KandidattestenEU-valg 2024

Kira Marie Peter-Hansen

forSF - Socialistisk Folkeparti
  • Europaparlamentsvalg 2019

26 år

Bachelor-/diplomuddannelse

Derfor stiller jeg op

Spidskandidat og medlem af Europa-Parlamentet for SF. Næstformand i Parlamentets grønneste gruppe og kåret som den mest indflydelsesrige danske EU-Parlamentariker. De seneste fem år har jeg lagt arm med kemigiganter, landbrugets lobbyister og multinationale selskaber. Jeg brænder især for klima, natur, fertilitet, kampen mod ulighed og ligestilling. Bor med min kæreste, Jeppe.

Politiske mærkesager

Mere vild og rig natur

Vores natur og biodiversitet har det rigtig dårligt. Vi skal stoppe arternes uddøen og genoprette naturen, så vi også i fremtiden har en rig og vild natur. EU har gode love, der beskytter naturen. Men det kniber med at overholde dem - også for Danmark. Det skal vi slå hårdt ned på - det er på tide, naturen bliver taget alvorligt. Vi er bundskrabere på natur, skal vi ikke lave om på det?

Stop for farlig kemi, der skader fertiliteten og ødelægger vores drikkevand

Der er farlig kemi i vores børns flyverdragter, i din stegepande og i regnen, der siler ned fra oven. Det er i vores drikkevand og i vores kroppe. Jeg vil sætte en stopper for den farlige kemi, der gør, at vi ikke kan få de børn, vi drømmer om, og som gør os syge. Alt for længe har vi været forsøgsdyr for kemigiganter. Det skal stoppe nu.

Et klimaneutralt Europa med grønnere landbrug og billigere tog

Europa skal være verdens grønneste kontinent. Vi skal have et Europa, der kører på grøn energi, passer på planeten og sætter klima-barren højt, så resten af verden er nødt til at følge med. Derfor skal vi have mere grøn energi, gøre EU’s landbrugsstøtte betinget af klimahandling og have billigere og bedre tog, så det er lettere at træffe de grønne valg.

Personlige spørgsmål

Hvilken politisk gruppe i Europa-Parlamentet vil dit parti sidde i?

Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance

Nævn en bog, der har gjort særligt indtryk på dig.

Midnatsbiblioteket fik mig til at reflektere over, at vores valg betyder noget længe efter, og at det ikke nytter noget at gå og fortryde alt det, vi ikke valgte.

Er der en fritidsaktivitet, der er særlig vigtig for dig?

Lave hjemmelavet pasta. Jeg forsøger at nå det hver søndag med min kæreste, Jeppe.

Er der en kunstner eller musiker, du sætter særlig pris på?

Tessa. Hun har sparket døren ind til en mandsdomineret genre og løftet hagen på tusindvis af især kvinder.

Hvilken podcast lytter du altid til?

112 for knuste hjerter. Det er smukt og sårbart at høre om menneskers kærlighedshistorier, og relaterbart med en podcast, der tager hjertesorger seriøst. Derudover Altingets Taler om Europa. De tager EU-politik alvorligt.

Hvilket andet EU-land rejser du helst til?

Italien – for pastaen og dejlige strande.

Sammenlign svar

1

Det er en fordel for Danmark at være med i EU

Det er en enormt stor fordel for Danmark at være med i EU. Udover at være verdens bedste frihandelsaftale, er EU det sted hvor vi skal løse de store og grænseoverskridende problemer.
Kira Marie Peter-Hansen
2

Danmark bør indføre permanent grænsekontrol og dermed træde ud af Schengen-samarbejdet

Det vil få store negative konsekvenser for især grænseområdet, hvis Danmark forlader samarbejdet. Den dansk-tyske grænse er et eksempel til efterfølgelse, og vi skal fremadrettet sikre en mere – ikke mindre – dynamisk grænseregion.
Kira Marie Peter-Hansen
3

16-årige skal have stemmeret til europaparlamentsvalget

I SF støtter vi en sænkelse af valgretsalderen til 16 år, SF og stemte for nyligt for det i folketinget, hvor der desværre ikke var et flertal. Vi ved, at hvis unge bor hjemme, første gang, de har stemmeret, er der flere, der kommer ned og sætter sit kryds.
Kira Marie Peter-Hansen
4

