DI: Vi har fem ledende spørgsmål til de nye byråd

DEBAT: De kommende byråd bør forholde sig kritisk til de kommunale driftsaktiviteter og se nærmere på, om de får de bedste og billigste løsninger, skriver Karin Klitgaard, miljøpolitisk chef i Dansk Industri. 

Af Karin Klitgaard
Miljøpolitisk chef i Dansk Industri

I de kommende uger vil der være fuld tryk på den kommunale valgkamp. Der vil blive talt om lukkedage, hjemmehjælp og skatteprocenter. Måske bliver der også talt om, hvordan kommunen skaber gode vilkår for de lokale virksomheder.

Noget af det, der sjældent bliver diskuteret, er samspillet mellem kommunerne og virksomhederne. Det er ikke noget, som borgerne tænker meget over i hverdagen. Men jeg håber, at de nyvalgte byråd vil forholde sig til de kommunale driftsaktiviteter - både dem, der ligger direkte i kommunen, og dem, der ligger i forskellige selskabskonstruktioner.

Her er fem spørgsmål, som alle nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer bør tænke over.
Og jeg giver selv et bud på, hvorfor det er så vigtigt at få svar på disse spørgsmål.

1) Skaber det bedre og billigere løsninger, når kommunen selv står for at løse opgaven?
Ofte er der en historisk grund til, at en kommune står for driften af en opgave. Der er ikke lavet en vurdering af fordele og ulemper ved at indkøbe en tilsvarende ydelse på markedet. De nyvalgte kommunalbestyrelser bør kritisk vurdere, hvor de får den bedste løsning for pengene. Jeg er sikker på, at en fordomsfri vurdering kan føre til, at mange opgaver kan løses bedre og billigere til gavn for borgere og virksomheder.

2) Har vi den fornødne indsigt i, om de kommunale selskaber bliver drevet optimalt?
Det er vigtigt, at kommunen har et tydeligt billede af den faktiske økonomi i de kommunale selskaber. Hvis vi kigger på affaldshåndteringen, er mange af aktiviteterne typisk finansieret af for eksempel affaldsgebyrer. Men i DI oplever vi tit, at de kommunale selskabers regnskaber er svære at gennemskue. Derfor er det nærmest umuligt at føre kontrol med, om de enkelte ordninger hviler i sig selv, som de skal.

På en del af affaldsområdet er de kommunale anlæg i direkte konkurrence med de private anlæg. Når de kommunale regnskaber ikke er stringente og gennemskuelige, er det umuligt at føre kontrol med, om der er en fair og lige konkurrence.

3) Kommunerne har i mange tilfælde en dobbeltrolle. I er både myndighed og står for driften. Er I gode nok til at adskille de to roller?
Det er nødvendigt at holde øje med, om afgørelser udelukkende træffes ud fra for eksempel miljølovgivningens præmisser, når kommunen agerer som myndighed. Selskabsøkonomiske interesser i kommunens egne virksomheder må ikke få indflydelse på afgørelsen. Finansministeriet har konstateret, at kommuner, der ejer eller er medejer af affaldsforbrændingsanlæg, har lavere genanvendelse af affald end de kommuner, der ikke ejer anlæg. Det er næppe en tilfældighed.

4) Skal vi bevare ejerskabet af urentable anlæg, eller er det bedre at udfase dem og indkøbe ydelsen på markedet?
Det kan være rettidig omhu at indse, at nogle kommunale anlæg er en dårlig investering. Her er det måske bedst at se det i øjnene og håndtere tabet, fremfor at lade kommunens borgere og virksomheder betale for høje gebyrer gennem en længere årrække via hvile-i-sig-selv-reglerne for at finansiere anlægget. Også her har vi eksempler fra affaldsområdet.

5) Kan vi fremme grøn omstilling og cirkulær økonomi ved at indkøbe intelligent og udbyde vores ressourcer på markedet?
Kommunerne er en af de allerstørste indkøbere af varer og ydelser, derfor er den måde, kommunerne agerer som indkøber, også af afgørende betydning for at fremme grøn omstilling og cirkulær økonomi. Flere virksomheder vil gerne sælge ydelser i stedet for produkter, men det er svært at sælge. Måske på grund af gammel vane, måske af andre grunde, men tag dialogen.

Mange virksomheder vil gerne omstille til at anvende sekundære ressourcer som råmateriale i deres produktion. Det kræver en stabil og ensartet leverance, og her kan kommunerne hjælpe ved at udbyde deres affaldsstrømme på markedet. Vores erfaring er desværre, at nogle kommuner i stedet opbygger egne anlæg, der ikke nødvendigvis har fokus på det, markedet efterspørger.

Overlad driftsopgaver til private virksomheder
Det er mit håb, at de nye kommunalbestyrelsesmedlemmer vil medvirke til at sikre en effektiv kommunal sektor, hvor de kommunale driftsopgaver vurderes kritisk og i større omfang overlades til private virksomheder.

Forrige artikel Genitor: Undgå heksejagt og anerkend de offentlige direktører Genitor: Undgå heksejagt og anerkend de offentlige direktører Næste artikel V-rådmand: God infrastruktur kræver løbende vedligehold V-rådmand: God infrastruktur kræver løbende vedligehold