KandidattestenEU-valg 2024

Villy Søvndal

forSF - Socialistisk Folkeparti

72 år

Seminaruddannelse

Derfor stiller jeg op

Jeg synes, at alle store udfordringer mødes i Europa-Parlamentet, som er det forum, der har tilstrækkelig styrke til at gøre noget ved udfordringer, inden for klima, miljø og natur, den sikkerhedspolitiske krise efter Ruslands brutale overfald på Ukraine, rettigheder for vandrende arbejdstagere samt beskyttelse af vores velfærdssamfund. Jeg kan bidrage med meget erfaring og et bredt netværk.

Politiske mærkesager

Klima, miljø og natur

Den nuværende udvikling er katastrofal. Jeg sagde i 2009, at "the ice is mælting at the poules". I dag er det vist tydeligt for alle, at det er alvor. Vi skal udbygge vedvarende energi, energibesparelser og vores forsyningssikkerhed. Vi skal også bevare rent drikkevand og få styr på kemien.

Udenrigs- og sikkerhedspolitik

Verden blev dramatisk forandret den 24. februar 2022 med Ruslands brutale overfald på Ukraine. Vi skal kunne forsvare os selv med usikkerheden om Trump bliver genvalgt. Vi skal lave alliancer med det globale syd, og vi skal udvide EU med nye lande. Sammen skal vi skabe en stærkere europæisk sikkerhedsarkitektur.

Sociale forhold og beskæftigelse

For at sikre et kontinent, der hænger sammen, har vi brug for et stærkere socialt Europa. Det gælder ikke mindst i forhold til den vandrende arbejdskraft. Vi skal sikre, at vi ikke får et lavløns - ikke organiseret - arbejdsmarked, som konkurrerer på dårligere løn og arbejdsvilkår - og for nogens vedkommende uden skattebetaling. Så underminerer vi vores samfundsmodel.

Personlige spørgsmål

Hvilken politisk gruppe i Europa-Parlamentet vil dit parti sidde i?

Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance

Nævn en bog, der har gjort særligt indtryk på dig.

"Ung må verden endnu være" af Nordahl Grieg, som handler om optakten til 2. verdenskrig, fordi der er så mange paralleller med den udvikling, som foregår i Europa lige nu med nogle ekstreme højrefløjspopulistiske partier, og et Rusland under Putin, der i mangel på demokrati, minder om Sovjet under Stalin.

Er der en fritidsaktivitet, der er særlig vigtig for dig?

Jeg går mange lange ture og nyder naturen. Jeg synes, at det er en god mulighed for både at få motion og for at få tænkt sig lidt om. Herudover kan jeg også godt lide at spille musik, og jeg kan godt lide at være sammen med mine venner og min familie.

Er der en kunstner eller musiker, du sætter særlig pris på?

Jeg kan godt lide Gnags og Sebastian - det er sange, vi har spillet, fra jeg var ung, og som vi stadigvæk spiller.

Hvilken podcast lytter du altid til?

Jeg er vild med Verden ifølge Gram på P1 - jeg i det hele taget meget glad for P1, som jeg synes, tilbyder en god måde at blive klog på verden på.

Hvilket andet EU-land rejser du helst til?

Italien - jeg synes, at det er et fantastisk land - på trods af roderiet og på trods af en træls regering, så synes jeg, at landet byder på så meget fantastisk kultur, natur og gastronomi.

Sammenlign svar

1

Det er en fordel for Danmark at være med i EU

Danmark er en lille åben økonomi, der har kæmpestor økonomisk fordel af at være en del af det store økonomiske fællesskab. De store udfordringer, vi ser ind i lige nu, som inden for klima, miljø og natur, sikkerhed i Europa efter Ruslands brutale overgreb på Ukraine, rettigheder for vandrende arbejdstagere. Ingen af disse udfordringer kan vi løse uden det store fællesskab.
Villy Søvndal
2

Danmark bør indføre permanent grænsekontrol og dermed træde ud af Schengen-samarbejdet

3

16-årige skal have stemmeret til europaparlamentsvalget

4

Samfundsnødvendige produkter som medicin og teknologi skal produceres i EU, også selvom de kan fås billigere andre steder i verden

Vi er nød til i langt højere grad at gøre os uafhængige af forsyninger udefra og være selvforsynende på vitale områder.
Villy Søvndal
5

Ukraine skal tilbydes medlemskab af EU, når de lever op til de formelle betingelser om blandt andet demokrati og retsstat

Vi må ikke svigte Ukraine, de har betalt den højeste pris for Ruslands aggression med ødelagte byer og dræbte soldater og civile. Vi skal hjælpe dem med at leve op til de formelle krav og rydde op i korruption.
Villy Søvndal
6

Et enkelt land skal ikke længere have veto-ret til at forhindre, at EU vedtager nye sanktioner mod andre lande

Jeg ønsker, at EU skal spille en stærkere udenrigs- og sikkerhedspolitisk rolle, forudsætningen for det er et EU, der er beslutningsdygtigt. Hvis et land ikke ønsker at deltage, kan det stå udenfor (opt-out) og dermed ikke tvinges mod sin vilje i at deltage i noget det ikke har lyst til, men heller ikke stå i vejen for andre lande, der gerne vil indføre sanktioner.
Villy Søvndal
7

EU’s landbrugsstøtte skal afskaffes

En tredjedel af EU's samlede budget går til landbrugsstøtte og går hovedsageligt til de største jordbesiddere i EU. Det er med til at fastholde et traditionelt landbrug, hvor der er brug for en hurtigere omstilling. Endelig vil et Ukraine i EU udvide landbrugsarealet med en tredjedel, så vi får en gylden mulighed for at gøre op med en forældet landbrugspolitik.
Villy Søvndal
8

EU bør fremme brugen af atomkraft som en bæredygtig energikilde

Det er dyrt og affaldsproblemerne er ikke løst. Vi skal i stedet videre med vedvarende energi. Nye muligheder, som er mere spændende end atomkraft er fusionsenergi.
Villy Søvndal
9

EU skal give mere økonomisk støtte til at udbygge togtrafikken på tværs af Europa

Der er brug for et sammenhængende europæisk tognet, som SF er kommet med et udspil om her i valget. Det skal sikre bedre sammenhæng mellem de forskellige lande, højhastighedsforbindelse sikrer, at man kan lave reel konkurrence med flytrafikken og dermed mindste CO2-udledning.
Villy Søvndal
10

EU skal nedjustere de grønne ambitioner, så erhvervslivet får længere tid til at omstille sig til EU's grønne krav

Krisen inden for klima, natur og miljø er større end nogensinde. Jeg tror ikke, at nogen er i tvivl efter at have set de voldsomme skovbrande i Sydeuropa i sommers samt de omfattende oversvømmelse i Danmark i vinterhalvåret. Vi har travlt - og det er alvor!
Villy Søvndal
11

Danmark skal være fuldt med i EU’s udlændingepolitik, og derfor bør vi afskaffe retsforbeholdet

12

EU's økonomiske støtte til afrikanske lande skal gøres afhængig af, at de medvirker til at bremse migration til Europa

13

Danmark skal stille soldater til rådighed til en kommende europæisk indsatsstyrke på 5.000 mand

Præmissen er selvfølgelig den samme, som når vi stiller en styrke til rådighed for NATO. Når vi beslutter at sende en styrke afsted, skal det besluttes i det danske Folketing.
Villy Søvndal
14

Danmark skal erstatte kronen med euroen

Vi har den fordel, at vi er beskyttet af fælles aftaler om økonomi, men samtidig med fordel kan bevare vores egen valuta. Det er det bedste af alle verdener - set fra et dansk synspunkt. Vi laver jo ikke større usikkerhed i Europa ved at have den særstatus.
Villy Søvndal
15

EU skal regulere hvilke strategisk vigtige teknologier, medlemslandene må eksportere

16

EU skal ikke optage flere nye medlemslande

17

Tyrkiet skal ikke længere være kandidat til at blive medlem i EU

Med den nuværende politik under Erdogan i Tyrkiet er vejen lang, for der er et stort demokratisk underskud i landet, hvor en række valgte borgmestre sidder fængslet. Herudover er der stor undertrykkelse af det kurdiske mindretal i landet, og der er mangel på de borgerlige frihedsrettigheder.
Villy Søvndal
18

EU skal stramme reglerne for dyretransporter, så de ikke varer længere end otte timer

Vi skal beskytte dyr mod mishandling og lange smertefulde transporter.
Villy Søvndal
19

EU skal vedtage fælles stop for udvinding af fossile brændstoffer senest i 2030

Jvf. tidligere svar om spørgsmål inden for klima, miljø og natur.
Villy Søvndal
20

Det samlede landbrugsareal i EU skal mindskes for at gøre plads til mere vild natur

Det skal ikke lykkes højrefløjen at spænde ben for at sikre mere vild natur i EU.
Villy Søvndal
21

Det er godt, at EU vil ændre reglerne, så det i nogle tilfælde bliver tilladt at jage ulve i Danmark

22

Udlændinge skal kunne købe sommerhuse i Danmark

23

EU skal oprette modtagecentre for asylansøgere, som skal ligge uden for Europa

24

EU skal øge antallet af redningsaktioner i Middelhavet

25

Det er godt, at EU har fastsat et minimum for øremærket barsel til mænd

26

Lande skal kunne trækkes i EU-støtte, hvis deres lovgivning diskriminerer seksuelle minoriteter

Rettigheder for mindretal er en vigtig del af det fælles værdigrundlag for EU.
Villy Søvndal
27

EU skal kunne gribe ind i landenes håndtering af pandemier eller andre grænseoverskridende sundhedstrusler

Det kan være en god idé at koordinere, som vi så i forbindelse med corona, hvor EU's indsats for at skaffe medicin var en vigtig del af bestræbelserne for at komme pandemien til livs.
Villy Søvndal
28

Vi skal fokusere mere på EU end USA som udenrigs- og sikkerhedspolitisk allieret

Vi deler flere værdier med europæerne end amerikanerne, herudover er der en risiko for en amerikansk præsident, som hedder Donald Trump, der er utilregnelig, og som vi kun i meget ringe grad deler værdier med.
Villy Søvndal
29

EU bør have en ny traktat for at gøre samarbejdet mere effektivt

30

Det er godt, at EU lovgiver om kønskvoter i virksomheders bestyrelser

31

EU skal fremme, at der i offentlige udbud stilles krav om ordentlige arbejdsvilkår

Vi er i SF store tilhængere af sociale klausuler.
Villy Søvndal
32

EU skal forbyde TikTok

33

EU's budget bør vokse yderligere

I betragtning af de nye store opgaver med nye medlemslande og nye opgaver inden for klima-, miljø- og naturområdet bør man udvide budgettet via instrumenter inden for tre indsatsområder, som er indførelsen af en Tobin-skat, bund under selskabsskatten samt en øget indsats mod hvidvask.
Villy Søvndal
34

EU skal anerkende Palæstina som stat

Det er forudsætningen for at stoppe vanvidet i konflikten mellem Israel og Hamas. For at det kan lade sig gøre, er der brug for pres udefra og et valg i Israel med en anden premierminister end den nuværende, og at man finder en repræsentant for Palæstina, der har den tilstrækkelige legitimitet til at samle landet.
Villy Søvndal
35

Det skal være sværere for studerende fra andre EU-lande at få adgang til SU, når de studerer i Danmark

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024