DGI-formandskandidat Mogens Kirkeby: "Vi skal være mere kyniske over for det, der ikke virker i Bevæg dig for livet"

VALGKAMP: Hvis Mogens Kirkeby bliver formand for DGI, vil han bruge endnu flere ressourcer på at få Bevæg dig for livet-visionen til at lykkes. Også hvis det betyder, at man skal sætte en stopper for indsatsen ved nogle af de idrætsgrene, som ikke kan bidrage til at realisere visionens ambitioner.

Hvis Mogens Kirkeby bliver formand for DGI til november, vil han arbejde for, at foreningslivet fortsætter med at være attraktivt om fem år. Og så vil han kaste et kynisk blik på Bevæg dig for livet-visionen i midten af 2019.
Hvis Mogens Kirkeby bliver formand for DGI til november, vil han arbejde for, at foreningslivet fortsætter med at være attraktivt om fem år. Og så vil han kaste et kynisk blik på Bevæg dig for livet-visionen i midten af 2019.
Simon Lessel

Til november kan det være nuværende hovedbestyrelsesmedlem Mogens Kirkeby, der står i spidsen for DGI og de cirka 1,5 millioner danskere, som er medlem af en DGI's mange foreninger. Og ikke blot skal han stå i spidsen for de 1,5 millioner foreningsaktive danskere – han skal også være med til at leve op til den ambitiøse Bevæg dig for livet, der med store fondsbevillinger i ryggen skal levere 600.000 flere idrætsaktive og 325.000 nye foreningsmedlemmer.

Vi har ikke brug for flere 100-kilometer-cykelløb eller 20-kilometer-løb i skoven. Vi skal ned på noget, der er tilgængeligt for dem, der ikke har meldt sig ind i en forening endnu, og som måske ikke engang har lyst til at klæde om for at være aktive.

Mogens Kirkeby
Formandskandidat, DGI

Alene derfor er valget til DGI's formandspost ikke uvæsentligt. Og netop fordi Bevæg dig for livet-visionen de seneste år har spillet en central rolle for DGI, følger han den begrænsede medlemsfremgang over de seneste to år meget tæt.

Der skal være flere fleksible måder at komme ind i en forening på.

Mogens Kirkeby
Formandskandidat, DGI

"Vi skal tage det meget alvorligt, for tilgangen af medlemmer kommer ikke af sig selv. For så var den jo allerede kommet," siger han og flytter sine briller op i panden og blikket væk fra sin lædermappe med de noter, han har forberedt inden interviewet.

Han skynder sig samtidig at mane til besindighed. Interviewet om, hvordan han som potentielt kommende formand for DGI vil tegne organisationen, skal ikke være en kriseberetning om Bevæg dig for livet-visionen, hvor han kommer ind som den store frelser.

Mange af tiltagene i visionen skal lige have tid til at virke, forklarer formandskandidaten. Det tager tid at overbevise en forening om at tage et nyt løbekoncept til sig, som de skal overbevise både deres egne medlemmer og folk udefra om at tage til sig, for til sidst at konvertere det til nye foreningsmedlemmer og aktive danskere. Og det gælder mange af tiltagene, understreger han.

Kynisk på målet
Mogens Kirkeby har noteret i lædermappen, hvad der indtil nu har virket i kampen for at skaffe flere medlemmer og fremhæver breddesatsningen i badminton, der har leveret en af de mest markante medlemsfremgange i Bevæg dig for livet-idrætterne med en medlemsfremgang på 3.240 nye foreningsmedlemmer fra 2015 til 2017.

De andre tiltag i visionen har endnu noget tid til at levere den fornødne medlemsfremgang. Helt præcist har de frem til midten af 2019 til at levere en fremgang. På det tidspunkt vil Mogens Kirkeby i tilfælde af, at han bliver formand, gøre status på, om de ti samarbejdsidrætter, der binder DGI og Danmarks Idrætsforbund sammen i Bevæg dig for livet-visionen, skal fortsætte som nu, eller om kursen skal lægges om, og om nogle af samarbejderne decideret skal droppes.

"Det er min anbefaling, at man bliver mere kynisk på målet. Det betyder ikke, at jeg diskvalificerer idrætten eller de to organisationers arbejde. Det er snarere en vurdering af, om samarbejdet giver noget ekstra. Og der hvor det ikke gør, ser jeg ikke nogen grund til at fortsætte det," siger Mogens Kirkeby.

