DI: Kommuner skal holde fast i samarbejdet med private virksomheder

DEBAT: Kommuner har under coronakrisen gjort en indsats for at hjælpe det lokale erhvervsliv. Hold fast i samarbejdet med private virksomheder, skriver DI-underdirektør Hanne Schou.

Af Hanne Schou
Underdirektør, Dansk Industri

Siden coronakrisen ramte Danmark, har mange kommuner gjort en stor indsats for at hjælpe det lokale erhvervsliv.

Kommunerne har fremrykket betalinger til private leverandører, sørget for nødpasning til privatansatte medarbejderes børn og fremrykket kommunale vedligeholdelses-, renoverings- og anlægsopgaver for at holde hjulene i gang i det lokale erhvervsliv.

Det er alt sammen indsatser, som erhvervslivet sætter stor pris på. For kommunernes indsats er vigtig og kan gøre en forskel for mange virksomheder.

Og vi har brug for, at kommunerne fortsætter det gode arbejde, så vi sammen kan få økonomien i gang igen.

Virksomheder og kommuner rammes
Selvom hverdagen begynder at vende tilbage, og de offentlige arbejdspladser nu også åbner op for fysisk tilstedeværelse, er krisen ikke ovre endnu.

Heller ikke hos virksomhederne. Nogle virksomheder blev ramt af krisen fra starten med hjemsendelse af medarbejdere, fyringer, aflyste ordrer og arrangementer. For andre virksomheder rammer krisen først for alvor nu, når efterspørgslen efter danske varer falder som følge af nedgangen i andre lande.

Coronakrisen kommer til at sætte dybe spor i økonomien også i årene fremover, og krisen vil ikke bare ramme virksomhederne og deres medarbejdere, men også kommunekasserne.

Derfor er der brug for, at kommunerne gør mere og gør det i en længere periode – sammen med virksomhederne

Hold fast i samarbejdet med private virksomheder
Kommunerne er en stor samhandelspartner for mange store og små virksomheder. Derfor er det særligt vigtigt at fastholde samarbejdet med de private leverandører om varer, service og rådgivning.

Og i en tid, hvor mange medarbejdere er hjemsendte eller arbejder hjemmefra, er der behov for at fastholde og nytænke samarbejdet mellem kommuner og virksomheder.

Vores opfordring til kommunerne er også at bruge virksomhederne til at løse nye opgaver og inddrage virksomhederne som partnere i langsigtede investeringer i for eksempel infrastruktur, kultur- og oplevelsesfaciliteter eller 5G-løsninger til smart city-initiativer.

Sæt digitalisering og klima øverst på dagsordenen
Krisen har vist, at der er nye gode digitale muligheder for at arbejde og samarbejde på. Brug dem, og brug dem også til nytænkning af den kommunale service.

Virksomhederne har i en krisetid endnu mere brug for, at det virkelig spiller i det kommunale på alle områder fra sagsbehandling til information, dialog og samarbejde.

Og så er der klimakrisen, som coronakrisen for en tid har skubbet lidt i baggrunden. Her kan kommunerne bidrage til både at afbøde klimakrisen og samtidig understøtte erhvervslivet.

For vi er rigtig gode til at udvikle nye løsninger til bekæmpelse af klimaudfordringerne i Danmark, og de løsninger skal selvfølgelig ud i resten af verden.

Så jo større efterspørgsel – også fra kommuner – efter klimatilpasningsløsninger, grønne indkøb og tiltag til reduktion af CO2-udledningen, jo hurtigere får vi håndteret problemerne, og jo bedre rustet bliver virksomhederne til at ramme verdensmarkedet.

Tænk i nye muligheder
Så hvor vanskelig en krise end er, kan den også bruges til at tænke nyt.

Vi har allerede gjort det med digitale møder og nye måder at arbejde og finde løsninger på. Så brug også anledningen til at slippe kreativiteten løs, og tænk i nye løsninger i kommunerne. Gør det for borgerne, og gør det for virksomhederne.

Nytænkning kan bringe både kommuner og virksomheder videre. Så lad os også bruge krisen til at sætte turbo på kreativiteten, så vi sammen kan finde nye løsninger, der kan få os bedst muligt igennem krisen.

Forrige artikel Danaffald: Kommunal indsamling af erhvervsaffald giver ikke bedre sortering Danaffald: Kommunal indsamling af erhvervsaffald giver ikke bedre sortering Næste artikel Borgmestre til Christiansborg: Det haster med en plan for infrastruktur Borgmestre til Christiansborg: Det haster med en plan for infrastruktur
Velfærdsoverblikket: Det sker i uge 4

Velfærdsoverblikket: Det sker i uge 4

OVERBLIK: En minister er kaldt i samråd om fejl i sager om tvangsanbringelser, OK-21 forhandlinger ruller videre, og så er regeringens corona-indsats blevet evalueret. Her er overblikket over ugens vigtigste begivenheder på velfærdsområdet.