KandidattestenEU-valg 2024

Rasmus Nordqvist

forSF - Socialistisk Folkeparti

49 år

Ikke oplyst

Derfor stiller jeg op

Jeg har arbejdet i modebranchen det meste af mit liv, en industri og et system, der er langt fra bæredygtigt, men der manglede vilje til reel forandring. Derfor gik jeg ind i politik for at være med til at skabe de nødvendige forandringer, der skal til for at bekæmpe klimakrisen, sikre naturen og miljøet, og forhindre udnyttelse af mennesker på den anden side af kloden blot for pengenes skyld.

Politiske mærkesager

Klimahandling nu også i landbruget

Tiden er ikke til at stoppe op og holde pause i klimapolitiken som vi høre fra højrefløjen. Vi må og skal turde have ambitioner, sætte ordnetlige mål og ikke mindst lave den lovgivning der skal til for vores klima. Men det kræver forandringer og her står særligt landbruget højt på min dagsorden. Vi skal have en helt anden fødevarepoltik i Europa som tager højde for den store klimapåvirkning.

Plads til naturen

EU's landbrugsstøtte, som vi kender den i dag, står desværre ofte i vejen for genopretning og beskyttelse af naturen, det skal vi ændre. EU og medlemslandene, herunder Danmark, skal sikre genopretning og ordentlig beskyttelse af naturen samt leve op til vores mål om 30% beskyttet natur, herunder 10% strengt beskyttet natur.

Vi skal sikre fundamentale rettigheder for alle

Desværre oplever vi i disse år et angreb på helt fundamentale rettigheder. LGBTI+ personers ret til at leve som dem de er, kvinders ret til at bestemme over deres egen krop, og i nogle EU-medlemslande angreb mod demokrati og ytringsfrihed. Derfor skal vi kæmpe for de fundamentale rettigheder, som EU bygger på, i hele Europa.

Personlige spørgsmål

Hvilken politisk gruppe i Europa-Parlamentet vil dit parti sidde i?

Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance

Nævn en bog, der har gjort særligt indtryk på dig.

Der er mange bøger der har gjort indtryk på mig men skal jeg nævne en fra de seneste år er det Édouard Louis "Forvandlingens metode" om fattigdom, stigmatisering, forandring, seksualitet og kunst. men kan anbefale alle hans bøger. Må også nævne Christiana Figueres "The future we choose" en bog om de helt nødvendige valg vi står overfor i lyset af klimakrisen.

Hvilket andet EU-land rejser du helst til?

Frankrig! Jeg har både gået i skole og arbejdet der så min tilknytning er helt særlig.

Sammenlign svar

1

Det er en fordel for Danmark at være med i EU

Det er en stor fordel for os, ligesom det er for resten af medlemslandene. Det handler om økonomi og sikkerhed. om grønomstilling og de andre store og grænseoverskridende udfordringer vi står med.
Rasmus Nordqvist
2

Danmark bør indføre permanent grænsekontrol og dermed træde ud af Schengen-samarbejdet

Vi skal sikre mere, ikke mindre, dynamiske grænseområder i Eu.
Rasmus Nordqvist
3

16-årige skal have stemmeret til europaparlamentsvalget

4

Samfundsnødvendige produkter som medicin og teknologi skal produceres i EU, også selvom de kan fås billigere andre steder i verden

5

Ukraine skal tilbydes medlemskab af EU, når de lever op til de formelle betingelser om blandt andet demokrati og retsstat

Ukraine hører hjemme i EU, men de skal selvfølgelig som andre kandidatlande leve op til de kriterier vi har lavet, det skal vi hjælpe dem til.
Rasmus Nordqvist
6

Et enkelt land skal ikke længere have veto-ret til at forhindre, at EU vedtager nye sanktioner mod andre lande

7

EU’s landbrugsstøtte skal afskaffes

Nu og her skal vi bruge landbrugsstøtten til den helt nødvendige omstilling af vores fødevareproduktion der er brug for, for klimaet og naturen. Jeg ønsker vi ændre det fra en fælles landsbrugspolitik til en fælles fødevarepoltik.
Rasmus Nordqvist
8

EU bør fremme brugen af atomkraft som en bæredygtig energikilde

Atomkraft er dyrt og langsomt. Vi har ikke tid til at vente men skal lave en omstilling af vores energisystem til vedvarende energi nu.
Rasmus Nordqvist
9

EU skal give mere økonomisk støtte til at udbygge togtrafikken på tværs af Europa

Vi går til valg på at skabe et langt mere sammenhængende togsystem i Europa. Det er klamvenligt og burde være det billige og lette svar når vi skal rundt.
Rasmus Nordqvist
10

EU skal nedjustere de grønne ambitioner, så erhvervslivet får længere tid til at omstille sig til EU's grønne krav

Klimakrisen venter ikke på langsomme politkere. Allerede nu koster klimaforandringerne os også dyrt økonomisk. Så lad os komme igang!
Rasmus Nordqvist
11