Står det til Mogens Kirkeby, skal man ikke støtte de mere løst organiserede fællesskaber med økonomiske midler i et forsøg på at opnå flere idrætsaktive danskere. Til det er han for meget foreningsideolog til, at han ser det som en god idé. I stedet vil han sænke tærsklen for, hvad det kræver at blive medlem af en forening.

"Vi har ikke brug for flere 100-kilometer-cykelløb eller 20-kilometer-løb i skoven. Vi skal ned på noget, der er tilgængeligt for dem, der ikke har meldt sig ind i en forening endnu, og som måske ikke engang har lyst til at klæde om for at være aktive," siger han.

Med et øget fokus på mere fleksibilitet i foreningslivet er det planen gradvist at lokke de idrætsaktive danskere, der organiserer deres løbeture og MTB-hobby via Facebookgrupper og lokale løbefællesskaber over i foreningslivet.

Snuden i MTB-sporet
Den 54-årige formandskandidat ved godt, at der er tendenser, der trækker i en anden retning end foreningslivets faste rammer. At især de unge bekender sig til det, man i forskningsverdenen kalder en projektidentitet, hvor man hellere er frivillig til et enkelt løb end at være mangeårig fast frivillig i en forening. Og at man godt kan være en del af et idrætsfællesskab uden at være en del af en forening – som i et af de mange løbefællesskaber eksempelvis.

Men han har ikke opgivet at lokke dem ind i den foreningsverden, han inderligt tror på kan noget helt særligt. Det er foreningerne, der skal tilpasse sig de løst tilknyttede fællesskaber og ikke omvendt. Så kan det måske lykkes at lokke nogle af de de løst tilknyttede over i foreningslivet, lyder det mere ideologiske valgkampsgrundlag fra Mogens Kirkeby.

"Der skal være flere fleksible måder at komme ind i en forening på. Måske skal man tilbyde et 12-ugers medlemskab til folk eller medlemskaber, hvor man bare kan komme og prøve foreningens aktiviteter," lyder det fra Mogens Kirkeby.

Hvordan ser du, at man fra DGI’s side skal række ud med sin knowhow, kurser og idrætsfaglige konsulenter til de løst tilknyttede idrætsudøver for at lokke dem ind i foreningslivet, samtidig med at man respekterer deres organisationsformer?

"Jeg tror, vi har været lidt for offensive med at forsøge at sælge dem et medlemskab," siger Mogens Kirkeby.

"Vi skal være mere ydmyge og åbne i vores tilgang til de her fællesskaber, så de ikke løber skrigende bort, fordi vi tilbyder dem noget, som de ikke er. Det er noget, vi skal arbejde med, nu, hvor vores ideologi er foreningsbaseret. Men hvis vi vil have dem i tale, så må vi møde dem der, hvor de er," siger Mogens Kirkeby.

Han fremhæver i samme moment, at man blandt andet vil forsøge at lokke de løst tilknyttede folk i MTB-miljøet, der bygger mountainbikespor, med DGI-kurser i, hvordan man bliver endnu bedre til at bygge spor.

Og det er ikke blot i MTB-miljøet, at Mogens Kirkeby vil bygge bro mellem foreningslivet og de løst tilknyttede idrætsaktive. Han har det også som sin mærkesag at forstærke broen og fundamentet, der binder den professionelle del af DGI sammen med organisationens mange frivillige.

Konsulenterne skal frigøre aktivitetsenergi
Forskere påpeger nemlig i Altingets optakt til formandsvalget, at den stigende professionalisering i DGI, der allerede har rundet 500 årsværk, udgør en udfordring for organisationens forankring til de frivillige ude i foreningerne.

En ny formand skal så at sige gå i spagat mellem en meget professionel hovedorganisation, der blandt andet er ansat til at få Bevæg dig for livet-visionen til at lykkes, samtidig med at man fortsat skal servicere dem, man repræsenterer. Nemlig medlemmerne ude i de enkelte foreninger.

Mogens Kirkeby nikker og siger ja flere gange undervejs til spørgsmålet om, hvordan han vil sikre den folkelige forankring i DGI i en organisation, der er vokset markant i antallet af konsulenter på kontrakt over de seneste år. Et kig ned i mappen antyder, at han har forberedt sig på spørgsmålet på forhånd. Og nærmest glæder sig til at svare på det.

