LEDER MED STORT DRIVE OG STÆRKT STRATEGISK BLIK TIL BUPL

Er du en tydelig og motiverende leder med et veludviklet blik for organisation og strategisk udvikling? Har du politisk forståelse og tæft, og kan du finde en stærk motivation i at arbejde med at løfte pædagogernes løn- og arbejdsvilkår? Så kan du være præcis den leder, vi søger til vores enhed for Løn og Vilkår. BUPL er en dynamisk og moderne fagforening. Vi er samtidig et fællesskab for fagprofessionelle pædagoger, hvor inddragelse og mobilisering af medlemmerne er afgørende for at skabe resultater. Vi søger en leder, der har strategisk blik for koblingen mellem løn, vilkår og en attraktiv profession, og som kan bidrage til at finde nye veje til at rekruttere og fastholde dygtige pædagoger og skabe de bedste betingelser for medlemmernes faglighed og arbejde. Som leder for Løn og Vilkår får du personaleansvaret for 20 dygtige, erfarne og engagerede medarbejdere. Sammen med forhandlingschefen har du det overordnede administrative ansvar for at tilrettelægge og gennemføre overenskomstforhandlingerne, der er en hjørnesten i BUPL's fagpolitiske arbejde. Enheden løser i det daglige en lang række opgaver, som ud over overenskomster bl.a. tæller og ansættelses- og arbejdsretlige sager og arbejdsskader. Der er to faglige ledere på disse områder. Opgaverne løses i et tæt samarbejde med de øvrige enheder i huset og BUPL's 12 lokale fagforeninger. Enheden har desuden et tæt samarbejde med BUPL's A-kasse og pædagogernes pensionskasse (PBU). På forbundskontoret bliver du del af en overordnet ledergruppe på otte ledere, der har et tæt tværgående fagligt og organisatorisk samarbejde i det daglige. I det daglige refererer du til forbundsdirektøren, som er en del af en direktion på tre medlemmer. Som leder vil du også samarbejde tæt med vores forretningsudvalg og understøtte dem i deres politiske arbejde. Blandt andet ved at sikre gode processer og gennemarbejdede politiske indstillinger og sager til forretningsudvalget og BUPL's hovedbestyrelse. Derfor forventer vi, at du har ledelseserfaring på samme niveau fra en politisk ledet organisation. Vi vil gerne have en leder, der er god til at sætte retning, og har en uddelegerende og motiverende ledelsesstil. Og så er det vigtigt, at du er strategisk og politisk tænkende, at du er udviklingsorienteret og god til at få øje på nye muligheder og ideer til gavn for organisationen og medlemmerne. Kontakt gerne forbundsdirektør i BUPL Susanne Gerner Nielsen på 2121 4159 eller partner i Genitor Jens Marcussen på 3141 0587 / jm@genitor.dk med henblik på uddybende spørgsmål. Ansøgningsfristen er kl. 12.00 den 13. april 2023. Forventet tiltrædelse snarest muligt. Du søger stillingen via ansøgerknappen nedenfor. BUPL er forhandlingsberettiget organisation for ca. 67.500 pædagoger og klubfolk, der arbejder i daginstitutioner, klubber, skoler, biblioteker, dagcentre m.v., samt for de pædagogstuderende. Lederforeningen i BUPL har ca. 3.700 medlemmer. BUPL arbejder for at fremme de bedst mulige betingelser for pædagogerne og udøvelsen af pædagogprofessionen. Det er forbundets formål at varetage medlemmernes økonomiske, faglige, sociale, pædagogiske og uddannelsesmæssige interesser. På forbundskontoret er ansat ca. 130 medarbejdere, som servicerer BUPL's medlemmer samt valgte og ansatte i 12 fagforeninger. Blandt de ansatte er administrativt personale, socialrådgivere, pædagoger, jurister, økonomer, magistre, journalister, kokke m.fl. Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf: 3546 5000

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00