Danmark skal være fuldt med i EU’s udlændingepolitik, og derfor bør vi afskaffe retsforbeholdet

I SF ønsker vi at afskaffe retsforbeholdet, men vi har lige haft en folkeafstemning i 2015, så ikke aktuelt nu.
Rasmus Nordqvist
12

EU's økonomiske støtte til afrikanske lande skal gøres afhængig af, at de medvirker til at bremse migration til Europa

Udviklingshjælp og politisk samarbejde kan være med til at bremse migration. Det er meget vigtig vi sammen får styr på den migration der foregår. Men det betyder ikke at vi skal instrumentalisere den udviklingshjælp vi allerede har forpligtet os på i FN.
Rasmus Nordqvist
13

Danmark skal stille soldater til rådighed til en kommende europæisk indsatsstyrke på 5.000 mand

SF mener vi at EU skal samarbejde langt mere om sikkerheds- og forsvarspolitik. Men selvfølgelig står vi fast på at det er de enkelte medlemslande der skal bestemme hvor man evt. skal udsende soldater hen, ligesom det er i dag gift de missioner vi allerede har.
Rasmus Nordqvist
14

Danmark skal erstatte kronen med euroen

SF mener ikke at Danmark skal tilslutte sig euroen i dens nuværende konstruktion.
Rasmus Nordqvist
15

EU skal regulere hvilke strategisk vigtige teknologier, medlemslandene må eksportere

16

EU skal ikke optage flere nye medlemslande

17

Tyrkiet skal ikke længere være kandidat til at blive medlem i EU

18

EU skal stramme reglerne for dyretransporter, så de ikke varer længere end otte timer

19

EU skal vedtage fælles stop for udvinding af fossile brændstoffer senest i 2030

20

Det samlede landbrugsareal i EU skal mindskes for at gøre plads til mere vild natur

21

Det er godt, at EU vil ændre reglerne, så det i nogle tilfælde bliver tilladt at jage ulve i Danmark

Hvis en ulv udviser farlig adfærd er jagt på den allerede tilladt, nye regler er totalt unødvendige. Vi må og skal have plads til den vilde natur i Europa.
Rasmus Nordqvist
22

Udlændinge skal kunne købe sommerhuse i Danmark

Reglerne skal være ens for alle EU borgere. Danskere må gerne købe sommerhuse i andre lande, så må en polak eller spanier selvfølgelig også her. Men vigtig vi sikre en god og bæredygtig udvikling af sommerhusområderne, men det er en anden diskussion.
Rasmus Nordqvist
23

EU skal oprette modtagecentre for asylansøgere, som skal ligge uden for Europa

Det handler om at skabe muligheder for at søge asyl før man begiver sig på den farlige rejse, men det vil kræve store ændringer i asylpolitiken hvis det skal kunne lade sig gøre samtidig med vi overholder de internationale konventioner på området.
Rasmus Nordqvist
24

EU skal øge antallet af redningsaktioner i Middelhavet

Vi er forpligtet til at redde menneskeliv.
Rasmus Nordqvist
25

Det er godt, at EU har fastsat et minimum for øremærket barsel til mænd

Det er en fremskridt for ligestilling i EU.
Rasmus Nordqvist
26

Lande skal kunne trækkes i EU-støtte, hvis deres lovgivning diskriminerer seksuelle minoriteter

Fundamentale rettigheder gælder os alle, vi skal ikke tillade diskrimination på baggrund af kønsindentitet, kønsudtryk eller seksuel orientering. Menneskerrettigheder gælder også LGBTQI+ personer.
Rasmus Nordqvist
27

EU skal kunne gribe ind i landenes håndtering af pandemier eller andre grænseoverskridende sundhedstrusler

Samarbejde er godt det viser vores måde at håndterer covid på. Men vi har forskellige måder at lave sundhedspolitik og det er national anliggende.
Rasmus Nordqvist
28

Vi skal fokusere mere på EU end USA som udenrigs- og sikkerhedspolitisk allieret

29

EU bør have en ny traktat for at gøre samarbejdet mere effektivt

30

Det er godt, at EU lovgiver om kønskvoter i virksomheders bestyrelser

Kvoter er en måde at ændre vaner og kulture på, det er der brug for så vi sikre diversitet og ligestilling.
Rasmus Nordqvist
31

EU skal fremme, at der i offentlige udbud stilles krav om ordentlige arbejdsvilkår

32

EU skal forbyde TikTok

33

EU's budget bør vokse yderligere

Budgettet skal afspejle de udfordringer vi ønsker at løse og vi har brug for langt flere fælles investeringer i klimahandling.
Rasmus Nordqvist
34

EU skal anerkende Palæstina som stat

35

Det skal være sværere for studerende fra andre EU-lande at få adgang til SU, når de studerer i Danmark

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024