europas storbyer, så flere vælger dét fremfor flyet. Langt de fleste lande i EU har et veludbygget jernbanenet. Derfor kan EU spille en vigtig rolle i at sikre, at vi udnytter den jernbane, vi allerede har, meget bedre.
Sigrid Friis
10

EU skal nedjustere de grønne ambitioner, så erhvervslivet får længere tid til at omstille sig til EU's grønne krav

Nej, tvært imod. Jeg mener, at EU skal gå forrest i verden og hæve de grønne ambitioner. Uafhængighed af fossile brændsler og adgang til grøn og billig energi vil styrke europæiske virksomheders konkurrenceevne og samtidigt sikre fremtidens grønne arbejdspladser i Europa.
Sigrid Friis
11

Danmark skal være fuldt med i EU’s udlændingepolitik, og derfor bør vi afskaffe retsforbeholdet

Danmark skal afskaffe retsforbeholdet, og være med til at finde fælles løsninger på migrationsproblemerne. Vi bør dog også afskaffe retsforbeholdet for at styrke politiets arbejde og handlemuligheder, og for at styrke muligheden for at inddrage økonomisk gæld på tværs af landegrænser.
Sigrid Friis
12

EU's økonomiske støtte til afrikanske lande skal gøres afhængig af, at de medvirker til at bremse migration til Europa

Migrationsudfordringer kræver langsigtede og massive investeringer - også i Afrika. Der bør investeres tilstrækkeligt med midler, så mennesker ikke flygter i første omgang. Derfor bør EU gå forrest i oprettelsen af mulighed for uddannelse, støtte Afrika i en bæredygtig og klimavenlig retning, så udfordringen med klimaflygtninge afbødes, og styrke samarbejdet med de afrikanske sundhedsmyndigheder.
Sigrid Friis
13

Danmark skal stille soldater til rådighed til en kommende europæisk indsatsstyrke på 5.000 mand

Jeg synes, at danskerne viste, at vi er klar til at engagere sig i Europa og verden, da vi afskaffede forsvarsforbeholdet. En europæisk indsatsstyrke er ikke en EU-hær, men deltager i fredsbevarende missioner i EU’s nærområder. Det skal Danmark bidrage til så godt, vi kan. Beslutningen om at sende danske soldater i direkte krig er stadig en meget alvorlig beslutning, som bør træffes i Folketinget
Sigrid Friis
14

Danmark skal erstatte kronen med euroen

I de bedste af alle verdener indførte vi euroen, så Danmark sidder med ved bordet, hvor beslutningerne om EU’s økonomiske politik bliver truffet. Men jeg tror ikke, det bliver i den nærtstående fremtid.
Sigrid Friis
15

EU skal regulere hvilke strategisk vigtige teknologier, medlemslandene må eksportere

Ligesom energiuafhængighed, er industripolitik også blevet sikkerhedspolitik. Europa skal ikke lukke sig om sig selv, men vi skal have en risikobaseret og strategisk tilgang, så kritiske teknologier ikke forsvinder foran næsen på os og sætter Europa bagerst i det internationale industrikapløb.
Sigrid Friis
16

EU skal ikke optage flere nye medlemslande

Et større og styrket EU er både i Danmark og Europas interesse. Skal vi lade ukrainerne i stikken og nægte dem deres ønske om at blive en del af EU? Ikke hvis det står til mig og Radikale Venstre.
Sigrid Friis
17

Tyrkiet skal ikke længere være kandidat til at blive medlem i EU

Jeg har svært ved at forestille mig, at Tyrkiet bliver optaget i EU, da landet er alt for langt fra at leve op til de demokratiske og menneskeretlige krav, vi naturligvis skal stille til medlemslande i EU. Tyrkiets kandidatstatus kan dog være med til at forbedre vilkårene for mennesker i Tyrkiet, og derfor bruges som et politisk pres for forandring.
Sigrid Friis
18

