KL: Socialområdet har brug for penge og løsere tøjler

DEBAT: Flere og flere borgere har behov for en social indsats. Desværre har et uforholdsmæssigt negativt fokus på fejl medført strammere styring af området. Det sikrer ikke mere kvalitet, men presser kommunale budgetter mere, skriver KL's formandskab.

Af Jacob Bundsgaard (S) og Martin Damm (V)
Formand og næstformand for KL

Efter en god og lang ferie er det tid til de årlige økonomiforhandlinger. Det er ikke et sekund for tidligt. Vi har meget, vi skal drøfte med den nye regering.

Særligt det specialiserede socialområde blinker rødt. Flere og flere børn, unge og voksne kæmper med psykiske problemer eller udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser og har brug for hjælp og støtte til at mestre livet og hverdagen.

Sammenlagt modtog omkring 178.000 børn, unge og voksne en social indsats i 2016. Det er en stigning på cirka 17.000 siden 2014, som kun er fortsat i de efterfølgende år. Der er tale om en meget sammensat gruppe, som spænder fra borgere med stærk fysisk eller mental funktionsnedsættelse til borgere med psykiske og sociale problemer i større eller mindre grad. Langt de fleste indsatser står kommunerne for.

Det er en udvikling, som i den grad kan mærkes i kommunernes budget.

Den store stigning i antal personer med behov for hjælp betyder, at udgifterne buldrer derudad. Nye tilbud og teknologi betyder mærkbare forbedringer for både borgere og personale, men kræver store investeringer. Investeringer, som kommunerne forventes at lave.

Uforholdsmæssigt negativt fokus på fejl
Samtidig oplever vi i kommunerne et voldsomt pres, når en enkelt sag af den ene eller anden grund ikke går som ønsket. Der findes ikke en rettesnor for sager på socialområdet. Alle sager vurderes individuelt af sagsbehandlere, som agerer inden for de ofte ganske komplicerede rammer, der er på området.

Derfor kan det heller ikke undgås, at der sker fejl, eller at borgere er uenige i kommunens afgørelse. Men det medfører desværre et uforholdsmæssigt negativt fokus, som ikke stemmer overens med den kæmpe indsats, som ydes af de ansatte i kommunerne.

Faktum er, at kvaliteten på de sociale tilbud i kommunerne er høj. Og stigende. Sker der noget med dig, kan du være sikker på, at der står et stærkt og handlekraftigt velfærdssamfund bag dig. Det er ikke en selvfølge. Det er unikt. Og det tillader vi os at være stolte af.

Men den store stigning i antallet af borgere, der har brug for, og ret til, hjælp, presser nu for alvor budgetterne. Der er især tale om, at flere borgere med psykisk og sociale problemer efterspørger hjælp fra kommunen.

Men som en positiv konsekvens af en forbedret indsats i både sundhedssystemet og det sociale system opnår borgere med fysisk og mental funktionsnedsættelse også en stadig højere levealder. Det betyder, at der skal foretages meget vanskelige prioriteringer på området. Eller at pengene skal findes på andre velfærdsområder. For eksempel på plejehjemmene, i daginstitutionerne eller på skolerne. Det sker allerede. Og det vil kun tage til i de kommende år.

Straf og stram styring giver udgifter
Vejen frem er tidligere indsatser, stærk rehabilitering og mere sammenhæng i den hjælp, vi giver. Her er økonomien selvsagt central.

Men der er i den grad også behov for bedre og mere fleksible rammer for tildeling af hjælp. Det har vi længe efterspurgt. Desværre må vi konstatere, at vi i stedet har oplevet strammere styring, ensidigt fokus på rettigheder i stedet for behov, og tørresnore, hvor de kommuner, som kæmper en kamp for at følge med, bliver udstillet på et misvisende grundlag.

Straf og stram styring medfører ikke nødvendigvis højere kvalitet. Til gengæld medfører det stigende udgifter på et område, som ikke har en krone at undvære.

Hvis regeringen virkelig ønsker at løfte indsatsen for de svageste borgere i vores samfund, så er der behov for, at vi sammen sætter os ned og arbejder i en fælles retning for socialpolitikken i Danmark.

Vi håber, økonomiforhandlingerne kan blive det første vigtige skridt i det arbejde.

Forrige artikel FOA: Læg effektiviseringsprogram i graven FOA: Læg effektiviseringsprogram i graven Næste artikel LEV til KL: Hold op med rettighedsangrebene og hæv blikket LEV til KL: Hold op med rettighedsangrebene og hæv blikket
 • Anmeld

  Mai-Britt Seehusen Raagaard · Mor til handicappet

  Kommentarer til KL debat indlæg.

  ⛔️ADVARSEL - mor er ikke kun skuffet....mor er VRED‼️
  Efter at have læst debatindlæg i Altinget må jeg tilføje et par kommentarer:

  🧐 Det kan undre mig, at hvis en gruppe udsatte skal have løftet deres forhold, så skal pengene altid findes hos en anden udsat gruppe...Er der en over- og underklasse inddeling, hvor vi skal klare ærterne indenfor egen klasse og så vedrører det ikke de øvrige borgere❓ Er det, hvad vi forstår ved SAMFUND❓

  🧐 "Kvaliteten er høj"...udfra hvilke kriterier og fra hvis perspektiv ❓
  Er der opstået en lille smule selvblindhed her, hvor man kun anskuer tingene ud fra egne værdier i systemet og overser at de ikke altid er kongruente med borgernes/brugernes værdier og opfattelse af kvalitet ❓

  🧐 Er det kun mig, der oplever en selvmodsigelse i udtalelser som:
  "ingen rettesnor på det sociale område" og "behov for bedre og mere fleksible rammer for tildeling af hjælp"❓
  Der ER en rettesnor - INDIVIDUEL OG KONKRET VURDERING - udfra ikke kun et økonomisk men også MENNESKELIG HELHEDSSYN...kan det blive mere fleksibelt❓
  Det kræver et overordnet menneskesyn og værdier, som er MARKANT anderledes end det, der har haft tyngden i praksis, i de seneste 15 år.

  Det er som om, systemet er gennemsyret af frygt for at handle forkert og det har gjort, at vi har et "stærkt og handlekraftigt velfærdssamfund bag dig" som har en dagsorden, der mere går på, hvordan kan vi undgå at hjælpe end hvad lovens intention må være...nemlig at hjælpe på fode igen. Fra mit perspektiv ligner det mere et HANDLINGSLAMMET system...en kraftig funktionsnedsættelse af hjælpesystemet, der kræver livreddende førstehjælp...vi kender metaforen med at tage iltmasken på selv først, for at kunne være istand til at hjælpe andre...

  🥰 Jeg er VILD MED "vejen frem er tidligere indsatser". Tidlig indsats er blevet udvandet i samme periode. F.eks. sproglige indsatser...her bekymrer man sig tidligst i 3 års alderen. Selvom forskning viser, at man skal starte så snart man mistænker, at der kan være sproglige udfordringer, for at minimere Mattheus-effekten (læs evt. professor Irene Johanssons artikel om emnet på IAKM-SE's webside eller her på fb.)

  😢 Det er trist, når "kommunerne kæmper en kamp for at følge med og bliver udstillet på et misvisende grundlag".
  Kommunerne kæmper ikke, det gør individer, der stadig tror på 'sagen' som er ansat i kommunen.
  Det misvisende grundlag skyldes nok i høj grad, at der ikke har været dialog. Måske pga. misforstået loyalitet over for et system, der er brudt sammen og ikke længere kan opfylde sit formål❓

  🧐 "Straf og stram styring medfører ikke nødvendigvis højere kvalitet"....
  - Nææh...helt enig! - Og det medfører sørme heller ikke, at man bliver rask eller diagnosefri‼️
  Prøv lige at få hovedet ud af egen navle og stil skarpt på HVEM der er klienten❓Hvilken KERNEYDELSE, der skal leveres til borgerne. Når vilkår og mål ikke længere hænger sammen, vil det ansvarlige være at adressere de ansvarshavende med HVAD, der skal til for at løse opgaverne ANSTÆNDIGT og MENINGSFULDT.
  🍀Jeg håber, at artiklen er et udtryk for, at dette nu er ved at ske❓

  🧐 "ensidigt fokus på RETTIGHEDER I STEDET FOR BEHOV" - tjaah... i min ende af systemet, opleves det som manglende RETSSIKKERHED og behov der UNDERKENDES‼️

  🧐 Er det kun i mine øre, at det skurer lidt, når KL vil være med til at udarbejde regeringspolitikken på det sociale område❓
  "Hvis regeringen virkelig ønsker at løfte indsatsen for de svageste borgere i vores samfund, så er der behov for, at vi sammen sætter os ned og arbejder i en fælles retning for socialpolitikken i Danmark. Vi håber, økonomforhandlingerne kan blive det første vigtige skride i det arbejde."
  Så vidt jeg har lært, burde det være regeringen, der udstikker politikken og KL, må så indrette sig på det. Selvfølgelig, skal de kunne give deres besyv med i forhold, der vanskeliggører udmøntningen, så den ansvarlige regering kan pege på en løsning. Men politikken skal de blande sig uden om.
  Dét har vi de folkevalgte til‼️

  🙏Tak, fordi du læste med så langt...kvitter gerne med en smiley eller kommentar📝

  God weekend😃