Centerchef for CSM-Øst
Er du en erfaren leder, som ved, hvad det vil sige at stå i spidsen for en professionel organisation, der rummer flere faggrupper og frivillig arbejdskraft? Evner du at navigere blandt mange interessenter, se mod nye horisonter og samtidig sikre kursen? Så er stillingen som centerchef for CSM Øst måske noget for dig.

CSM Øst - Center for Seksuelt Misbrugte - er en selvejende institution på Finansloven og under Social- og Ældreministeriet. Centret er ét af de tre regionale senfølgecentre, der varetager behandling og rådgivning af mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i opvæksten. Centret ligger centralt på Frederiksberg og har afdelinger i Holbæk og Næstved. Centret tilbyder psykologbehandling, socialfaglig rådgivning og VISO-rådgivning. Derudover telefon- og chatrådgivning og aftentilbud ved frivillige. Centret har 21 ansatte. Faglige kompetencer
 • Du har en akademisk uddannelse samt relevant lederuddannelse og erfaring fra en professionel organisation
 • Du har erfaring med ledelsesog organisationsudvikling fra organisationer, der rummer flere fagprofessionelle samt frivillige
 • Du har gode forhandlingsevner og formår at lede en organisation med forventninger fra mange interessenter
Arbejdsopgaver
 • Du skal være daglig leder med ansvar for drift, udvikling og personale, herunder en faglig leder for behandlingssektionen og en daglig leder af frivilligsektionen
 • Du får ansvar for økonomistyring og løbende dialog med centrets bestyrelse og eksterne interessenter (fx Socialstyrelsen, VISO, fonde mv.)
 • I samvirke med centrets ledere og medarbejdere skal du sikre systematisk indsamling af faglig viden og udvikling på området
 • Du skal desuden medvirke til at styrke samarbejde og netværksdannelse i forhold til de to øvrige centre og samarbejdspartnere på området
Vi forventer
 • At du har lyst til at stå i spidsen for den fortsatte udvikling af et professionelt behandlings- og rådgivningscenter med høj faglighed
 • At du sikrer, at centrets økonomiske og faglige ressourcer udnyttes optimalt til gavn for målgruppen
 • Du skal være ansvarlig for løbende optimering af organisationen samt for kvalitetssikring og dokumentation af centrets aktiviteter og målopfyldelse
 • At du har gode relationelle kompetencer
 • At du kan understøtte både de ansattes og de frivilliges trivsel i et fagligt udfordrende og til tider psykisk krævende felt
Vi tilbyder
 • En velfungerende organisation med engagerede medarbejdere og frivillige
 • Et udfordrende lederjob med god mulighed for at gøre en reel og meningsfuld forskel for centrets brugere, ansatte og frivillige
 • Et samarbejde med en engageret og kompetent bestyrelse
Løn og ansættelsesvilkår Ansættelsen sker efter overenskomstaftale med Staten. Reference Stillingen refererer til bestyrelsen for CSM Øst Vil du vide mere? Kontakt forperson for bestyrelsen, Per Holm, på telefon 4074 4451 Ansøgningen Ansøgning sendes mærket Centerchef senest den 8. september 2022 kl. 12.00. Første samtalerunde er den 15. september 2022; anden samtalerunde er den 21. september 2022. Stillingen ønskes besat den 1. november 2022. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden.
  CSM Centrene er et landsdækkende gratis behandlings- og rådgivningstilbud til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

  CSM Centrene er finansieret af satspuljemidler under Socialministeriet og er forpligtet til at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats over for målgruppen med henblik på:

  At forbedre målgruppens aktuelle livssituation ved at reducere de fysiske, psykiske og sociale skadevirkninger af overgrebene

  At forbedre målgruppens muligheder for at opnå og fastholde arbejdsmarkedstilknytning

  At bryde uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre i forhold til familie- og socialliv.

  CSM Centrenes tilbud omfatter psykologbehandling, socialfaglig rådgivning og socialt støttende indsatser ved frivillige. Da centrene er leverandør hos den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område (VISO) tilbyder de tillige specialrådgivning- og udredning.

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen