Danske Medier: Få styr på arbejdsdeling mellem kommuner og lokalmedier

DEBAT: Fremfor at oprette egne medier og lukke sig om sig selv bør kommunerne i stedet give civilsamfundet bedre muligheder for at tjekke dem efter i kortene, skriver Toke Helmø fra Danske Medier.

Af Toke Helmø
Kommunikationskonsulent i Danske Medier

”Regeringens udspil rejser spørgsmålet, om man skal vende 180 grader og mindske kommunernes mulighed for at løse væsentlige opgaver, fordi det teoretisk set kunne blive løst af en privat virksomhed? Svaret er indlysende: Man skal lade den sunde fornuft råde og fastholde den velfungerende arbejdsdeling mellem privat og offentlig.”

Sådan skriver Thomas Kastrup-Larsen i sit indlæg 3. oktober.

Thomas har helt ret i, at den sunde fornuft bør råde i kommunerne, og at vi skal fastholde en velfungerende arbejdsdeling mellem privat og offentlig. Men udfordringen opstår, når fornuften går fløjten, og arbejdsdelingen bliver udvisket.

Thomas skal derfor være mere end velkommen til at læse mit seneste indlæg, hvis han savner eksempler på, hvor fornuften er forsvundet fra de kommunale prioriteter. Oprustningen i offentlig kommunikation resulterer desværre i, at den ellers fornuftige arbejdsdeling mellem kommune og lokalmedie forsvinder.

Fra mediernes side kan vi kun spekulere over motivationen fra kommunernes side til at skabe egne medier og ansætte flere kommunikationsfolk og journalister. Er det, fordi de har et behov for at styre kommunikationen og værne sig mod en kritisk presse? Har de til hensigt at presse de lokale ugeaviser ud, eller er det blot en uheldig og ugennemtænkt følge af deres virksomhed?

Behov for et kritisk civilsamfund
Uanset hvad, så er det et betydeligt demokratisk problem, hvis de kommunale institutioner begynder at lukke sig om sig selv og udelukkende kommunikere et skønmaleri af kommunens aktiviteter. Vi har nemlig brug for et kritisk civilsamfund.

Vi har brug for de frie medier, der tjener som folkets vagthund over for de kommunale magthavere – uanset om det er embedsmænd eller folkevalgte.

Kommunerne mener ikke selv, at der er noget problem. De mener, at kommunale medier og lokale medier supplerer hinanden godt. Men det må være en ret ensidig betragtning, når de lokale medier selv siger, at den kommunale medieoprustning truer dem på livet, og at ”det simpelthen ikke bør være en kommunal kerneopgave at skrive om sig selv,” som redaktøren på Rødovre Lokal Nyt, André Bentsen, siger.

Kommunerne mener også, at de lokale medier må tage en tudekiks for ”sådan er livet i et moderne samfund,” som Ole Hampenberg Andersen fra Vordingborg Kommune, udtrykker det.

Men er det bare sådan, det er? Bør en moderne kommune virkelig presse sine egne arbejdspladser på levebrødet, eller bør en moderne kommune understøtte den lokale beskæftigelse? Bør en moderne kommune fokusere på spin og skønmaleri, eller bør en moderne kommune værne om åbenhed og den demokratiske dialog?

Hvis det er kommunernes udgangspunkt for det moderne samfund, så trænger de i den grad til et gennemsyn. Jeg håber på at se andre kommunale embedsfolk og politikere komme med andre betragtninger.

Obligatoriske åbne postlister
I Danske Medier mener vi, at kommunerne bør arbejde for åbenhed til borgerne i stedet for at oprette egne medier og lukke sig om sig selv. Kommunerne bør ikke være bange for deres egen skygge. De bør i stedet give civilsamfundet bedre muligheder for at tjekke dem efter i kortene.

Et fint redskab, de kunne tage i brug, ville være at indføre obligatoriske åbne postlister. På den måde kan de private medier få bedre indsigt i den kommunale gøren og laden. Samtidig øger kommunerne åbenheden i administrationen og forudsætningen for den gode demokratiske debat.

KL har tidligere anfægtet de åbne postlister, da de mener, at de er meget ressourcekrævende. Hvis kommunerne begrænser deres egne kommunikationsudgifter og i stedet lader civilsamfundet drive medievirksomhed, så kan de hurtigt finde de penge, som det kræver.

På den måde genopretter vi den velfungerende arbejdsdeling mellem kommuner og lokalmedier. Samtidig får vi en mere åben administration og bedre forudsætninger for den lokale debat og samtale. Og det kan Thomas Kastrup-Larsen vel også være enig i, er fornuftigt?

