Fanø-borgmester: Vi har svært ved at få borgerne med på samskabelse

DEBAT: Selvom Fanøs borgere er stærkt engagerede i at finde en erstatning til vores lukkede vognmand, er det svært at få dem med på samskabelse, skriver Fanøs borgmester, Sofie Valbjørn (ALT).

Af Sofie Valbjørn (ALT)
Borgmester i Fanø Kommune

På Fanø er vi, som mange andre kommuner, optaget af at styrke samarbejdet med borgerne.

Vi udarbejder en strategi for borgerinvolvering og sætter fokus på at klæde både politikere og forvaltningsmedarbejdere på til nye måder at samarbejde.

Borgerne skal involveres mere i egne sager, i løsning af konkrete udfordringer i kommunen og i udvikling af strategier og politikker, og de skal involveres tidligt i processerne. For også at sikre involvering af de borgere, der ikke kommer på banen af sig selv, skal der udvikles nye metoder, så borgerinvolveringen ikke bliver ulighedsskabende og et privilegie for de ressourcestærke.

Parterne skal tage ansvar
Fanøs borgere er generelt engagerede i lokalsamfundet. Vi har landets højeste stemmeprocent, og de politiske processer følges tæt.

Borgernes reaktioner er derfor ikke overraskende umiddelbart positive. De efterspørger mere gennemsigtighed i de politiske processer, giver gerne deres input til udvikling og løsningsmodeller på Fanø, og de vil gerne have indflydelse og medbestemmelse.

Potentialet for frugtbare fælles processer er enormt, og jeg er sikker på, at det kan komme til at styrke vores lille ø-kommune.

Forskningen siger, at samskabelse er særligt velegnet til at løse wicked problems – altså komplekse udfordringer, som kræver komplekse løsninger med flere spillere og utraditionelle tilgange.

Men det er også her, det for alvor bliver svært, for det fordrer, at parterne tager et fælles ansvar. Og netop ansvaret er den svære del ved borgerinvolvering, for det er langt mere forpligtende og kræver prioriteringer og svære beslutninger.

Hvordan får man borgerne med?
Eksempelvis har vi på Fanø, i lighed med mange andre mindre samfund, en udfordring med taxakørsel.

Det er ikke længere rentabelt at drive taxa på Fanø, så den lokale vognmand er stoppet, og vi er nødt til at finde en anden løsning – en løsning for ældre og gangbesværede, der ikke kan gå til bussen, for restaurationslivet, hvis kunder forventer at kunne blive kørt til døren, og for gæster på øen, der kommer uden bil og skal med bagage til et sommerhus.

Borgerne har engageret sig stærkt i denne sag, men mest med krav om, at der findes en politisk løsning uanset omkostninger.

Som ansvarlig for kommunens samlede økonomi står det klart, at det ikke er realistisk, at kommunen kan finansiere en taxa i traditionel forstand, som stadigt færre borgere benytter, men det ansvar har ikke mange borgere lyst til at tage del i.

Når jeg appellerer til, at vi sammen – politikere, forvaltning og borgere – sætter os til bordet og skaber nye innovative løsninger, så borgerne kan blive transporteret rundt på øen, daler interessen for involvering, og borgerne kræver, at vi politikere finder en løsning, hellere i dag end i morgen.

Jeg er sikker på, at vi på Fanø kan skabe en løsning på kørselsbehovet, men det kræver, at vi skaber den sammen, og dermed også, at vi tager ansvaret sammen. Hvordan får man borgerne med på den?

Forrige artikel Fagforeningschef og S-politker: Staten skal understøtte storbyernes udvikling Fagforeningschef og S-politker: Staten skal understøtte storbyernes udvikling Næste artikel Borgmester og kraftvarmedirektør: Regeringen sender højere varmeregning direkte til Vestegnen Borgmester og kraftvarmedirektør: Regeringen sender højere varmeregning direkte til Vestegnen
 • Anmeld

  Poul Simonsen · Matros/Folkepensionist

  Proportioner tak

  Utroligt megen varm luft om et banalt problem. Tænk at en sådan bagatel som taxakørsel på Fanø, kan slås op som et demokratiproblem i et landsdækkende medie.

