Direktør til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Vil du have ansvaret for en styrelse med en af de vigtigste samfundsopgaver? Vil du bidrage til at videreudvikle de videregående uddannelser, forskning og innovation? Kan du lede og skabe resultater i en koncern med højt tempo, som årligt administrerer over 50 mia. kr., og hvor policy, drift og udvikling går hånd i hånd med faglighed og samarbejde? Så er det måske dig, vi leder efter.

Vi styrker hele Danmark gennem uddannelse, forskning og innovation I Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder vi for at styrke hele Danmark gennem videregående uddannelse, forskning og innovation. Vi bistår ministeren og regeringen med udvikling af uddannelses-, forsknings- og innovationspolitik. Vi arbejder for at gennemføre regeringens politik på uddannelses-, forsknings- og innovationsområdet, og vi skaber værdi ved at løse vores driftsopgaver effektivt. Om stillingen Uddannelses- og Forskningsstyrelsen løfter faglige og administrative opgaver, der understøtter videreudvikling af forskning, videnbaseret innovation og en løbende kvalitetsudvikling på de videregående uddannelser i et godt nationalt og internationalt samspil. Styrelsen administrerer forskningsbevillinger, innovationsbevillinger, uddannelsesbevillinger og SU for ca. 54 mia. kr. årligt. Som direktør vil du skulle varetage ansvaret for institutioner og initiativer under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Ansvaret løftes bl.a. gennem legalitetstilsyn, løbende dialog og administration samt udmøntning af bevillinger og tilskud til institutionerne mv. Du skal sikre en effektiv, dataunderstøttet og sikker drift på styrelsens helt centrale opgaveområder. Det drejer sig bl.a. om driften og udviklingen af en række større IT-systemer. Du skal understøtte, at der løbende tilvejebringes viden og fakta, som kan sikre solide beslutningsgrundlag i den videre udvikling af de videregående uddannelser, forskning og innovation i Danmark. Du vil således få et vigtigt medansvar for at udvikle og implementere uddannelses- og forskningspolitiske initiativer i tæt samarbejde med resten af koncernen og ikke mindst uddannelses- og forskningssektoren. I det daglige vil du arbejde tæt sammen med de fire vicedirektører i styrelsen, og I vil i fællesskab udgøre den øverste ledelse i styrelsen. Ud over direktionen udgøres styrelsens chefkreds af 22 kontorchefer. Styrelsen har ca. 550 medarbejdere og er geografisk lokaliseret i København (Haraldsgade), Odense (Asylgade) og Svendborg (Jessens Mole). Det samlede årlige driftsbudget for styrelsen er ca. 580 mio. kr., hvoraf ca. 20 pct. er indtægtsfinansieret. Direktøren refererer til Uddannelses- og Forskningsministeriets departementschef og er en del af ministeriets koncerndirektion. Det forventes, at du spiller en central rolle i den fortsatte udvikling af koncernen og hele ministerområdet. Yderligere oplysninger om styrelsens og ministeriets organisation samt opgaver mv. kan findes på ufm.dk. Er du vores nye direktør? Vi forestiller os, at du:
 • Har betydelig ledelseserfaring på strategisk niveau og med arbejdet i en politisk styret organisation.
 • Er handlekraftig og skaber resultater - også når vejen til løsninger kan være svær at se.
 • Har blik for egne styrker og svagheder og fokus på din egen udvikling som leder.
 • Kan sikre effektive arbejdsgange og har indgående erfaring med drift, styring og tilsyn.
 • Sætter en høj faglig standard og skaber rammerne for en organisation, hvor både medarbejdere og ledere udvikler sig.
 • Er god til at skabe velfungerende relationer og et tillidsfuldt samarbejde internt og eksternt.
 • Har indsigt i videregående uddannelser, forskning og innovation og de væsentligste samfundstendenser.
Vores arbejdsplads Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads med fokus på resultatskabelse, hvor dine kollegaer er dedikerede og fagligt stærke. Vi prioriterer dialogen og et godt samarbejde, og vi ønsker at være kendetegnet ved en arbejdsplads med trivsel og arbejdsglæde. Vi tager fat og handler på vores viden. Vi er nysgerrige og lader os inspirere af andre. Løn og ansættelsesvilkår Du ansættes i Uddannelses- og Forskningsministeriets koncern i henhold til gældende rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er klassificeret i løngruppe 4 (svarende til lønramme 40), og ansættelsen vil ske på åremål. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer. Spørgsmål kan stilles til departementschef Hanne Meldgaard på telefonnummer 9133 7918. Søg stillingen Vi skal have din ansøgning, cv og kopi af eksamensbevis senest den 19. december 2022 kl. 12.00. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Vi forventer at afholde to samtalerunder. Første samtalerunde afholdes i uge 1 og anden samtalerunde i uge 2. Mellem første og anden samtalerunde gennemføres kognitiv- og personlighedstest. Besættelse af stillingen forudsætter, at en ny regering er tiltrådt. Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Uddannelses- og Forskningsministeriet er medlem af Foreningen Lige Adgang. Arbejdssted: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø Hjemmeside: www.ufm.dk
  Om Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
  I Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) har vi ansvaret for opgaver, der knytter sig til udviklingen og administrationen af bevillingerne for forskning, videregående uddannelse og videnbaseret innovation samt SU. Det sker i tæt dialog med de videregående uddannelsesinstitutioner og øvrige aktører med afsæt i dyb faglighed på de relevante områder.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen