KandidattestenEU-valg 2024

Jan Kristoffersen

forAlternativet

50 år

Bachelor-/diplomuddannelse

Derfor stiller jeg op

Jeg ønsker at være med til at skabe en verden der producerer indenfor det som kloden kan bære. EU's økonomiske muskler skal bruges til at stille krav til de produkter som er på EU's marked. Vores handelsaftaler skal være grønne og skal bruges til at komme i mål med vores verdensmål.

Politiske mærkesager

At vi producerer det vi bruger - indenfor det som kloden kan bære.

Jeg ønsker et stabilt klima, et sundt miljø og en levende natur. Det betyder, at der skal laves rammer og regler for den måde vi laver vores mad, tøj, sko, telefoner etc. på. Ikke bare regler i Danmark eller EU, men regler som gælder globalt. En ny generation af grønne handelsaftaler, som laver de regler vil være min første prioritet.

En kærlig landbrugsstøtte

Den nuværende EU-landbrugsstøtte svigter både bønder, borgere, dyr og klode. En landbrugsstøtte skal fra 2028 medvirke til en omstilling der skaber landbrug der sikrer mad der er til at betale og som er produceret indenfor rammer som kloden kan bære. Slut med støtte til store industrielle landbrug og start på støtte til nye og grønne landbrug. En ærlig og kærlig støtte.

Dyrene ud af burene

EUs arbejde med en ny dyrevelfærdslov er gået i stå. Det skal i gang igen, og der skal tilføres midler til EU-kommissionen, så de mange dyr der står indelukket og fastspændt under kummerlige forhold i hele EU får græs under fødderne. Dyrevelfærdsloven skal give rettigheder, for der kommer ingen velfærd uden rettigheder.

Personlige spørgsmål

Hvilken politisk gruppe i Europa-Parlamentet vil dit parti sidde i?

Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance

Nævn en bog, der har gjort særligt indtryk på dig.

A Song of Ice and Fire. Bøger som rummer visdom fra hele verdenshistorien og som samtidig er både overraskende og underholdende.

Er der en fritidsaktivitet, der er særlig vigtig for dig?

Jeg holder meget af Københavns byliv og nationalstadion.

Er der en kunstner eller musiker, du sætter særlig pris på?

Jeff Buckley. Fordi både sang og guitar er magisk, og så står han for et af de få valg, jeg altid vil fortryde. Jeg valgte at sove min rus ud i et telt på Roskilde, og gik dermed glip af en unik koncert med Jeff Buckley.

Hvilken podcast lytter du altid til?

Altingets EU-podcast, fordi det er dejligt, at der er et medie der tager EU alvorligt.

Hvilket andet EU-land rejser du helst til?

Spanien. Vin, varme, føde og fodbold.

Sammenlign svar

1

Det er en fordel for Danmark at være med i EU

Danmarks interesser varetages bedst sammen med andre, og lige nu er det endnu vigtigere at stå sammen i et demokratisk fællesskab end at stå udenfor,
Jan Kristoffersen
2

Danmark bør indføre permanent grænsekontrol og dermed træde ud af Schengen-samarbejdet

Danmark bør involvere sig mere i det fælles arbejde og etablere humane grænser omkring EU.
Jan Kristoffersen
3

16-årige skal have stemmeret til europaparlamentsvalget

Det kan være med til at få unge mennesker til at involvere sig mere.
Jan Kristoffersen
4

Samfundsnødvendige produkter som medicin og teknologi skal produceres i EU, også selvom de kan fås billigere andre steder i verden

Det er nødvendigt, at have forsyningssikkerhed i EU, men vi må ikke begynde at optrappe en verdensorden, hvor vi begynder at isoleres os i lokale regioner, hvor det f. eks er USA først, EU først, Kina først.
Jan Kristoffersen
5

Ukraine skal tilbydes medlemskab af EU, når de lever op til de formelle betingelser om blandt andet demokrati og retsstat

At lande som ønsker at være medlem, og lever op til betingelserne selvfølgelig også skal kunne blive medlem af EU. Det er en reel måde at udbrede værdier som demokrati, retsstat, ligestilling og minoritetsbeskyttelse på. Og meget bedre end at gøre det med militær.
Jan Kristoffersen
6

Et enkelt land skal ikke længere have veto-ret til at forhindre, at EU vedtager nye sanktioner mod andre lande

Jeg mener, at EU bør kunne agere mere som institution i verden, og det vil derfor være yderst fornuftigt, at vedtagelse af sanktioner sker med et kvalificerer flertal.
Jan Kristoffersen
7

EU’s landbrugsstøtte skal afskaffes

Den nuværende støtte har svigtet både bønder, borgere og klode. En ny støtte skal sikre, at EU´s borgere har mad der er til at betale, og at den er dyrket indenfor de rammer som kloden kan bære. Støtte skal være grøn og bæredygtig, sikre at dyrene kommer ud burene og så må den ikke ødelægge verdensmarkederne omkring os.
Jan Kristoffersen
8

EU bør fremme brugen af atomkraft som en bæredygtig energikilde

EU bør anerkende at atomkraft er bedre end kul, gas og olie. Samtidig bør vi satse på, at kunne lagre energien fra vind og sol langt bedre end vi er i stand til nu.
Jan Kristoffersen
9

EU skal give mere økonomisk støtte til at udbygge togtrafikken på tværs af Europa

Det vil fremme vores indre marked, hvis togtrafikken er både bedre og billigere, og så vil der være indbyggede klimagevinster.
Jan Kristoffersen
10

EU skal nedjustere de grønne ambitioner, så erhvervslivet får længere tid til at omstille sig til EU's grønne krav

Grønne ambitioner kan styrke vores erhvervsliv og gøre dem til pionerer, og så er der simpelthen ikke tid til at slække på ambitionerne.
Jan Kristoffersen
11

Danmark skal være fuldt med i EU’s udlændingepolitik, og derfor bør vi afskaffe retsforbeholdet

Vi bør være fuldt med i fællesskabet.
Jan Kristoffersen
12

EU's økonomiske støtte til afrikanske lande skal gøres afhængig af, at de medvirker til at bremse migration til Europa

Vi bliver nødt til at have gode aftaler, som sikrer at vi kan sige nej tak til mennesker som ikke er på flugt fra krig eller personlig forfølgelse. Økonomi kan være en del af de aftaler, men skal ikke være det eneste.
Jan Kristoffersen
13

Danmark skal stille soldater til rådighed til en kommende europæisk indsatsstyrke på 5.000 mand

Vi skal selvfølgelig deltage i det fællesskab vi er en del af.
Jan Kristoffersen
14

Danmark skal erstatte kronen med euroen

Vi har i princippet allerede Euro, men vi kalder den bare kroner.
Jan Kristoffersen
15

EU skal regulere hvilke strategisk vigtige teknologier, medlemslandene må eksportere

Vi bliver nødt til at være mere bevidste om, at verden udenfor ikke bare er venligsindet. Samtidig må vi ikke optrappe en situation, hvor regioner begynder at opruste hver for sig.
Jan Kristoffersen
16

EU skal ikke optage flere nye medlemslande

Den bedste måde, at udbrede vores værdier som demokrati, retsstat, ligestilling og minoritetsbeskyttelse er ved at lave et fællesskab som andre lande ønsker at være en del af på frivillig basis.
Jan Kristoffersen
17

Tyrkiet skal ikke længere være kandidat til at blive medlem i EU

Det egentlige spørgsmål er - efter min mening - om Tyrkiet ønsker at være medlem af EU. Hvis betingelserne for at være medlem er opfyldt, bør Tyrkiet også kunne være medlem. Men jeg tror ikke, Tyrkiet ønsker det.
Jan Kristoffersen
18

EU skal stramme reglerne for dyretransporter, så de ikke varer længere end otte timer

I virkeligheden burde transporttiden sættes endnu længere ned end otte timer.
Jan Kristoffersen
19

EU skal vedtage fælles stop for udvinding af fossile brændstoffer senest i 2030

Vi skal have omstillet fra sort energi til vedvarende energi. Hvis der bliver ved med at ske investeringer i udvindinger forsinkes omstillingen.
Jan Kristoffersen
20

Det samlede landbrugsareal i EU skal mindskes for at gøre plads til mere vild natur

Menneske og natur er forbundne. Det har vi glemt i lang tid til stor skade for os selv og naturen. En genopretning af naturen i EU skal håndhæves og EU´s landbrugsstøtte skal bruges til at kompensere.
Jan Kristoffersen
21

Det er godt, at EU vil ændre reglerne, så det i nogle tilfælde bliver tilladt at jage ulve i Danmark

22

Udlændinge skal kunne købe sommerhuse i Danmark

23

EU skal oprette modtagecentre for asylansøgere, som skal ligge uden for Europa

24

EU skal øge antallet af redningsaktioner i Middelhavet

25

Det er godt, at EU har fastsat et minimum for øremærket barsel til mænd

26

Lande skal kunne trækkes i EU-støtte, hvis deres lovgivning diskriminerer seksuelle minoriteter

27

EU skal kunne gribe ind i landenes håndtering af pandemier eller andre grænseoverskridende sundhedstrusler

De politiske beslutninger vedrørende tvangsforanstaltninger som påvirker forsamlingsfrihed eller indgreb i den personlige frihed bør tages af forsamlinger som står direkte til ansvar overfor vælgerne ved næste valg. Indkøb og produktion af værnemidler og vacciner bør ske i EU-regi.
Jan Kristoffersen
28

Vi skal fokusere mere på EU end USA som udenrigs- og sikkerhedspolitisk allieret

Det er en naturlig udvikling af EU og samtidig sundt for Danmark, at vi har andet end USA.
Jan Kristoffersen
29

EU bør have en ny traktat for at gøre samarbejdet mere effektivt

EU bør primært have en ny traktat for at gøre fællesskabet mere bæredygtigt og demokratisk. Samtidig bør en udvidelse af fællesskabet ske med en bred folkelig debat, som bør startes op allerede nu.
Jan Kristoffersen
30

Det er godt, at EU lovgiver om kønskvoter i virksomheders bestyrelser

Ligestilling er en af EU's grundlæggende værdier.
Jan Kristoffersen
31

EU skal fremme, at der i offentlige udbud stilles krav om ordentlige arbejdsvilkår

32

EU skal forbyde TikTok

EU skal håndhæve regler ens for Instagram, Facebook og TikTok. Vi skal stille om ansvar for medieplatforme, men hvis vi begynder at forbyde medieplatforme, undergraver vi vores eget demokrati.
Jan Kristoffersen
33

EU's budget bør vokse yderligere

EU får flere og flere opgaver. Hvis de skal løftes, kræver det ressourcer.
Jan Kristoffersen
34

EU skal anerkende Palæstina som stat

35

Det skal være sværere for studerende fra andre EU-lande at få adgang til SU, når de studerer i Danmark

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024