 • Anmeld

  Margit Johansen · selvstændig

  Samskabelse er ikke en kommunal rekrutterings opgave

  Kommunen har misforstået. Samskabelse er ikke en kommunal opgave på linje med andre initiativer. Kommunen skal ikke ud og rekruttere borgere, som til en arbejdsopgave i sportsklubben. Kommunen må i stedet åbne døre og vinduer og lukke borgerne ind i 'systemet', helt ind i 'maskinrummene'. Sørge for at alle barriere er identificeret og fjernet. Så strømmer vi ind.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Utidig jamren og pjattede forslag har vi nok af.

  Naturligvis kan borgmester Sofie Valbjørn (ALT) i Fanø Kommune ikke få borgerne med på luftige pjatterier som "samskabelse" og andet alternativt politisk hokus-pokus.

  Det er fint at hun efterlyser mere borgerinddragelse på borgernes egne områder, men i stedet for at sylte sådan noget ind i new-speak, kan hun jo ophæve nogle af alle de restriktioner kommunen har pålagt borgernes almindelige liv og råderet over egen ejendom.

  Så vil borgerne opleve medansvar og selv løse problemer. Bare giv dem lov, så sker der noget, men i stedet vil den gode borgmester sylte dem ind i endnu flere "samskabelses-regler."

  Vognmanden som et godt eksempel: Han har jo opgivet forretningen af økonomiske årsager - og hans allerstørste udgift var jo den offentlige skatteinddrivelse. Så her kunne en Uber-taxikørsel jo nemt løse problemet - men nu er den jo også blevet ødelagt !

  Jammer og jammer fra politikere er trættende, specielt når de selv er hovedårsagen til de ulykker de jamrer over, og i den forbindelse er Det Alternative Parti jo et af de værste.

  NB: Fanikkerne kan jo bare se at få bygget den bro til Esbjerg, så kører der straks igen taxa på øen. Men det vil borgmesteren jo heller ikke. Vil ikke, Må ikke, Vi vil ikke have.... man hører snart ikke andet end brok fra den Ø.

 • Anmeld

  Jens Erik Starup

  Hvad er frivillighed?

  Hvorfor ikke blot lade politikere og embedsmænd bruge deres fritid til ulønnet samskabelse i kommunalt regi.
  Nå - det lyder måske ikke så attraktivt?

 • Anmeld

  T R · Debattør

  Dejlig med en borgmester der ønsker borger involvering...

  ...som jeg åbenbart er ene om at synes at læse af ovenstående kommentarer det ene mere ligegyldigt efter den anden i forhold til indlægget og den konkrete sag der efterspørges.

  Sagen forekommer lidt omvendt for hvad menes der med at finde en politisk løsning når det at der mangler en taxa som borgerne tydeligt efterspørger lyder som en praktisk løsning?

  Hvis borgerne ønsker at kommunen står for taxa kørslen "uanset omkostninger" så er det mest logiske da at sætte kommune skatten op der svarer til udgiften for taxa kørslen og evt. kun midlertidigt hvis der kommer overskud efter noget tid? Eller er problemet at man ikke kan finde en ny vognmand? Man kunne jo lade flere om at have "taxa" vagter på øen hvis det er? Hvad med at undersøge andre ø samfund om hvad de gør her?

  her lidt inspiration for en dele ordning som måske også kunne bruges:
  https://fdm.dk/nyheder/2017-10-ny-ide-blander-delebil-taxa

  Generelt ville jeg mene at for så lille en ø som Fanø at det var en god ide med nogle fællesmøder i ny og næ i forsamlingshus regi og have en interaktiv hjemmeside for hele øen hvor folk kan kommunikere sammen.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Hæve skatten ?

  - tjah, alt kan jo lade sig gøre i kommunalt regi hvis borgerne lagde noget mere i skat i kommunekassen. Og den udvikling kan fortsætte lige til alt er kommunalt og borgerne sat under komplet administration, og kun har lidt lommepenge tilbage.

  Engang var der vist noget med at Fanø kunne være blevet lagt sammen med Esbjerg, men det ville de ikke. Det blev alt for dyrt. ! Uha da da.

  Og engang imellem er der muligheder for en fast vejforbindelse, men det vil de heller ikke - det kunne jo skabe uro derover i idyllen.

  Fanikkerne har ved gentagne lejligheder vist deres snæversynede provinsielle ø-hyggementalitet, og højlydt ønsket at være sig selv nok.

  Fint nok, men så må vi andre vel også bede os fritaget for deres klynkeri når dette ønske efterkommes og de åbenlyse udfordringer ved det viser sig.

  I øvrigt: Fanikkerne har jo rigtigt mange biler selv derovre, så med lidt af den hjælpsomhed de prøver at rose sig af ved andre lejligheder, skulle det vel ikke være så vanskeligt at organisere lidt frivillig taxakørsel ? Blot de husker at det skal være gratis, eller opgives til skattevæsnet, Men så er det nok at det kniber med den frivillige hjælpsomhed og "samskabelse."

 • Anmeld

  Claus Beck Schmidt · Miljømedarbejder i gentofte Kommune

  -

  Samskabelse kræver nok et helt andet system til at understøtte end en klassisk forvaltningsstruktur. Kræver også andre kompetencer hos medarbejderne. Man skal kunne håndtere at afgive kontrol og magt samtidig med at udviklingskræfter bringes i spil. Borgerne skal også vænne sig til at kommunen inviterer dem ind i løsningerne. Delekørsel ville være oplagt eller invistere i førerløse busser

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Samskabelse = mindretalsdiktatur

  Hvis "samskabelse" er som beskrevet af miljømedarbejderen i Gentofte Kommune, betyder det at små ensporede borgergrupper får en helt uforholdsmæssig indflydelse på vores fælles hverdag.

  Det vil kortslutte de demokratiske valg, hvis formål jo netop er, at få afklaret hvad der er flertal for, og hvad der kan skabes en nogenlunde konsensus om.

  Kort sagt: Den alternative vej med "samskabelse" er blot et andet ord for at lade de hyperaktive mindretal bestemme. Og det vil hverken Alternativet eller miljømedarbejderen jo finde hensigtsmæssigt såfremt disse hyperaktive måske lige pludselig mener det modsatte af dem selv.

  Demokratiet, det parlamentariske samarbejdende demokrati, fordrer faktisk, at magten ligger og forbliver hos de valgte, og udøves loyalt af embedsværket, herunder miljømedarbejdere i Gentofte Kommune.

  Og i øvrigt: Delekørsel er da udmærket, idet det vil gøre flere uafhængig af den kollektive trafik, hvorimod førerløse busser er et fata morgane i almindelig trafik, og ikke har gang på jorden. For hvem har ansvaret når det går galt ? Miljømedarbejderen i kommunen der fandt på det ? eller kørertøjets producent ? eller ? ?

 • Anmeld

  Claus Beck Schmidt · Miljømeddrbejder

  Man begriber verden med de begreber man har

  Kære maskinmester Bertel Johansen. Der er jo ingen der snakker om korstslutte demokratiet men mere at åbne butikken op invitere ind til at udvikle fælles løsninger. Det gør man faktisk i Gentofte med forskellige opgaveudvalg. Det du snakker om er en gammeldags og forstokket tilgang som så småt er ved at uddø. Tag det som et forsø på at prøve at forvalte på en nye. Fanø er et sted hvor det sikkert er behov for dette

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  - nej netop: Ingen taler om at kortslutte demokratiet.

  - nej netop: Ingen taler om at kortslutte demokratiet. Så ville det jo også blive for åbenlyst, at det drejer sig om at få nogle små energiske borgergrupper på banen - helst med samme mening som intentionen i dagsordenen, og dermed skaffe et såkaldt "borgerinddragelses-alibi for udemokratiske beslutninger i sager som kun få har ønsket gennemført.

  Det er det rene Georg Orwell: New-speak, eller "vranjo", som det hedder på russisk når kommunistpartiet dengang omskrev virkeligheden til det modsatte.

 • Anmeld

  Claus Beck Schmidt · Miljømedarbejder

  Et forslag

  Kære Bertel
  Jeg tror du skulle prøve at tage en tur til Gentofte og tjekke ud hvad der er for noget. Tror du misforstår det lidt