Kommunikationschef til Sundhedsstyrelsen
Vi søger en stærk kommunikationsfaglig profil med solid ledelseserfaring til en spændende stilling som kommunikationschef i Sundhedsstyrelsen.

Om os Sundhedsstyrelsen har eksisteret siden 1909, og som den øverste sundhedsfaglige myndighed har vi en central og unik position på sundheds- og ældreområdet i Danmark. De seneste år er vores profil skærpet samtidig med, at vi har tilpasset vores opgavevaretagelse til udviklingen og udfordringerne på sundheds- og ældreområdet - både fagligt og organisatorisk. Sundhedsstyrelsen varetager en række centrale opgaver inden for forebyggelse, ældreområdet, sundhedsplanlægning, sundhedsfaglige kompetencer, rådgivning, strålebeskyttelse og sundhedsberedskabet. Klar, tydelig og åben kommunikation er en forudsætning for, at vi i Sundhedsstyrelsen kan lykkes med vores kerneopgave: at sikre sundhed for alle. I de seneste år har vi styrket vores kommunikationsindsatser i bred forstand: ny ambitiøs hjemmeside, proaktiv pressehåndtering, nærvær på de sociale medier, og kampagner der gør en forskel! Under COVID-19 epidemien har vores kommunikation fået et hidtil uset omfang og gennemslag, og vi ønsker at fastholde den stærke profil på andre sundhedsområder. Vi vil ikke hvile på laurbærrene. Hvis vi skal lykkes med at skabe sundhed for alle, skal vi opruste vores kommunikative kompetencer og indsatser. Samtidig skal vi skabe en kommunikationsenhed, der finder ro og balance ovenpå nogle helt vilde år. Til at stå i spidsen for dette søger vi en både kommunikationsfagligt og ledelsesmæssigt stærk profil til at lede vores samlede kommunikationsindsatser. Sundhedsstyrelsen har et dynamisk tværfagligt samarbejdsmiljø, og der vil være rig mulighed for at udvikle dine kompetencer - fagligt og ledelsesmæssigt. Arbejdsklimaet er energisk, uformelt og præget af stort fagligt engagement og gensidig respekt. Dine arbejdsopgaver Du refererer til direktøren og indgår i chefgruppen sammen med de øvrige enhedschefer. Du vil få ansvaret for den overordnede faglige og strategiske udvikling af vores samlede kommunikationsindsatser: pressehåndtering, web, SoMe, intern kommunikation, visuel kommunikation og kampagnestyring. Du vil få ansvaret for både økonomi, personale, prioritering af ressourcer, og for at vi leverer kommunikation, der er skabt i gode processer, har høj faglig kvalitet og rammer skiven! Som kommunikationschef har du desuden en væsentlig opgave i både at binde faglighed og kommunikation sammen internt i styrelsen, og at skabe gode relationer til andre myndigheder og samarbejdspartnere. Yderligere vil du have til opgave at indgå og stå til rådighed i det nationale beredskab. Samlet vil du blive chef for omkring 15 medarbejdere med forskellige faglige baggrunde, herunder to sektionsledere. Din baggrund, uddannelse og erfaring Vi forventer, at du har en relevant kommunikationsfaglig uddannelse, gerne med interesse for og relevant erfaring med sundhedsområdet. Vi lægger derudover vægt på, at du:
  • har relevant ledelseserfaring
  • har en god forståelse af politiske processer og erfaring med at arbejde med kommunikation i politisk styrede organisationer
  • kan være en handlekraftig, synlig, troværdig og nærværende leder for meget engagerede og vidende medarbejdere, der samtidig har fokus på deres trivsel og udvikling
  • er en stærk kommunikator, også i skarpe sager i det offentlige rum
  • er god til at skabe relationer, der bygger på tillid og fremmer samarbejde på tværs af styrelsen og med samarbejdspartnere
  • trives i et tværfagligt dynamisk miljø præget af højt tempo, stor faglighed og udfordrende opgaver.
Ansættelsesvilkår Du bliver ansat som chefkonsulent med personaleledelse efter gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Stillingen forudsætter, at du kan sikkerhedsgodkendes. Kontakt os gerne Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm på sbro@sst.dk med angivelse af mobilnummer, hvorefter du vil blive kontaktet. Er du interesseret? Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Send os din ansøgning med CV og eksamensbevis senest 1. maj 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 17. maj og 8 juni 2023. Ansøgere, der går videre til anden samtale, vil gennemgå et testforløb med fokus på færdigheder og ledelseskompetencer. Test af ansøgere vil ske i 20 eller 21. Du kan læse mere om Sundhedsstyrelsen og vores arbejde på www.sst.dk Sundhedsstyrelsen har røgfri arbejdstid. Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen - uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00