Røde Kors til kommunerne: I udhuler indtjeningen i vores genbrugsbutikker

DEBAT: Når kommunerne opfordrer til at lægge tøj og møbler til storskrald, mister Røde Kors' genbrugsforretninger indtægt, og der bliver færre penge til hjælpearbejde. Lad os i stedet lave et samarbejde, hvor vi i fællesskab øger mængden af genbrugsting.  

Af Tina Donnerborg
Chef for Genbrug, Røde Kors

Frivilligdanmark mærker disse år et positivt pres både fra kommuner og Folketing med ønsket om at inddrage frivillige i flere velfærdsopgaver.

En ambition som Røde Kors ser muligheder i, da den frivillige indsats kan være et stærkt supplement til det offentliges indsatser og give bedre sammenhæng for de udsatte borgere.

Knap så positiv er den konkurrence og det kommercielle pres, der har skabt en begyndende usikkerhed for vores lokalafdelinger. Årsagen er flere kommuner og affaldsselskabers tiltag med at drive genbrugsbutikker.

Danskerne er gode til at genbruge
Langt de fleste danskere betragter tøj som genbrugsmateriale, ikke som affald, og det har i adskillige år skabt grundlag for, at humanitære organisationer har kunnet sælge tøj og bruge pengene på hjælp i både Danmark og verdens brændpunkter.

Røde Kors har i mange år arbejdet for, blandt andet gennem kampagnen ’Smid tøjet’, at en større andel af det brugte tøj lander i genbrugscontaineren frem for på lossepladsen.

Heldigvis er vi i Danmark generelt gode til at genbruge, fordi vi på tværs af organisationer og kommuner deler målet om at genbruge så meget som muligt.

Dermed har vi haft en både bæredygtig og samfundsøkonomisk holdbar ordning, hvor kommunerne har taget sig af genanvendelse og affald, mens genbrugsbutikkerne har solgt tøj og ting til direkte genbrug og brugt pengene på lokale sociale indsatser.

Røde Kors’ butikkerne skaber årligt et overskud på 73 millioner kroner på landsplan, hvoraf 60 procent af indtægterne går til lokale Røde Kors aktiviteter – altså direkte tilbage til de lokale foreningers arbejde med socialt udsatte, ensomme ældre og voldsramte kvinder i landets kommuner.

Den frivillig indsats skal anerkendes
Butikkerne drives af frivillige kræfter, så når de faste udgifter er betalt, går indtjeningen direkte til lokalt hjælpearbejde. Men Røde Kors oplever, at indtjeningen i Røde Kors-butikkerne langsomt udhules, når de kommunale genbrugsbutikker skyder op.

Vi ved at tilgængelighed er helt afgørende, når det handler om at få danskerne til at aflevere mere til genbrug. Hvis kommunen opfordrer til at lægge tøj og møbler til genbrug via storskrald og på genbrugspladsen, så kan man ikke fortænkte nogen i at bruge den ordning. 

Men på den måde bidrager kommuner og affaldsselskaberne aktivt til at flytte ressourcer fra genbrugsmarkedet og til det offentlige affaldssystem – som de har monopol på.

Det øger ikke kommunens genbrug, men flytter det bare fra almennyttige organisationer til kommunen. Dette er blot ét eksempel på, hvordan kommunerne let kan udhule indtjeningsgrundlaget for de almennyttige genbrugsbutikker, og dermed vil der være færre midler til at hjælpe udsatte.

Røde kors ønsker tættere samarbejde
Røde Kors vil gerne arbejde endnu tættere sammen med kommunerne om at øge den andel af møbler og tøj, som kan genbruges, men det er samtidigt også vigtigt, at de almennyttige organisationers indtjening ikke udhules.

For vi er også sammen om det mål at nå flere udsatte borgere, der har brug for støtte. Derfor mener Røde Kors også, at genbrugstøj giver mest samfundsværdi, når det gives til indsamlingsorganisationernes genbrugsbutikker.

Hvad skal vi så gøre? Røde Kors vil gerne opfordre til samarbejde med kommunerne, så vi sammen øger genbruget og tilgodeser de lokale sociale indsatser.

Vi har behov for at skabe gensidig forståelse for hinandens ønsker, men samtidig også klare aftaler om, hvordan indsamlingsorganisationerne får adgang til genbrugsartikler for eksempel via opstilling af genbrugscontainere eller adgang til genbrugspladser.

Derudover kan foreningerne også bidrage med inputs til bedre sortering og dermed bedre forhold for miljøet. Vi er overbeviste om, at vi sammen kan øge det samlede genbrug til gavn for miljøet og udsatte medborgere.

Forrige artikel Debat: Liberalismen fjerner fokus fra de ældres madbehov Debat: Liberalismen fjerner fokus fra de ældres madbehov Næste artikel Djøf til offentlige ledere: Gør op med tillidsbrud og tavshedskultur Djøf til offentlige ledere: Gør op med tillidsbrud og tavshedskultur