Samfundsnødvendige produkter som medicin og teknologi skal produceres i EU, også selvom de kan fås billigere andre steder i verden

Vi skal have størst mulig forsyningssikkerhed i EU. Verden er blevet mere usikker, og vi skal ikke være afhængige af autokratiske regimer.
Kira Marie Peter-Hansen
5

Ukraine skal tilbydes medlemskab af EU, når de lever op til de formelle betingelser om blandt andet demokrati og retsstat

Den heltemodige indsats i forsvaret for demokrati og selvbestemmelse har vist, at Ukraine hører til i den europæiske sfære. Ukraine skal selvfølgelig leve op til de samme krav som alle andre ansøgerlande for at komme med. Det vil de formentlig også have stor appetit på, når krigen er ovre, og landet har fået sin frihed igen.
Kira Marie Peter-Hansen
6

Et enkelt land skal ikke længere have veto-ret til at forhindre, at EU vedtager nye sanktioner mod andre lande

Nationale interesser spænder tit ben for EU’s mulighed for at påvirke verden til at blive mere fredelig og demokratisk. Det kan have negative konsekvenser på sigt, og derfor mener vi i SF, at EU skal have en mere samlet og ambitiøs udenrigspolitik og kvalificerede flertalsafgørelser i dele af udenrigspolitikken, under hensyntagen til national suverænitet i sikkerheds-og forsvarspolitikken.
Kira Marie Peter-Hansen
7

EU’s landbrugsstøtte skal afskaffes

På sigt skal der ske en udfasning af EU’s landbrugsstøtte. Landbrugsstøtten skal til en begyndelse omlægges, så den fremmer en mere bæredygtig og sund fødevareproduktion med mindre udledninger fra animalske produktion og mere udtagning af uproduktiv og klima- og naturskadelig landbrugsjord. Det er vigtigt, at alle sektorer bidrager til den grønne omstilling, og det skal vores landbrugstøtte også.
Kira Marie Peter-Hansen
8

EU bør fremme brugen af atomkraft som en bæredygtig energikilde

Atomkraft er enormt dyrt og langsomt at opbygge, og det private marked vælger det pt. fra. Der er stadig spørgsmålstegn, når det gælder affaldsproblemet. I stedet for at skifte hest, skal vi skrue op for de bæredygtige energikilder, som vi allerede er godt i gang med at omstille os til. Atomkraft kan måske være en mulighed for de lande, som skal omstille fra en meget fossiltung energiproduktion.
Kira Marie Peter-Hansen
9

EU skal give mere økonomisk støtte til at udbygge togtrafikken på tværs af Europa

SF går til valg på at skabe et langt mere sammenhængende europæisk tognet. Tog er den suverænt mest klimavenlige kollektive transport. Sammenlignet med fly udleder den cirka 80% mindre CO2 per kilometer. SF vil oprette en grøn togfond i EU, en fælles digital rejseplan og et bookingsystem på tværs af hele EU. Tænk at kunne rejse fra København til Berlin på bare lidt over fire timer i tog :-)
Kira Marie Peter-Hansen
10

EU skal nedjustere de grønne ambitioner, så erhvervslivet får længere tid til at omstille sig til EU's grønne krav

Klimakrisen tillader ikke, at vi skruer ned for ambitionerne. EU skal i stedet sætte mere turbo på. Det kan virksomhederne også vinde på. Tænk bare på det danske vindeventyr. Mens vi omstiller os, skal vi selvfølgelig sikre, at ingen borgere bliver efterladt på perronen.
Kira Marie Peter-Hansen
11

Danmark skal være fuldt med i EU’s udlændingepolitik, og derfor bør vi afskaffe retsforbeholdet

I SF ønsker vi at afskaffe retsforbeholdet, men vi respekterer den danske befolknings nej ved folkeafstemningen i 2015. Jeg mener derfor ikke, at der skal udskrives en ny folkeafstemning i den kommende valgperiode.
Kira Marie Peter-Hansen
12

EU's økonomiske støtte til afrikanske lande skal gøres afhængig af, at de medvirker til at bremse migration til Europa