Mogens Kirkeby vil ikke sætte tal på, hvor mange ansatte DGI må eller skal have. For ham handler det om balance. Viser det sig, at de ansatte udvikler for mange tiltag, der kun virker på papiret, er der for mange ansatte.

"Hvis jeg ser en tendens til, at man arbejder i den parallelle verden og udvikler ting, som ikke bliver kendt for ret mange andre end en selv, så skal man være varsom og ændre udviklingen i antallet af professionelt ansatte," siger han.

"Men så længe en stor del af medarbejderne enten er ude hos foreningerne eller servicerer foreningerne, så er jeg helt tryg ved, at der kan blive mange flere ansatte," lyder det.

Mogens Kirkeby vil sætte yderligere fokus på, at de ansatte skal hjælpe de frivillige. De skal frigøre "aktivitetsenergien" hos de frivillige, som han kalder det. Udtrykket dækker over, at de professionelle ansatte i højere grad skal løse de mere triste og administrative opgaver, der også ligger i at være aktiv i en forening, men som kan tage kræfter fra den energi, der ellers skulle bruges som træner eller udviklingen af nye idéer til aktiviteter ude i fodboldklubben eller gymnastikforeningen.

"Vi skal forsøge at skabe et overskud ude i foreningerne, så man kan tænke ud af boksen. Altså så man kan tænke langsigtet i foreningen og sikre, at man også er en attraktiv forening om fem år. Og det kan sagtens være ved at frigøre energi fra noget af det, få har lyst til", forklarer Mogens Kirkeby.

På den måde sikrer man nemlig, at foreningslivet også er relevant om fem år. Og det samme gælder DGI. Det er dét, Mogens Kirkeby går til valg på.

Dokumentation

Sådan vælges den nye formand i DGI
DGI's nye formand vælges på landsorganisationens årsmøde i starten af november, hvor også næstformanden og hovedbestyrelsen vælges.

Her har de 314 delegerede stemmeret. De 300 ud af de 314 delegerede er fra DGI's 14 landsdelsforeninger. Landsdelsforeningens medlemstal afgør, hvor mange stemmer hver landsdelsforening har. Eksempelvis forventes det, at DGI Midt- og Vestsjælland har 24 delegerede med stemmeret.  DGI Bornholm, som er den mindste af landsdelsorganisationerne, har én stemmeberettiget.

Alle 14 landsdelsorganisationer har ud over de stemmeberettigede delegerede, der afgøres af foreningens størrelse, 8 forhåndsdelegerede. Jævnfør eksemplet ovenfor betyder det, at landelsforeningen DGI Midt- og Vestsjælland har 32 delegerede med stemmeret (8+24).

På selve dagen skal de 314 stemmeberettigede delegerede vælge den nye formand ved, at de delegerede benytter sig af en elektronisk stemmeboks, som de alle får udleveret.

Indtil videre har to personer annonceret deres formandskandidatur: Det er henholdsvis Mogens Kirkeby, nuværende hovedbestyrelsesmedlem, og Charlotte Bach Thomassen, der p.t. er næstformand i DGI.

Nye formandskandidater har mulighed for at annoncere deres kandidatur helt frem til dagen for årsmødet.

I efteråret afvikles en række valgmøder, hvor formandskandidaterne får mulighed for at føre valgkamp og fremlægge deres mærkesager.

Valget af formand kan også udløse en række nye valg på selve årsmødet. Vælges Charlotte Bach Thomassen, skal der findes en ny næstformand, da Charlotte Bach Thomassen p.t. indtager denne rolle.

Vælges Mogens Kirkeby som formand, betyder det, at der skal vælges et nyt medlem til DGI's hovedbestyrelse.

Derudover er der også valg til hovedbestyrelsen. Her har tre hovedbestyrelsesmedlemmer allerede annonceret, at de genopstiller, mens to nye kandidater allerede har meldt deres kandidatur til hovedbestyrelsen.

OBS: Fordelingen af delegerede for de enkelte landsdelsforeninger er bruttotal. En fintælling i juni vil afgøre, præcis hvor mange stemmer de 14 landsdelorganisationer får hver især.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mogens Kirkeby

Næstformand, DGI, præsident, International Sport and Culture Association (ISCA), næstformand, Europarådets rådgivende sportskomité
cand.scient i idræt og samfundsfag (Københavns Uni. 1994)

0:000:00