EU skal stramme reglerne for dyretransporter, så de ikke varer længere end otte timer

Hvert år transporteres 1,6 mia. dyr i EU. Det er alt for mange. For at reducere landbrugets aftryk på klima, vores drikkevand og indre farvande, skal vi producere mere bæredygtigt med respekt for både planeten og for dyrene. Produktionen skal være af langt bedre kvalitet og med fokus på dyrevelfærd. Det betyder, at vi må og skal nedbringe transporttiden til gavn for både dyr og mennesker.
Sigrid Friis
19

EU skal vedtage fælles stop for udvinding af fossile brændstoffer senest i 2030

EU skal gå forrest i den grønne omstilling. Derfor er det vigtigste EU kan, at arbejde for at vi hurtigst muligt omstiller os væk fra kul, olie og gas og over på grøn strøm og fjernvarme. Det kræver, at vi sætter turbo på opsætningen af vedvarende energi, og det kommer jeg til at knokle for.
Sigrid Friis
20

Det samlede landbrugsareal i EU skal mindskes for at gøre plads til mere vild natur

Ja! For at bremse biodiversitetskrisen er der akut behov for, at vi genopretter mere natur. Det ville bidrage til livet på land og i havet. Landbrugsarealet udgør ca. 60% af hele landområdet i Danmark. 60%! Og størstedelen af arealet går til at producere foder til dyr, ikke mad til mennesker. EU har allerede ambitiøse mål for, hvor meget natur vi skal beskytte. Danmark skal se at komme i sving!
Sigrid Friis
21

Det er godt, at EU vil ændre reglerne, så det i nogle tilfælde bliver tilladt at jage ulve i Danmark

Nej, naturen og biodiversiteten har en iboende værdi og den skal vi beskytte. Ulven er en hjemmehørende art, men er stadig truet. I 2023 var der kun 30 ulve i Danmark, mens forskere vurderer, at en selvstændig ulvebestand i Danmark skal være på mindst 100 ulve, hvis den skal kunne være levedygtig. Frem for at tillade jagt på ulve i Danmark, skal vi i endnu højere grad beskytte marker mv. med hegn.
Sigrid Friis
22

Udlændinge skal kunne købe sommerhuse i Danmark

Ja – ligesom mange danskere nyder at have sommerhuse sydpå eller ødegård i Sverige, så bør andre også kunne anskaffe sig sommerhuse i Danmark. Det vil også øge turismeomsætningen, især i landdistriktsområderne. Det skal dog følges op med initiativer, som samtidig vil gøre det mere attraktivt at udleje sit sommerhus, og implementering bør ske med flere hensyn, særligt til naturen.
Sigrid Friis
23

EU skal oprette modtagecentre for asylansøgere, som skal ligge uden for Europa

Vi skal sikre legale veje for mennesker, og vi skal forhindre skruppelløse menneskesmuglere i at sætte folks liv på spil i gummibåde over Middelhavet. Jeg er engageret i løsninger, som overholder internationale konventioner, og giver bedre beskyttelse af flygtninge og EU’s ydre grænser, herunder en mere solidarisk fordeling af flygtninge mellem landene.
Sigrid Friis
24

EU skal øge antallet af redningsaktioner i Middelhavet

Jeg så gerne, at Frontex var mere aktiv i sine redningsaktioner. Vi kan ikke tillade, at mennesker dør på havet, uanset om de flygter eller rejser med håbet om en bedre tilværelse. Men den vigtigste opgave ligger i at forhindre, at mennesker tager den risiko, og sætter deres liv i hænderne på skrupelløse menneskesmuglere.
Sigrid Friis
25

Det er godt, at EU har fastsat et minimum for øremærket barsel til mænd

Det er fantastisk for både mænd, kvinder og børn, at mænd også får en øremærket ret til tid med deres børn.
Sigrid Friis
26

Lande skal kunne trækkes i EU-støtte, hvis deres lovgivning diskriminerer seksuelle minoriteter

