Jyske borgmestre i opråb til Christiansborg: Et samlet og fair udligningssystem, tak!

DEBAT: Det nuværende udligningssystem ligner efterhånden en totalskadet bil, der bør skrottes til fordel for en helt ny. Det skriver de jyske borgmestre Torben Hansen (S) og Jesper Frost Rasmussen (V), der opfordrer politikerne til at skabe et nyt enstrenget udligningssystem.

Af Torben Hansen (S) og Jesper Frost Rasmussen (V)
Borgmester i Randers Kommune og borgmester i Esbjerg Kommune på vegne af Bedre Balance

Bedre Balance har én ting på ønskesedlen til politikerne på Christiansborg: Lav et forenklet énstrenget udligningssystem, når I snart får muligheden for at ændre på det.

Særbehandlingen af hovedstadens kommuner må høre op. Vi skal have alle landets kommuner med i ét fælles system, der lever op til det oprindelige formål med kommunal udligning. Nemlig, at alle landets kommuner skal have nogenlunde lige muligheder for at levere en service til borgerne, der modsvarer den skatteprocent man lokalt opkræver.

Udligningssystem skal sikre helheden
Vi kan med tilfredshed konstatere, at der er bred enighed om, at udligningssystemet skal vurderes i sin helhed. Ikke ud fra retfærdigheden i systemets delelementer. Det er billedet efter de artikler, der er bragt af forskellige kommunegrupper her i Altinget.

Vi har i Bedre Balance hele tiden talt for, at det er det samlede udligningssystem, der skal være retfærdigt og fair – på tværs af hele landet.

Bedre Balance foreslår, at forligspartierne bag en kommende udligningsreform sikrer helheden ved at have fokus på de enkelte kommuners samlede økonomiske situation (målt ved det strukturelle under-/overskud efter udligning) frem for marginale ændringer.

En ændring af systemet vil kun være en forbedring, hvis de samlede forskelle mellem kommunerne indsnævres betragteligt.

Eksperterne siger det
Der er i dag markante regionale forskelle mellem landets 98 kommuner. Der er kun en provinskommune at finde blandt de 25 rigeste kommuner (opgjort som strukturelt underskud efter udligning). Omvendt ligger alle landets 50 fattigste kommuner i provinsen. For os, er det tegn på, at noget er helt skævt.

Det nuværende udligningssystem ligner efterhånden en totalskadet bil, der bør skrottes til fordel for en helt ny. Eksperterne er også begyndt at melde sig på banen med det samme budskab. Senest har professor i kommunal økonomistyring Per Nikolaj Bukh fremført synspunktet. Han mener, at forskellen mellem kommunerne er blevet for stor de seneste år, og at man derfor bør starte forfra med et helt nyt system.

Med tilfredshed har vi også konstateret, at projektchef Niels Jørgen Mau Pedersen (VIVE) en gang for alle har afmonteret hovedstadskommunernes vildfarelse om, hvad kommunal udligning er for en størrelse.

Han slår i sit indlæg i Altinget fast, at udligning vedrører de økonomiske vilkår for kommuner og ikke enkeltpersoners forbrugsmuligheder. Vi er helt enige. Det er ikke – og har aldrig været – meningen, at udligningssystemet skal gøre det muligt for hovedstadskommunerne, at holde en meget lav kommunal skatteprocent, som ’kompensation’ til borgerne for dyre boligpriser.

Tid til opgør med utidssvarende særordning
Vi skal med andre ord have debatten om kommunal udligning tilbage på sporet – det skal handle om kommunernes økonomiske vilkår. Med et enstrenget udligningssystem vil kommunerne få lige muligheder.

Der vil fortsat være forskel på kommunernes service, men det skal være som følge af bevidste valg. Ikke som i dag nødvendige beslutninger om nedskæringer i provinsen, samtidig med at servicen er høj, skatten er lav og kasserne bugner i hovedstaden.

Det er tid til at gøre op med en 80 år gammel særordning for hovedstadsområdet, som ikke fagligt eller sagligt kan forsvares. Det er tid til at modernisere og fremtidssikre. Vores ønske og opfordring til Christiansborgs politikere er derfor: Vis mod - og lav et enstrenget udligningssystem for alle landets kommuner!

Forrige artikel Klimabevægelse: Kommuner bør investere klimaansvarligt Klimabevægelse: Kommuner bør investere klimaansvarligt Næste artikel KL: Sådan bliver Danmark bedre til at genanvende plastikaffald KL: Sådan bliver Danmark bedre til at genanvende plastikaffald