Det er vigtigt at få styr på migrationen fra Afrika, men støtte til udvikling af landene bør vurderes på andre parametre. Vi skal sikre, at der også er gode livsmuligheder i de afrikanske lande.
Kira Marie Peter-Hansen
13

Danmark skal stille soldater til rådighed til en kommende europæisk indsatsstyrke på 5.000 mand

Jeg synes, at EU skal samarbejde mere om sikkerheds- og forsvarspolitik, men jeg står fast på, at det altid er EU-landene selv, der afgør, om soldater skal udsendes eller indsættes som fredsbevarende styrker i konflikter.
Kira Marie Peter-Hansen
14

Danmark skal erstatte kronen med euroen

Jeg mener ikke, vi skal tilslutte os euroen.
Kira Marie Peter-Hansen
15

EU skal regulere hvilke strategisk vigtige teknologier, medlemslandene må eksportere

Det er vigtigt med et fælles regelsæt for, hvem vi eksporterer samfundsvigtige teknologier til, så det ikke ender med at blive brugt til at modarbejde de værdier, som er fælles for EU-landene.
Kira Marie Peter-Hansen
16

EU skal ikke optage flere nye medlemslande

Alle demokratiske, europæiske lande, der kan overholde kriterierne for optagelse, skal kunne komme ind i EU. EU skal bidrage til at skabe velstand i resten af Europa, og støtte lande, der gerne vil være en del af verdens demokratier.
Kira Marie Peter-Hansen
17

Tyrkiet skal ikke længere være kandidat til at blive medlem i EU

Tyrkiets kedelige udvikling i en stadig mere autokratisk retning har betydet, at landet siden 2018 de facto ikke har været kandidat. Så længe Erdogan fortsætter sin udemokratiske kurs, bør Tyrkiet ikke komme nærmere EU.
Kira Marie Peter-Hansen
18

EU skal stramme reglerne for dyretransporter, så de ikke varer længere end otte timer

Reglerne skal strammes markant. Især af dyrevelfærdsmæssige årsager, men også for at sikre lokale arbejdspladser. Danske svin skal ikke opdrættes for så at blive slagtet på polske slagterier.
Kira Marie Peter-Hansen
19

EU skal vedtage fælles stop for udvinding af fossile brændstoffer senest i 2030

Det er vigtigt med fælles målsætninger, og jeg mener, at vi i EU bør sigte mod et reduktionsmål på mindst 65% inden 2030. Det er vigtigt, hvis vi skal overholde Parisaftalen.
Kira Marie Peter-Hansen
20

Det samlede landbrugsareal i EU skal mindskes for at gøre plads til mere vild natur

Biodiversitetskrisen er grænseoverskridende, og vi skal i hele EU passe bedre på naturen og skabe mere af den - bl.a. ved at udtage lavbundsjorde. Samtidig er det vigtigt, at vi bruger meget mindre farlig kemi og færre sprøjtegifte, som gør os syge og forurener vores natur og drikkevand.
Kira Marie Peter-Hansen
21

Det er godt, at EU vil ændre reglerne, så det i nogle tilfælde bliver tilladt at jage ulve i Danmark

Ulven har også ret til at være her og hører naturligt til i Danmark. Det er allerede tilladt at jage problemulve med tilladelse fra Miljøstyrelsen, og der har ikke været angreb bag ulvesikrede hegn - dem skal vi hjælpe flere landmænd med at få.
Kira Marie Peter-Hansen
22

Udlændinge skal kunne købe sommerhuse i Danmark

Det kan have store konsekvenser for nogen af de landsdele, der i forvejen kæmper med store økonomiske og sociale problemer, hvis huspriserne bliver sat fri og i skyder vejret.
Kira Marie Peter-Hansen
23

EU skal oprette modtagecentre for asylansøgere, som skal ligge uden for Europa

I SF ønsker vi et nyt og mere humant asylsystem. En måde at bekæmpe den umenneskelige og livsfarlige menneskesmugling er at oprette modtagecentre i nærområderne, hvorfra der kan søges asyl. For SF er det selvfølgelig vigtigt, at alle konventioner og menneskerettigheder overholdes og respekteres, før vi kan se os støtte.
Kira Marie Peter-Hansen
24

