S: Vi forventer, at frikommunerne erstatter kontrol med tillid

DEBAT: Medarbejderne skal inddrages langt mere end i dag, når de syv kommuner i frikommuneforsøget planlægger den nye hverdag med mere frihed, skriver Birgitte Vind. 

Af Birgitte Vind (S)
Kommunal- og ældreordfører

Syv kommuner får helt frie rammer til at indrette deres daginstitutioner, folkeskoler eller ældrepleje, som de ønsker. Kun nogle få basale regler vil fortsat gælde.

Derfor hverken vil eller kan jeg som kommunalordfører svare på, hvordan kommunerne bedst kan udnytte friheden, eller hvad der kommer til at ske i øvrigt. Kommunerne har stafetten.

Dog har jeg én forventning til de syv kommuner:

Medarbejderne skal inddrages i forandringerne fra første dag. For de ansatte i den offentlige sektor længes efter inddragelse og medansvar, i langt højere grad end tilfældet er i dag.

Jeg er selv stødt på venner, kollegaer og medarbejdere, der er ved at rive håret af hovedet i frustration over regler, der ikke giver mening:

”Hvorfor kan jeg som sosu-assistent, der kommer ved Kamma på 83 hver dag, ikke tage beslutningen, om hun kan låne en rollator i et par uger for at se, om det kunne hjælpe hende? Jeg kender hende bedst.”

Eller:

”Når borgeren med fysisk og psykisk handicap har en tandlægetid, skal jeg som socialpædagog bruge tid på at skrive den ind i fire forskellige it-systemer. Det er virkelig dårlig udnyttelse af min arbejdstid”.

Medarbejdere skal inddrages
Vi politikere ved det godt. De seneste årtier er der lag på lag lagt regler, kontrol og dokumentation på de offentlige ansattes skuldre.

Ofte bunder det i intentioner om at fremme en bestemt politisk sag, flere borger- eller patientrettigheder, ny teknologi, mere komplekse løsninger og udbud af offentlige opgaver.

Men desværre har det også givet de ansatte oplevelsen af manglende mening i løsningen af opgaver.

Hvis der skal mere nærhed ind i den offentlige sektor, skal styringen være rettet mod de offentligt ansattes inddragelse i løsning af opgaverne.

I Vives nyeste undersøgelse ”Redskaber til øget lokalt selvstyre i den offentlige sektor” efterlades ingen tvivl. Skal velfærdssamfundets stærke institutioner bestå, skal medarbejderne inddrages.

Det gælder for eksempel social- og sundhedsassistenten, der sammen med borgeren finder ud af, hvilken hjemmehjælp og omsorg der er brug for fra dag til dag, og socialpædagogen, der skal støtte den udviklingshæmmede borger ud fra borgerens behov.

Den offentlige sektor skal i langt højere grad bygge på tillid til medarbejdernes faglighed. For ansatte i den offentlige sektor motiveres af at gøre en forskel for andre, og at deres faglighed sættes i spil.

Mindre kontrol, mere tillid
I dag er mange ydelser til borgere givet på forhånd. Medarbejderne skal arbejde ud fra fastlagte ydelsespakker og minutter. Men ofte oplever den ansatte, at der er brug for at ændre og justere fra dag til dag, et hensyn den ansatte ofte ikke kan tage, uden at egen leder først skal forbi en visitator udenfor egen organisation.

Så for at give plads til fagligheden, kommer vi også til at tage et opgør med de styringsmekanismer, der ikke giver mening for løsningen af kerneopgaven. For eksempel at en gangbesværet borger skal visiteres for at låne en rollator i 14 dage.

Men personligt håber jeg også, at vi fremover vil opleve mindre kontrol i hverdagen.  

Der må aldrig blive tale om, at vi går på kompromis med sikkerhed og rettigheder. Men lad os hellere få mere og bedre eksterne tilsyn.

Vives undersøgelse peger da også på, at dialogbaseret kvalitetsudvikling kan sikre læring og højere kvalitet fremfor måltal og procesmål, der tager tid at registrere og afrapportere.

Det, at der kommer en ekstern enhed, som i dialog med arbejdspladsen kommer med bud på, hvor organisationen kan blive bedre, kan øge læringen og bevidstheden om den daglige praksis.

Min forventning til de syv kommuner er, at vi skruer ned for registrering og kontrol i dagligdagen og op for tillid til faglighed og lokal ledelse.

Det kræver øget medarbejderinddragelse og stærk faglig ledelse hele vejen igennem ledelses- og styringskæden.  

Forrige artikel Professor: Frikommunerne skal udnytte muligheden til at tænke vildt Professor: Frikommunerne skal udnytte muligheden til at tænke vildt Næste artikel Biofos efter frikommuneforslag: Lav et frizoneforsøg i vandsektoren Biofos efter frikommuneforslag: Lav et frizoneforsøg i vandsektoren
Sundhedsministeriets departementschef går på pension

Sundhedsministeriets departementschef går på pension

NAVNE: Regeringen siger farvel til endnu en nøglespiller i kampen mod corona-virus. Sundhedsministeriets departementschef, Per Okkels, går på pension. ”Det har intet med corona eller mink at gøre,” siger han til Altinget.