Enig! Det skal have konsekvenser, hvis et medlemsland ikke overholder grundlæggende menneskerettigheder, herunder retten til at være den man er, og elske hvem man vil.
Sigrid Friis
27

EU skal kunne gribe ind i landenes håndtering af pandemier eller andre grænseoverskridende sundhedstrusler

Jeg mener, at EU skal arbejde endnu tættere sammen både ift. at forberede sig på og fremtidige pandemier eller sundhedstrusler. Det gælder særligt ift. investere mere i udvikling og forskning herunder vaccineproduktion, samt at opbygge et fælles kriseberedskab på europæisk plan med værnemidler, lægemidler, nødvendige forsyninger mv.
Sigrid Friis
28

Vi skal fokusere mere på EU end USA som udenrigs- og sikkerhedspolitisk allieret

USA er Danmarks vigtigste militære allierede og NATO er stadig vores sikkerhedsgaranti. Men det er ikke givet, at det fortsat vil være sådan, og dansk sikkerhed handler også om mere end militær styrke. Klima, migration og cybersikkerhed er også afgørende for Danmarks sikkerhed. Og på alle disse områder er og bliver EU vores vigtigste allierede.
Sigrid Friis
29

EU bør have en ny traktat for at gøre samarbejdet mere effektivt

I EU skal vi være klar til at håndtere de udfordringer, vi står med. Både klimakrisen, den anspændte sikkerhedssituation og fremtidige sundhedskriser. Det kræver, at vi gør EU klar til fremtiden gennem stærke strukturer og bedre beslutningsprocesser.
Sigrid Friis
30

Det er godt, at EU lovgiver om kønskvoter i virksomheders bestyrelser

Kvoter er ikke et mål i sig selv, men et værktøj til at skubbe på en udvikling, der med al tydelighed ikke kommer af sig selv. EU kan bidrage til at sikre muligheder på arbejdsmarkedet på tværs af køn. Hvis vi i Danmark fortsætter i samme tempo som nu, skal vi vente over 100 år på at få ligestilling på ledelses- og bestyrelsesgangene. Så langt rækker min tålmodighed ikke.
Sigrid Friis
31

EU skal fremme, at der i offentlige udbud stilles krav om ordentlige arbejdsvilkår

Vi skal selvfølgelig sikre ordentlige arbejdsvilkår for arbejdskraft. Det er i høj grad medlemslandenes ansvar, men jeg er åben overfor at se på, hvad EU kan gøre for at forbedre arbejdsvilkår.
Sigrid Friis
32

EU skal forbyde TikTok

Vi skal hellere stille krav end at forbyde! Vi er som samfund nødt til at forholde os både alvorligt og nuanceret til konsekvenserne ved både datadeling og det indhold, som algoritmerne viser os mennesker. Jeg drømmer om et samfund, hvor teknologien kommer os til gode – ikke ligger os til last.
Sigrid Friis
33

EU's budget bør vokse yderligere

EU skal løse større opgaver end før: Klimakrise, temperaturstigninger og spørgsmålet om sikkerhed. Med de store grænseoverskridende udfordringer, kan et større budget blive vejen frem. Jeg har nemlig ikke noget imod at investere i vores og de kommende generationers fremtid.
Sigrid Friis
34

EU skal anerkende Palæstina som stat

Både EU og selvfølgelig også Danmark bør anerkende Palæstina som sin egen stat. Det er et helt nødvendigt skridt frem mod en fredelig totastsløsning, hvor hverken palæstinensere eller israelere frygter for deres sikkerhed.
Sigrid Friis
35

Det skal være sværere for studerende fra andre EU-lande at få adgang til SU, når de studerer i Danmark

Vi skal være glade for, at europæere kommer til Danmark for at studere. Det giver en kæmpe værdi for vores samfund. Derfor er jeg også ærgerlig over, at regeringen gang på gang griber til sparekniven, når det kommer til vores uddannelser og de studerende.
Sigrid Friis
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024