Konsulent/PA for Folketingets formand
Vil du være en af de nærmeste medarbejdere for folkestyrets øverste chef? Er du en dygtig generalist, som er vant til at arbejde i et højt tempo med mange bolde i luften og korte deadlines? Har du appetit på at arbejde for det danske folkestyre som en del af Folketingets Administration? Så er stillingen som konsulent/PA for Folketingets formand måske noget for dig.

Søg dette job
Den nuværende konsulent/PA for Folketingets formand har fået nyt job i Bruxelles, og vi søger derfor en ny kollega til Formands- og Direktionssekretariatet i Folketingets Administration. Vi har høje forventninger til dig, og for den rette person byder jobbet på mange udviklingsmuligheder og oplevelser. Dine primære arbejdsopgaver
 • At rådgive og hjælpe Folketingets formand med håndteringen af en bred vifte af sager ved at levere topledelsesbetjening af høj kvalitet og samtidig udvise en serviceminded indstilling i samarbejdet med de mange interne og eksterne aktører, der findes i kontaktfladen til Folketingets formand.
 • At forberede og følge op på formandens møder og sager ved at agere bindeled i forhold til den øvrige organisation.
 • At rådgive og hjælpe Præsidiet og direktionen, herunder forberede og følge op på præsidiemøder, f.eks. ved at skrive referater fra møderne.
 • At ledsage formanden ved møder og arrangementer og på rejser m.v.
 • At samarbejde med formandens sekretær om styring af formandens kalender.
 • At indgå i Formands- og Direktionssekretariatets øvrige opgaver, herunder håndtering af pressehenvendelser, bistand til taleskrivning, planlægning af internationale besøg, intern kommunikation m.v.
Din profil Vi forestiller os, at du har følgende kvalifikationer:
 • En relevant akademisk uddannelse og erfaring fra centraladministrationen. Du må også gerne have erfaring fra et ministersekretariat eller direktionssekretariat eller tilsvarende.
 • Et indgående kendskab til lovgivningsarbejdet og det parlamentariske arbejde i øvrigt.
 • Du arbejder systematisk, har et godt overblik og forstår at navigere i et politisk miljø. Det betyder bl.a., at du har politisk tæft og personlig integritet og evner at samarbejde med de politiske og administrative ledelsesniveauer i huset såvel som kolleger i enhederne.
 • Du har et stort personligt drive, er udadvendt og trives med et stort selvstændigt ansvar, ligesom du finder glæde i at opnå resultater i samarbejde med dine kolleger.
 • Du stiller høje krav til kvalitet og trives med mange og forskelligartede opgaver og korte tidsfrister.
 • Du har flair for kommunikation - både mundtligt og skriftligt.
 • Du er god til fremmedsprog, navnlig engelsk.
Desuden har du gode analytiske evner og god situationsfornemmelse og er løsningsorienteret. Din facon er positiv og engageret. Du forstår selv at prioritere mellem de mange opgaver og følger dem altid til dørs. Din arbejdsplads Formands- og Direktionssekretariatet består af 15 kompetente og engagerede kolleger, som betjener og rådgiver Folketingets øverste politiske og administrative ledelse, dvs. Folketingets formand og Præsidiet, samt Folketingets direktør og to vicedirektører. Sekretariat bidrager til udviklingen og den overordnede planlægning og styring af Folketinget og fungerer som bindeled mellem den øverste ledelse og den øvrige organisation. Formands- og Direktionssekretariatet er et stærkt team med en udfordrende og intens hverdag, hvor vi lægger vægt på høj faglighed, ansvar, videndeling, samarbejde, godt humør og en serviceminded tilgang til opgaveløsningen. Løn og ansættelsesvilkår Ansættelsen sker efter overenskomsten mellem Folketingets direktør og AC. Du er indstillet på, at du skal sikkerhedsgodkendes ved en eventuel ansættelse. Stillingen er på fuld tid, og du kan tiltræde pr. 1. august 2022 eller hurtigst muligt derefter. På grund af Folketingets arbejdsrytme må du være fleksibel og indstillet på varierende arbejdstider, herunder på skæve tidspunkter, i weekender og i ferieperioder. Du skal endvidere være forberedt på, at din arbejdstid vil afhænge af Folketingets formands kalender. Information og ansøgning Du kan få flere oplysninger om stillingen ved at kontakte sekretariatschef Søren Koushede, tlf. 33 37 55 16. På www.ft.dk/organisation finder du yderligere oplysninger om Folketingets Administration. Send din ansøgning med cv og relevante eksamenspapirer, anbefalinger m.v. via knappen "søg dette job" her på siden. Ansøgningsfrist: Onsdag den 25. maj 2022, kl. 12.00. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 22/23 og eventuelt en anden runde i uge 24/25. Der kan blive tale om forskellige former for test i forbindelse med ansættelsesforløbet.
  Søg dette job
  "Vi arbejder for det danske folkestyre" er formålet for Folketingets Administration. Vi er 467 ansatte i Folketingets Administration som sammen arbejder for at skabe gode rammer for medlemmerne af Folketinget, og som samtidig arbejder for at omverdenen kan følge med i Folketingets politiske arbejde. I vores tilgang til arbejdet er vi medlemsorienterede, selvledende og helhedstænkende.

  Folketingets Administration ønsker at fremme ligestilling uanset køn, alder, etnisk baggrund, seksuel orientering, religiøs overbevisning eller handicap.

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen