Skive-borgmester: Invester i jysk asfalt og skab bedre balance

DEBAT: Regeringen udflytter statslige arbejdspladser for at skabe bedre balance mellem hovedstaden og resten af landet. Men investeringerne i veje skal også følge med, hvis balancen skal sikres, skriver Peder Chr. Kirkegaard (V).

Af Peder Chr. Kirkegaard (V)
Borgmester i Skive Kommune

"Det er en værdi i sig selv for regeringen at få et Danmark i bedre balance," sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på et pressemøde tilbage i januar, da han præsenterede anden runde af udflytningen af de statslige arbejdspladser.

Dén melding var – og er – vi naturligvis glade for. For et land i balance kommer ikke bare af sig selv. Det kræver vedholdende investeringer og politisk fokus – i hele landet. Man kommer heller ikke udenom, at investeringer i infrastruktur er meget vigtige for at nå dét mål.

Men der er en voldsom ubalance i statens vejinvesteringer. Region Sjælland og Hovedstaden har siden 2009 fået 30-40 gange så mange statskroner til infrastruktur, som Nordjylland har – og ser vi på Skive Kommune, er den ligesom Thisted og Morsø underprioriteret.

Veje giver vækst
Kampen om de statslige investeringer i infrastruktur er hård. Men vejene på vores kanter er kort sagt utidssvarende. Vores erhvervsliv har i mange år peget på, at de kunne have oplevet en højere vækst, såfremt infrastrukturen havde været bedre. Så lige nu betales prisen for, at den halter.

Gode vejforbindelser er ganske enkelt afgørende for, om virksomhederne klarer sig godt. Og for medarbejderne, der skal transportere sig til og fra arbejdet. Mobilitet er en forudsætning for trivsel og vækst – og en vigtig faktor, når man kigger på bosætningstendenser. Det gælder ikke kun for Skive Kommune, men for vores del af landet.

Derfor har vi sammen med Thisted, Morsø og Herning kommuner indgået et samarbejde for at fremtidssikre vejene i vores del af landet.

Første spadestik for store ambitioner
Vi håber, at vores indsats vil få staten til at opprioritere investeringerne i den sammenhæng. Arbejdet er også så småt i gang. For fredag 23. november 2018 tager vi første spadestik på Haderup Omfartsvej, der vil føre trafikken uden om Haderup.

Den vil skabe et langt bedre trafikflow mellem Herning og Skive efter den forventede åbning i efteråret 2020. Det glæder vi os til. Men der har også været tale om en meget lang proces. Og den udgør kun en lille del af den samlede vejstrækning, der volder os store problemer.

Og når vi taler om bedre veje og mere trafik i Skive, har vi langt større ambitioner end blot at få mere asfalt. Her handler udvikling også om at understøtte vores årelange satsning på grøn omstilling og cirkulær økonomi.

Busser og biler på biogas
Vores by- og lokalbusser kører på biogas – det samme gør kommunens 52 biler. Det er ikke tilfældigt, at det var i Skive, at landets første offentligt tilgængelige gastankstation blev indviet i 2013.

I vores grønne erhvervspark GreenLab er der virksomheder under opførelse, som arbejder med energilagring og ressourceeffektivisering i international skala. Det har vakt opsigt både herhjemme og ude i verden.

Bedre veje til og fra Skive vil understøtte muligheden for dels at tiltrække den højt specialiserede arbejdskraft, vi får brug for, dels at sikre virksomhedernes mulighed for størst mulig succes. Også på den længere – og mere grønne – bane.

Vi har rigtig mange produktions- og eksportvirksomheder i Skive Kommune. Deres konkurrenceevne står og falder med, om de kan komme sikkert og hurtigt til og fra det midtvestjyske område.

Udvikling fortsætter ikke uden støtte fra staten
Skive Kommune har den grønne førertrøje på, vi skaber nye arbejdspladser, vores erhvervsliv henter mange penge hjem – der er ikke ét af de elementer, regeringen ikke helhjertet går ind for. Men vi kan ikke fortsætte den gode udvikling uden investeringer fra statens side. Og potentialet har sjældent været større end nu.

Sammen med regeringen kan vi yde et stærkt bidrag til dens vision om et ’Danmark i bedre balance.’ Vi har sat ressourcerne af til at rykke – vi håber også, at det vil afspejle sig i regeringens infrastrukturplan.

Forrige artikel Lejere: Indrøm nu, at ghettopakken bygger på mavefornemmelser Lejere: Indrøm nu, at ghettopakken bygger på mavefornemmelser Næste artikel Socialborgmester: Regeringens fokus på straf fastholder unge i kriminalitet Socialborgmester: Regeringens fokus på straf fastholder unge i kriminalitet