Forrige artikel Professor: Vi skal have realisme i beregningerne for velfærdsteknologi Professor: Vi skal have realisme i beregningerne for velfærdsteknologi Næste artikel Debat: Vi skal hylde de offentligt ansatte Debat: Vi skal hylde de offentligt ansatte
 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Økonom

  Lad monopolerne komme frem i lyset

  Hr. Helmø må have nogle alvorlige personlige problemer når han ikke forstår tilbagemeldingerne. At gå i byen for højfinansen indenfor medieverden er helt utroværdigt. Det bør de( JP/Politiken og Berlingske) kunne klare selv. Men de monopolforetagender tør øjensynligt ikke spille med åbne kort.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Propaganda erfaringerne fra Tyskland og DDR er ikke gode......

  Mere ærlighed og indhold end manipulation og tomme løfter er der brug for i dansk politik.

  Efter Morten Bødskov fik dommergodkendt at kron-juristerne og han kunne fylde Folketinget med lyst- og nød-løgn har DJØF regimet sat turbo på både lyst- og nød-løgn, nu med offentligt betalte "informationsmedarbejdere" som retteligt burde betegnes som propaganda ansatte som i det tyske rige.

  Det er blevet et regime som fylder borgerne med rosenrøde fortællinger om hvor godt de varetager samfundets interesser, mens de i stedet holder nepotisme fest hvor brormand skaffer søster en ministerpost og familieklanerne på Borgen rager andre poster til sig. Borgmestre skifter til Borgen og suger fratrædelsesgodtgørelser med sig samtidig med at kommunaldirektører malker millioner og atter millioner.

  Vi ser medierne udstille når tyve går ud af supermarkedet med kasser af slik som de har stjålet og kommunale chefer går ud af døren med millioner fra de offentlige kasser uden at politiet griber ind. At stjæle slik for 8.000 er strafbart hvis politiet gider, men når juristerne malker de offentlige kasser for millioner er det helt lovligt.

  De offentlige chefer ville aldrig kunne få et chefjobs ude i virkeligheden men hvis blot de slikker borgmesteren op og ned af rykken og fyrer de varme hænder bliver de belønnet med helt groteske goder.

  Og informationsmedarbejderne hos det offentlige kan fremstille alt i et rosenrødt guddommeligt skær - lige som det tyske regime som endda havde et helt ministerium til at fylde folket med løgn og bedrag. Er der mon grund til bekymring? Er Simon Emil Ammitzbøll i virkeligheden chef for propagandaministeriet ?

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen. · Pensionist.

  Oplysning.

  Jeg mener at kommunerne skal lægge ALT frem, overfor borgerne, også det som vil være til ulempe. Der er godt nok høringer, men de er kun vejledende.
  Jeg har indtrykket at mange kommuner, bl.a. Odense, kasserer rapporter, som er kritiske overfor kommunernes projekter (letbanen). Jeg tænker her på, hvis et nedsat udvalg kommer med en kritisk betænkning om et projekt, som vil fordyre leveomkostningerne for borgerne, tyr byrådene alt for ofte til at se bort for disse og dermed skrotte dem. Det er her, den frie lokale presse skal træde ind og afsløre dette overfor borgerne.

 • Anmeld

  Kim Sørensen

  Det er vel mediernes ansvar, at skille sig ud?

  Jeg kan sådan set godt se problemstillingen. Men på et eller andet plan er det vel mediernes eget ansvar, at levere et produkt, som er kritisk, relevant og til at skelne fra det offentliges kommunikation?

 • Anmeld

  Karen Schousboe · Etnolog og Konservativ kandidate til KV17 i Rudersdal

  Helt korrekt analyse

  Her i Rudersdal, hvor jeg stiller op til Kommunalvalget for de Konservative, er der seks kommunkationsmedarbejdere ansat på Borgmesterens kontor, men kun to journalister på Lokalavisen. Vores forslag er at nedlægge minimum fire stillinger og tranformere (nogle af) besparelsernr til annoncekroner til Lokalavisen, Hvis man finkæmmer kommunens adminstration finder man nemlig rigtig mange områder, der holdes skjult for borgerne ved hjælp af mørkelygten. En stærk lokalpresse løser op for dette problem.

Regeringen opgiver ny havnelov inden valg

Regeringen opgiver ny havnelov inden valg

LUKKETID: Der kommer ikke nogen ny havnelov inden valget, men regeringen forsøger ifølge transportminister Ole Birk Olesen fortsat at få en politisk aftale på plads. Også det bliver svært, vurderer ordfører.