EU skal øge antallet af redningsaktioner i Middelhavet

EU er selvfølgelig forpligtet til at redde alle menneskeliv.
Kira Marie Peter-Hansen
25

Det er godt, at EU har fastsat et minimum for øremærket barsel til mænd

Det er et stort fremskridt for ligestillingen i hele Europa, at mænd har fået ret til mere barsel og tid med deres børn – og flere undersøgelser viser, at det især virker for mænd i fag, hvor der før blev taget mindst barsel. Samtidig mindsker det løn- og pensionsgabet gennem kønnene.
Kira Marie Peter-Hansen
26

Lande skal kunne trækkes i EU-støtte, hvis deres lovgivning diskriminerer seksuelle minoriteter

Diskrimination af f.eks. LGBTIQ-personer er en alvorlig krænkelse af de fælles demokratiske regler, som er grundlaget for EU. Hvis egne landes regeringer ikke kan passe på sine egne borgere, skal vi i gøre det.
Kira Marie Peter-Hansen
27

EU skal kunne gribe ind i landenes håndtering af pandemier eller andre grænseoverskridende sundhedstrusler

Samarbejde om grænseoverskridende trusler er afgørende, men håndtering af sundhedspolitikken må i udgangspunktet være et nationalt anliggende. Under corona viste vi, hvordan vi på en god måde kan dele viden med hinanden og samarbejde om pandemien.
Kira Marie Peter-Hansen
28

Vi skal fokusere mere på EU end USA som udenrigs- og sikkerhedspolitisk allieret

Uanset hvem der vinder præsidentvalget i USA, så er det tydeligt, at Europa fremover skal passe bedre og mere på sig selv. Amerikanerne ser i stigende grad Kinas rolle i Stillehavet som en trussel, og EU skal derfor til at være mere alene hjemme.
Kira Marie Peter-Hansen
29

EU bør have en ny traktat for at gøre samarbejdet mere effektivt

For SF er det ikke afgørende med en ny traktat, selvom det kan være en god ide at skrive klimamål, biodiversitet mv. ind, så det står mere centralt, og gøre samarbejdet mere effektivt. Dog kan en traktatændring være en lang proces, og for mig er det vigtigste, at der handles på de store kriser, vi står overfor.
Kira Marie Peter-Hansen
30

Det er godt, at EU lovgiver om kønskvoter i virksomheders bestyrelser

Kvoter kan være en god måde at sikre mere diversitet og bryde kønsmønstre. Jeg ville ønske, vi ikke behøvede dem, men det gør vi - ligestillingen går for langsomt uden.
Kira Marie Peter-Hansen
31

EU skal fremme, at der i offentlige udbud stilles krav om ordentlige arbejdsvilkår

Selvfølgelig skal vi også i EU sørge for ordentlige arbejdsvilkår – ligesom SF også kæmper for det samme i kommunale og nationale udbud. Det er et af de konkrete stykker lovgivning, jeg håber på at kunne få lov at arbejde med i næste mandat.
Kira Marie Peter-Hansen
32

EU skal forbyde TikTok

I SF er vi bekymrede over den indberetningspligt kinesiske virksomheder har over for regimet, der i disse år bliver mere og mere aggressivt. Vi skal passe på vores børn. Det kan være svært bare at forbyde en platform, for så dukker en anden bare op. Derfor skal vi stille hårde krav til algoritmer, data, og hvordan platforme indrettes.
Kira Marie Peter-Hansen
33

EU's budget bør vokse yderligere

Hvis pengene bliver brugt på at løse klima- og naturkriserne, og skabe et mere retfærdigt EU.
Kira Marie Peter-Hansen
34

EU skal anerkende Palæstina som stat

For at få en fredsløsning forhandlet på plads, skal vi have to ligeværdige parter. Det kræver, at Palæstina - omsider - bliver anerkendt.
Kira Marie Peter-Hansen
35

Det skal være sværere for studerende fra andre EU-lande at få adgang til SU, når de studerer i Danmark

Alle studerende skal naturligvis have adgang til SU; men til gengæld skal der laves klarere regler for, hvordan udenlandske studerende kan forpligtes til at betale deres SU-lån tilbage, da alt for mange i dag ikke gør det.
Kira Marie Peter-Hansen
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024