HR-chef til Danmarks 5. største kommune
Har du udsyn og ambitioner? Vi leder efter en knivskarp HR-chef, som vil være med til at sikre, at Vejle Kommune som organisation og arbejdsplads fortsat er blandt Danmarks bedste.

Vi søger en HR-chef, som er fagligt stærk og nytænkende inden for ledelses- og organisationsunderstøttelse, personalejura og ikke mindst i forhold til trivsel, arbejdsmiljø og samarbejdsstrukturerne på tværs af organisationen. Vejle Kommune har knap 10.000 ansatte og er blandt Danmarks mest veldrevne kommuner. Det stiller krav til vores konstante udvikling inden for både vækst og velfærd. Vores ambitionsniveau er højt; både for den organisation vi vil være; den ledelse vi vil udøve; og den arbejdsplads vi vil skabe til gavn for borgerne i Vejle Kommune. Alt dette samtidig med at arbejdskraftsudfordringen omkring os stiger, problemerne er komplekse, og helt nye løsninger skal drives frem og prøves af. Derfor er det her en unik stilling med et stort potentiale. Evner du at lede opad, udad og på tværs i organisationen? Som Vejle Kommunes HR-chef skal du kunne arbejde opad. Du skal understøtte direktionens udviklingsarbejde og ambitioner, arbejde med ledelsesudvikling, rekruttering og fastholdelse og strategisk retning på Vejle Kommune som attraktiv arbejdsplads. Samtidig er der i høj grad også brug for dig og din stab ud i organisationen - og ikke mindst på tværs - hvor du har ansvaret for at understøtte en stor forskelligartet og kompleks kommune. Alt sammen kræver det et strategisk blik for, hvor vi kan udvikle os hen som en moderne kommune - samtidig med, at du sikrer høj kvalitet i Koncern HR & Løn's daglige opgaver. Chef for Koncern HR & Løn Koncern HR & Løn er en af 5 centrale stabe under kommunaldirektøren. Vi har en fælles ambition om at spille direktionen god og om at omsætte og udvikle på deres ambitioner for Vejle Kommune som koncern. Du skal derfor forvente at skulle udvikle et tæt samarbejde med dine stabschef-kolleger omkring alt fra organisationsudvikling til ledelsesudvikling, det juridiske område, velfærd og kulturfremme, og om hvordan vi som kommune møder borgerne og ser os selv udefra. Koncern HR & Løn er delt op i:
 • Koncern HR, som med 18 medarbejdere refererer direkte til dig,
 • Løn, som er en særskilt afdeling med 20 medarbejdere samt en leder, som refererer til dig.
Opgaverne i afdelingen indeholder bl.a.:
 • Ledelsesudvikling, understøttelse og kompetenceudvikling.
 • Tværgående arbejde i forhold til arbejdskraftsudfordringen - herunder rekruttering og fastholdelse, onboarding mv.
 • Strategier, politikker og værdier inden for HR-området.
Understøttelse og udvikling af MEDsystemet og HovedMED samt tæt samarbejde med de faglige organisationer.
 • Personalejura, forhandlinger, GDPR, løn og whistleblower-ordning.
 • Arbejdsmiljøudvikling, trivselsmåling og opfølgning.
 • HR-redegørelser og den videre udvikling af dataunderstøttelse.
Opgaverne tilpasses og prioriteres løbende i en balancering mellem større ambitioner og udfordringer over for prioriteter og sager her og nu. Det er derfor afgørende, at du kan tænke helhedsorienteret ift. kommunens mange dagsordener, forvaltninger og afdelinger, og samtidig have blik for udfordringen og potentialerne i at udvikle en organisation og ledelsen i en koncern med en stor bredde i arbejdsområder, medarbejdertyper og borgergrupper. Som chef for Koncern HR & Løn refererer du direkte til Kommunaldirektøren og indgår i stabschefgruppe sammen med cheferne for "Politik, Analyse & Kommunikation", "Jura", "Erhvervsservice & Turisme" samt "Innovation & Entreprenørskab". Derudover vil du være en del af kommunens Toplederforum på tværs af direktion og chefgrupper. Personlige kompetencer Ingen kan det hele, men udover ovenstående vil vi særligt kigge efter:
 • At du som chef for Koncern HR & Løn er optaget af at udvikle kommunens arbejderpladser, dens medarbejdere, deres arbejdsmiljø og trivsel, og den ledelse der udøves.
