KandidattestenEU-valg 2024

Marianne Vind

forSocialdemokratiet
  • Europaparlamentsvalg 2019

53 år

Ikke oplyst

Derfor stiller jeg op

Jeg stiller op, fordi der er brug for en rød, grøn og dansk arbejderstemme i EU. Der er brug for en politiker, som er klar til at kæmpe med næb og klør for at forsvare den danske arbejdsmarkedsmodel. Og der er brug for en politiker, som ikke er bange for at tage kampen op mod de virksomheder, som udnytter og ødelægger både mennesker og natur.

Politiske mærkesager

Beskyt vores danske model

De sidste fem år har jeg i Europa-Parlamentet ført an i kampen for vores danske model, og været med til at bekæmpe social dumping og luskede forretningsmodeller. De næste fem år vil jeg arbejde for at vi skærper kontrollen med fusk, skattesnyd og løntrykkeri, og at vi stiller skrappere krav til ordnede forhold på offentlige byggerier.

Beskyt vores arbejdsmiljø

Jeg har været med til at forbyde giftige stoffer på arbejdspladser og strammet asbestlovgivningen. De næste fem år vil jeg bekæmpe fysisk og psykisk nedslidning, så vi eksempelvis indfører regler, som forebygger stress på arbejdspladsen.

Beskyt vores fælles natur

Jeg har kæmpet for en stærk europæisk naturlov, der sikrer mere vild natur. Derudover har jeg stillet krav til, at EU beskytter bier og dyreliv mod farlige kemikalier. De næste fem år vil jeg arbejde for, at EU forbyder PFAS og straffer dem, som forurener vores grundvand og natur.

Personlige spørgsmål

Hvilken politisk gruppe i Europa-Parlamentet vil dit parti sidde i?

Gruppen Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Nævn en bog, der har gjort særligt indtryk på dig.

Brødrene Løvehjerte gjorde stort indtryk på mig som barn. Jeg husker, jeg måtte knibe en tåre, da Tvebak og Jonatan møder hinanden igen i Nangijala. Det er en bog, der viser samfundets uretfærdighed.

Er der en fritidsaktivitet, der er særlig vigtig for dig?

Jeg elsker at være ude i naturen. Jeg bruger meget fritid på at vandre, kigge på fugle og få jord under neglene i min lille have.

Er der en kunstner eller musiker, du sætter særlig pris på?

Jeg holder utroligt meget af Bruce Springsteen. Jeg skal til koncert med nogle gode venner i Odense til sommer, og jeg glæder mig som et lille barn!

Hvilken podcast lytter du altid til?

Jeg lytter faktisk mere til lydbøger end til podcast. Lige nu er jeg i gang med at lytte Jussi Adler-Olsens "Syv m2 med lås".

Hvilket andet EU-land rejser du helst til?

Jeg holder utroligt meget af at komme ud i den svenske natur. Sidste år var jeg på campingferie i Skåne med nogle gode venner. Den svenske natur er storslået og helt anderledes end den danske.

Sammenlign svar

1

Det er en fordel for Danmark at være med i EU

500.000 danske job er afhængige af EU's indre marked. Og samtidig er EU uundværlig for at sikre den grønne omstilling og andre grænseoverskridende problemer. Men når det så er sagt, så synes jeg også, der er problemer i EU. Blandt andet social dumping, skattefusk og loven om en EU-mindsteløn.
Marianne Vind
2

Danmark bør indføre permanent grænsekontrol og dermed træde ud af Schengen-samarbejdet

Hvis vi melder os ud af Schengen vil alt transport til og fra Danmark gå i stå. Det vigtigste er, at vi beskytter EU's ydre grænser bedre.
Marianne Vind
3

16-årige skal have stemmeret til europaparlamentsvalget

Lige nu forsøger flere EU-lande sig med valgret til 16-årige. Inden vi overvejer at gøre samme i Danmark, skal vi se resultaterne fra de lande.
Marianne Vind
4

Samfundsnødvendige produkter som medicin og teknologi skal produceres i EU, også selvom de kan fås billigere andre steder i verden

Der er nogle produkter, som er så afgørende for Europas sikkerhed, at vi skal kunne producere dem selv. Herunder medicin, mikrochip og energi. Det er ikke godt nok, at vi er afhængige af lande som Kina, Saudi-Arabien eller Rusland.
Marianne Vind
5

Ukraine skal tilbydes medlemskab af EU, når de lever op til de formelle betingelser om blandt andet demokrati og retsstat

Selvfølgelig skal vi på sigt tilbyde Ukraine et medlemskab. Men vi skal også huske, at en udvidelse mod øst kan føre social dumping med sig. Derfor skal vi sørge for, at den fri bevægelighed også er en fair bevægelighed, inden vi lukker flere lande ind.
Marianne Vind
6

Et enkelt land skal ikke længere have veto-ret til at forhindre, at EU vedtager nye sanktioner mod andre lande

Jeg synes, vi skal stræbe efter enstemmighed, men hvis nogle lande blokerer på grund af nationale særinteresser, synes jeg, at det giver mening, at gå væk fra enstemmighedsprincippet på det her område.
Marianne Vind
7

EU’s landbrugsstøtte skal afskaffes

Først og fremmest skal landbrugsstøtten reformeres. Vi skal bruge den til at skubbe landbruget i en grønnere retning, så støtten går til dem, der bidrager til den grønne omstilling.
Marianne Vind
8

EU bør fremme brugen af atomkraft som en bæredygtig energikilde

Atomkraft er den dyreste energikilde, det vil gøre os afhængig af russisk uran, og vi har stadig ikke fundet en god løsning på opbevaring af affaldet. Derudover tager det uendeligt lang tid at bygge nye atomkraftværker. Det kan vi ikke vente på.
Marianne Vind
9

EU skal give mere økonomisk støtte til at udbygge togtrafikken på tværs af Europa

Det skal være nemmere at tage toget rundt i Europa. Også uden for de store byer. Samtidig skal vi gøre mere for, at godstransporten rykker over på skinnerne. Det vil både være godt for klimaet og give mere plads på vejene.
Marianne Vind
10

EU skal nedjustere de grønne ambitioner, så erhvervslivet får længere tid til at omstille sig til EU's grønne krav

Tværtimod. Erhvervslivet er allerede i fuld gang. De fleste virksomheder ved nemlig godt, at den grønne omstilling er forudsætningen for, at de kan drive virksomhed i fremtiden.
Marianne Vind
11

Danmark skal være fuldt med i EU’s udlændingepolitik, og derfor bør vi afskaffe retsforbeholdet

Vi har for nylig stemt om retsforbeholdet, og her sagde danskerne nej. Det skal vi respektere.
Marianne Vind
12

EU's økonomiske støtte til afrikanske lande skal gøres afhængig af, at de medvirker til at bremse migration til Europa

Mange afrikanske lande står over for store problemer med klimaforandringer, krige og kriser. De skal medvirke til at begrænse migration til Europa ved at bruge EU's støttemidler til at udvikle deres demokrati, sundheds- og uddannelsessystem.
Marianne Vind
13

Danmark skal stille soldater til rådighed til en kommende europæisk indsatsstyrke på 5.000 mand

Vi skal ikke have en EU-hær. Europas forsvar varetages bedst i Nato og i medlemsstaterne.
Marianne Vind
14

Danmark skal erstatte kronen med euroen

Vi har meget mere frihed til at lave vores egen pengepolitik, fordi vi ikke har Euro. Desuden har vi stemt om Euroen, og her sagde danskerne nej. Det skal vi respektere.
Marianne Vind
15

EU skal regulere hvilke strategisk vigtige teknologier, medlemslandene må eksportere

Vi kan ikke være afhængige af lande som Kina og Rusland. Derfor er det vigtigt, at nogle teknologier ikke eksporteres ud af EU.
Marianne Vind
16

EU skal ikke optage flere nye medlemslande

Lige nu er der intet ansøgerland, der lever op til EU's krav til demokrati og menneskerettigheder. Derfor er der ikke noget land, der kan optages lige nu. Men hvis eksempelvis Ukraine på sigt får reformeret deres retssystem, det politiske system og får bugt med korruption, kan optagelse selvfølgelig komme på tale.
Marianne Vind
17

Tyrkiet skal ikke længere være kandidat til at blive medlem i EU

Tyrkiet lever på ingen måde op til EU's krav om demokrati og menneskerettigheder. Derfor giver det ikke mening at betragte dem som et kandidatland lige nu.
Marianne Vind
18

EU skal stramme reglerne for dyretransporter, så de ikke varer længere end otte timer

Selvfølgelig. Først og fremmest fordi det er dyremishandling at transportere dyrene i mere end otte timer. Alt for ofte har dyrene ikke adgang til mad eller drikke under transporten. Men derudover så kan en maks transporttid på otte timer sørge for, at flere dyr slagtes i Danmark og dermed gavner de danske slagterier.
Marianne Vind
19

EU skal vedtage fælles stop for udvinding af fossile brændstoffer senest i 2030

Vi skal bevæge os væk fra fossile brændstoffer - jo før jo bedre. Men teknologien er ikke til det endnu.
Marianne Vind
20

Det samlede landbrugsareal i EU skal mindskes for at gøre plads til mere vild natur

Naturen er vildt vigtig, og vi har desværre ikke passet godt nok på den. Der skal være mere plads til dyr, planter og insekter. Blandt andet fordi landbruget slet ikke kan fungere, hvis der ikke er insekter, der bestøver deres afgrøder. Men også fordi mere natur vil være godt for havmiljøet, vores grundvand og den luft, vi indånder.
Marianne Vind
21

Det er godt, at EU vil ændre reglerne, så det i nogle tilfælde bliver tilladt at jage ulve i Danmark

Lige nu har vi ikke et akut problem med ulve i Danmark. Men vi skal selvfølgelig holde øje med udviklingen.
Marianne Vind
22

Udlændinge skal kunne købe sommerhuse i Danmark

Hvis vi åbner op for, at udlændige kan købe sommerhus i Danmark, frygter jeg, at det vil være superpopulært for rige europæere at købe de danske sommerhuse, som er så eftertragtede. Det vil presse prisen i vejret, og gøre det svære for almindelige danske lønmodtagere at købe sommerhus.
Marianne Vind
23

EU skal oprette modtagecentre for asylansøgere, som skal ligge uden for Europa

Det allervigtigste for mig er, at folk ikke bliver dræbt på turen over Middelhavet, og samtidig sender penge til lumske bagmænd, der tjener penge på menneskesmugling. Derfor ser jeg langt hellere, at vi hjælper folk på den anden side af Middelhavet.
Marianne Vind
24

EU skal øge antallet af redningsaktioner i Middelhavet

Vi har en forpligtelse til at redde folk, der er kuldsejlet i Middelhavet. Det gør vi allerede i dag. Står det til Socialdemokratiet, skal ingen ud på den farefulde færd, men hjælpes i deres nærområde.
Marianne Vind
25

Det er godt, at EU har fastsat et minimum for øremærket barsel til mænd

Jeg synes, det er godt, at vi styrker mænds barselsrettigheder. Men jeg havde da langt hellere set, at Danmark havde gjort det for længe siden.
Marianne Vind
26

Lande skal kunne trækkes i EU-støtte, hvis deres lovgivning diskriminerer seksuelle minoriteter

Hvis et land ikke overholder EU's grundlæggende principper om demokrati og menneskerettigheder, kan det heller ikke få en bid af kagen.
Marianne Vind
27

EU skal kunne gribe ind i landenes håndtering af pandemier eller andre grænseoverskridende sundhedstrusler

EU kan og skal ikke bestemme, hvordan vi driver sundhedssystem i Danmark - og det skal EU heller ikke i noget andet land for den sags skyld. Men når det er sagt, så er der helt klart nogle områder, hvor det kan give mening at samarbejde. For eksempel ved indkøb af vacciner eller udvikling af ny teknologi.
Marianne Vind
28

Vi skal fokusere mere på EU end USA som udenrigs- og sikkerhedspolitisk allieret

Det er ikke et enten-eller-spørgsmål. Vi skal både fokusere på det stærke samarbejde med USA, som har været en vigtig allieret for Danmark i mange år. Men vi skal også styrke forsvarssamarbejdet i Europa.
Marianne Vind
29

EU bør have en ny traktat for at gøre samarbejdet mere effektivt

Tiden er ikke til traktatændringer, for det vil bremse systemet i flere år. Og i en tid med krig i Europa og klimakrise er det ikke det, vi skal bruge tiden på.
Marianne Vind
30

Det er godt, at EU lovgiver om kønskvoter i virksomheders bestyrelser

Vi har uligestilling i Danmark og Europa, og det har vi haft i rigtig mange år. Det her er et af de redskaber, som kan skabe mere ligestilling mellem kønnene. Men det er ærgerligt, at det redskab er nødvendigt.
Marianne Vind
31

EU skal fremme, at der i offentlige udbud stilles krav om ordentlige arbejdsvilkår

Alt for mange offentlige byggerier bruger social dumping, og passer ikke godt nok på deres medarbejdere, som alt for ofte udsættes for arbejdsulykker. Det kan vi gøre op med ved at stille krav til, at de virksomheder, der vil bygge for det offentlige, har overenskomst. Det vil samtidig være med til at skabe en mere fair konkurrence mellem virksomhederne.
Marianne Vind
32

EU skal forbyde TikTok

TikTok er i ledtog med den kinesiske regering. TikTok bliver brugt til at overvåge og samle data på resten af verden. Samtidig er TikTok det vilde vesten. Der er ingen regler, der beskytter de mange børn, der bruger mediet, mod skadeligt indhold.
Marianne Vind
33

EU's budget bør vokse yderligere

Der er allerede rigtig mange penge i EU-systemet. Dem skal vi bruge klogere, inden vi tilføjer flere penge.
Marianne Vind
34

EU skal anerkende Palæstina som stat

Den eneste reelle løsning på konflikten mellem Israel og Palæstina er en to-statsløsning. Det skal EU anerkende på sigt. Men indtil den løsning er forhandlet på plads, kan EU ikke anerkende Palæstina.
Marianne Vind
35

Det skal være sværere for studerende fra andre EU-lande at få adgang til SU, når de studerer i Danmark

I dag er det alt for nemt at få adgang til SU i Danmark som EU-borger, og det synes jeg ikke er fair for de danske skatteydere.
Marianne Vind
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024