Aarhus-borgmester og rådmand: Vi lytter til industrien for at finde en vej ud af krisen

DEBAT: Et velfungerende erhvervsliv og et smidigt arbejdsmarked er en forudsætning for den velstand og det liv, som vi gerne vil tilbyde alle, skriver borgmester og beskæftigelsesrådmand i Aarhus.

Af Jacob Bundsgaard (S) og Kristian Würtz (S)
Borgmester og rådmand for sociale forhold og beskæftigelse, Aarhus Kommune

Ingen kan være i tvivl om, at 2020 kommer til at skrive sig ind i historiebøgerne.

Ikke kun, fordi nedlukningen af Danmark for at begrænse udbredelsen af coronavirus kommer til at trække lange økonomiske spor efter sig, men også, fordi 2020 viser, at samarbejdet fungerer, og idérigdommen er enorm blandt det store antal aktører, der i disse dage udvikler og igangsætter initiativer, der skal imødegå de værste konsekvenser af coronakrisen.

I Aarhus har vi en mangeårig tradition for at have en tæt dialog med vores erhvervsliv, uddannelsesinstitutionerne og arbejdsmarkedsorganisationerne.

Sammen har vi etableret et fælles sprog og en fælles forståelse for de udfordringer og det fælles afsæt for udviklingen af vores by.

Har lyttet til industriens 45 forslag
Det gør det uden tvivl også nemmere i en tid som denne at finde hinanden og eksekvere hurtigere, mere relevant og effektivt.

Således har vi i Aarhus Kommune allerede – takket være den løbende dialog – implementeret eller igangsat stort set alle Dansk Industris 45 anbefalinger til kommunerne fra 'Sammen ud af krisen' fra starten af maj 2020.

Vi vil meget gerne strække os langt. For et velfungerende og dynamisk erhvervsliv og et tilhørende smidigt arbejdsmarked er en forudsætning for den velstand og det gode liv, som vi gerne vil tilbyde alle i Aarhus.

Men der er naturligvis også – trods alt - grænser for, hvor langt vi kan strække os. Og når en krise som den, som vi er vidne til lige nu, kommer som en tyv om natten og vender et udpræget vækstscenario fuldstændig på hovedet nærmest fra den ene dag til den anden, kan selv den mest velforberedte komme til kort.

Rammer for beskæftigelsesindsatsen skal ændres
For en uddannelsesby som Aarhus har coronakrisen i udpræget grad betydet, at beskæftigelsesindsatsen skal gentænkes her og nu.

Vi er gået fra, at rekruttering var en stor udfordring for virksomhederne, til at det nu er det mindste problem for dem. På bare et par uger.

Samtidig vokser ledigheden – ikke mindst blandt de mange nyuddannede. Aarhus Universitet alene forventer at udklække knap 5.000 dimittender op til sommerferien 2020.

Med fare for at male et alt for dystert billede forudser vi, at vi kommer til at se rigtig mange af dem på vores jobcenter i juni og juli.

Vi skylder både alle disse talentfulde unge mennesker og samfundet, som har investeret i deres uddannelse, at gøre, hvad vi kan, for at hjælpe dem hurtigst muligt i job.

Derfor er der behov for at ændre på rammerne for vores beskæftigelsesindsats.

Fare for coronageneration af unge arbejdsløse
Vi vil hermed gerne bakke op om Akademikernes fem forslag til at forhindre en coronageneration af unge arbejdsløse.

De foreslåede initiativer er både gamle virkemidler, som har fungeret under tidligere kriser, og nye, innovative forslag, som kræver politisk mod og videre rammer.

Konkret vil vi foreslå, at kommunerne hurtigst muligt igen får lov til at tilbyde otte ugers virksomhedspraktik for nyuddannede. De færreste nyuddannede kan vise deres værd på blot fire uger. Slet ikke i den nuværende situation.

Derudover mener vi også, at dagpengereglerne for iværksættere bør ses efter i sømmene, så vi kan udnytte de mange gode kompetencer, der desværre nu bliver afskediget fra virksomhederne, til at skabe nye virksomheder og arbejdspladser.

Disse to tiltag vil ikke alene kunne løse coronakrisen for virksomhederne og de ledige, men de vil kunne bidrage til, at løsne op sammen med andre tiltag.

Vi er klar til dialog om, hvordan vi bedst muligt skruer indsatsen sammen. Og vi er helt klar til at eksekvere.

Forrige artikel Borgmestre til Christiansborg: Det haster med en plan for infrastruktur Borgmestre til Christiansborg: Det haster med en plan for infrastruktur Næste artikel DI og Carlsberg: Det kan ikke være en kommunal opgave at sortere affald DI og Carlsberg: Det kan ikke være en kommunal opgave at sortere affald