 • At du er knivskarp inden for det personalejuridiske område, såvel som stor indsigt i HR-områdets klassiske opgaver.
 • At du er modig, nytænkende og kreativ fx omkring arbejdskraftudfordringen, og du samtidig tør give modspil og ved, at det er i den åbne dialog, at vi kan være fælles om at skabe den bedste organisation.
 • At du har forståelse for og erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation og mestrer oplæg for både Økonomiudvalg og Byråd.
 • At du er en dygtig personaleleder, som sikrer trivsel og lader "opgaven sætte holdet".
 • At du har stærke relationelle kompetencer og er en dygtig og tydelig kommunikator.
 • At du trives i at veksle mellem de meget konkrete sager og de store strategiske dagsordener på tværs og evner at lede åbent i komplekse opgaver og snitflader.
Om Vejle Kommune Vejle er en kommune i vækst og stærk udvikling. I dag er vi Danmarks 5. største med 120.000 indbyggere, og prognoserne peger på fortsat tilvækst med ca. 2.000 nye indbyggere om året. Vejles særlige naturkvaliteter med fjorden og Ådalen, stærke lokalsamfund i by- og landområder samt en central beliggenhed med flere end 600.000 jobs inden for en times kørsel er blot nogle af de centrale styrkepositioner, der danner rammen om det gode liv for borgere og virksomheder, og som vi hele tiden udvikler. Vores ca. 10.000 dygtige medarbejdere spiller en afgørende rolle i kommunens samlede udvikling. I dag er vi lykkedes med at kombinere en stram og effektiv økonomisk styring med store ambitioner og en markant profil, hvor vi samtidigt tvinger os selv til at arbejde resilient og afprøve nyt i en organisation med højt til loftet og med frihed til den enkelte. Ny fælles vision på vej Siden 2014 har Vejle Kommune som organisation arbejdet ud fra en fælles vision for kommunens drift og udvikling - vi kalder den "Vejle med Vilje". Det er et fælles værdisæt, der giver retning i opgaveløsningen, og hvor de bærende tilgange til arbejdet er "øjenhøjde, format og resiliens". Med "Vejle med Vilje" er det lykkedes at skabe fælles forståelse og værdigrundlag på tværs af byråd, ledere og medarbejdere i en hel organisation. Et nyt byråd har besluttet, at der i 2022 skal udvikles en ny vision for Vejle Kommune, og arbejdet er i gang. Vejle Kommunes ledelsesværdier Vejle Kommunes ledelsespolitik tager i dag afsæt i "Vejle med Vilje", og hedder "Ledelse med Vilje" - viljen til at gøre en forskel for livet i Vejle. De overordnede forventninger til ledere i Vejle Kommune er:
 • Skab resultater
 • Spil hinanden gode
 • Tegn fremtiden
 • Du skal ville noget
Vi har et stort personalepolitisk fokus på trivsel, arbejdsglæde, en sund dialogkultur og faglig stolthed, og vi arbejder hele tiden på at blive bedre. Vi har et særligt fokus på værdiskabelse og faglig stolthed med fokus på at møde vores omverden og borgerne lige dér, hvor de er. Vi vil arbejde udefra og ind. Samtidigt arbejder vi med udviklingen af en livsfasepolitik, fordi vi ved, at livet leves i faser med skiftende behov, som et moderne arbejdsliv også skal rumme og tage hensyn til. Den politiske organisation I dag har vi en politisk organisation, der ud over Byråd og Økonomiudvalg, består af ni stående udvalg. De er: Børne- og Familieudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Klima-, Natur- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg, Seniorudvalget, Voksenudvalget samt Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati. I kommunen er der tradition for et godt bredt samarbejde, der bl.a. typisk indebærer bred politisk opbakning til budgetterne, der udmøntes med udgangspunkt i kommunens fælles vision. Den administrative organisation Direktionen har seks medlemmer. Ud over kommunaldirektøren er det direktørerne for Økonomi & Arbejdsmarked, Børn & Unge, Velfærd, Kultur & Sundhed samt Teknik & Miljø. De fem direktører har ansvaret for de respektive forvaltninger, og kommunaldirektøren har ansvaret for en række stabsfunktioner. Ansættelsen Stillingen besættes som udgangspunkt på overenskomstvilkår i henhold til chefaftalen. Lønnen fastsættes efter forhandling på baggrund af din profil og kompetencer. Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Alle interesserede er velkomne til at kontakte kommunaldirektør Niels Ågesen med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til: Kommunaldirektør Niels Ågesen tlf. 20 45 25 33 eller på mail: ninag@vejle.dk Der vil i forbindelse med ansættelsesproceduren være to samtalerunder. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Ansættelsesudvalget er sammensat af:
 • Kommunaldirektør: Niels Ågesen
 • Direktør for Teknik & Miljø: Michael Sloth
 • Næstformand for HovedMED: Bo Uttrup
 • Chef for Politik, Analyse & Kommunikation: Julie Halkier Nilsson
 • Ledelsesrepræsentant: Britta Brunbjerg
 • Medarbejderrepræsentant: Jens Boye Ravn
 • Medarbejderrepræsentant: Anita Morthensen
 • Medarbejderrepræsentant: Lenette Romsøe Buhl
Ansættelsesudvalget vil naturligvis sikre fortrolighed i ansættelsesprocessen. Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til og gennemfører samtalerne. Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet i job- og personprofilen. Ansættelsesudvalget har efter sidste samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af de sidste 2-3 ansøgere:
 • Den skriftlige ansøgning.
 • Det personlige indtryk fra 1. samtalerunde.
 • Et kort resumé af en adfærdsprofil, afholdt af vores eksterne leverandør. Testen drøftes med ansøgeren forud for 2. samtalerunde, ligesom ansøgeren også får lejlighed til at kommentere det ved 2. samtalerunde.
 • 1:1 samtale med kommunaldirektør Niels Ågesen mellem 1. og 2. samtale.
 • Referencer, der indhentes telefonisk fra ansøgerens leder, kolleger og medarbejdere. Referencerne indhentes umiddelbart efter 2. samtalerunde og kun efter aftale med ansøgeren. Referencerne er fortrolige.
 • Det personlige og faglige indtryk fra 2. samtalerunde, herunder arbejdet med en case.
Tidsplan for ansættelsen Hos Vejle Kommune er det chef for Politik, Analyse & Kommunikation, Julie Halkier Nilsson mail: jueni@vejle.dk - tlf. 20 18 91 57, der er tovholder på ansættelsen. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden senest den 28. august 2022 kl. 23.59. Rekrutteringssystemet sender kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse, der angives i forbindelse med ansøgningen. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og Vejle Kommune i resten af ansættelsesprocessen. Den 1. september 2022 træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til 1. samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked samme uge. Den 6. september - 1. runde ansættelsessamtaler Kl. 08.00-12.00 Kl. 16.00-18.00 Den 12. september - 1:1 samtaler med kommunaldirektør Niels Ågesen Kl. 13.00-16.30 Adfærdsprofil, for de ansøgere der går videre til 2. samtalerunde, afvikles i mellem 1. og 2, samtale. Den 22. september - 2. runde ansættelsessamtaler Kl. 12.00-17.00 Herefter indhentes relevante og tidssvarende referencer. Ansøgeren forventes at tiltræde den 1. november 2022. Send din ansøgning Vi foretrækker, at du søger stillingen online via knappen “søg dette job" her på siden. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag. Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering. Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post. Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v. Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen