Direktør til Bryggeriforeningen
Bryggeriforeningen har som brancheorganisation for øl- og læskedrikbranchen opgaven med at varetage og formidle øl- og læskedrikbranchens interesser. Bryggeriforeningen skal finde en ny direktør for foreningen, som i samarbejde med bestyrelsen skal sikre, at Bryggeriforeningen opfylder sit grundlæggende formål, som er "at fastholde og fremme optimale rammebetingelser for medlemsvirksomhederne".

Søg dette job
Globalt har danske bryggerier og tapperier en omsætning på 70 mia. kr. og beskæftiger næsten 50.000 mennesker. Branchen bidrager årligt til det danske velfærdssamfund med over 10 mia. kr. gennem skatter og afgifter samt værdiskabelse. I Danmark har vi i dag bryggerier i alle dele af landet, hvoraf mange ligger i mindre byer. 4600 personer er beskæftiget i bryggerierne og tapperierne, og branchen skaber desuden ca. 20.000 job i andre erhverv. Forventninger til den ideelle kandidats kompetencer og erfaring er:
 • Den ideelle kandidat skal i arbejdet med Bryggeriforeningens strategiske linje og branchens vilkår kunne påvirke og fremtidssikre branchens rammevilkår og skabe værdi og resultater til gavn for medlemmerne.
 • Kandidaten skal forestå den overordnede og strategiske ledelse af Bryggeriforeningen og besidde relevant ledelseserfaring og menneskelig forståelse.
 • Stillingen kræver en troværdig kommunikator, som kan begå sig på alle niveauer - også internationalt. Erfaring med kompleks interessenthåndtering, herunder erfaring med og dokumenterbare resultater fra lobbyarbejde og politisk interessevaretagelse.
 • Den rette kandidat skal have en stor indsigt i og forståelse for samfundsmæssige forhold, herunder særligt den grønne omstilling, miljøspørgsmål, og arbejdsmarkedsforhold.
 • Dertil solid indsigt i dansk- og EU-politik, idet længere erfaring fra en politisk ledet organisation som et ministerium, branche- eller interesseorganisation vil være relevant.
 • Den rette kandidat har et stort og relevant netværk med politikere og myndigheder i Danmark og EU og skal både besidde og kunne udvikle kontakter og samarbejde med Regering, Folketing, ministerier og styrelser, EU-institutionerne m.v.
 • En god forretningsforståelse og evnen til at kunne udvikle bryggeriforeningens identitet og sikre medlemmernes opbakning overfor foreningen.
 • Medieerfaring, herunder også gerne med digitale/sociale medier er nødvendig.
 • Det er en fordel med erfaring fra en medlemsejet brancheorganisation eller lignende, herunder at kunne demonstrere erfaring med håndtering af væsentlige udfordringer og mærkesager.
Odgers Berndtson bistår Bryggeriforeningen i denne rekrutteringsproces. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved kontakt til partner Bo Eske Nielsen på tlf. 24 97 26 88. Ansøgningsfrist: 30. marts 2022. Søg stillingen via knappen 'Søg dette job', her på siden
  Søg dette job
  Bryggeriforeningen har som brancheorganisation for øl- og læskedrikbranchen opgaven med at varetage og formidle øl- og læskedrikbranchens interesser.

  Bryggeriforeningen varetager og formidler medlemmernes interesser overfor Folketinget, myndighederne, medierne og den øvrige offentlighed. Blandt andet når det gælder erhvervs-, miljø-, fødevare- og sundhedspolitik.

  Bryggeriforeningen repræsenterer medlemmerne i organisationer, som internationalt arbejder for at fremme øl- og læskedrikbranchens interesser.

  www.bryggeriforeningen.dk

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen