Debat

Mette Bock: Debat om kunstskolerne skaber plads til løsninger

DEBAT: Vi har brug for sund debat, hvor vi udfordrer hinanden og bliver tvunget til at reflektere og argumentere, da det kan føre til, at vi finder nogle fornuftige løsninger. Det skriver Mette Bock (LA) og afrunder dermed debatten om de kunstneriske uddannelser.

"Jeg er ikke på jagt efter hurtige, simple løsninger, som måske skaber flere problemer, end de løser. Jeg ønsker, at vi finder de kloge nuancerede svar på de problemer, der uomtvisteligt trænger sig på," skriver kulturminister Mette Bock.
"Jeg er ikke på jagt efter hurtige, simple løsninger, som måske skaber flere problemer, end de løser. Jeg ønsker, at vi finder de kloge nuancerede svar på de problemer, der uomtvisteligt trænger sig på," skriver kulturminister Mette Bock.Foto: ft.dk
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Mette Bock (LA)
Kulturminister

Der er nok at tage fat på. Og den seneste tids debat om kunstskolerne viser, at der ikke er simple svar, men mange dilemmaer.

Altingets debatrække har især handlet om, at den kunstneriske kernefaglighed og undervisningskvalitet skal styrkes, at der skal være kunstuddannelser i hele landet – og spørgsmålet, der går på, hvordan man kan øge institutionernes strategiske råderum. 

Og så har vi ikke en gang berørt de forhold, som også optager sektoren, for eksempel udfordringerne om internationalisering, beskæftigelse og håndtering af de administrative krav med videre.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til [email protected]

Ikke hurtige, simple løsninger
Hvordan håndterer vi de mange forskellige udfordringer og skaber de bedste forudsætninger og udviklingsmuligheder for de kunstneriske uddannelser i fremtiden?

Jeg er ikke på jagt efter hurtige, simple løsninger, som måske skaber flere problemer, end de løser. Jeg ønsker, at vi finder de kloge nuancerede svar på de problemer, der uomtvisteligt trænger sig på.

Vi er ikke altid enige, og nogen gange krydser vi klinger. Det er en sund debat. Vi har brug for at udfordre hinanden, så vi kan blive klogere på os selv og den virkelighed, vi lever i.

Mette Bock (LA)
Kulturminister

Jeg er overbevist om, at der efter offentliggørelsen af Henrik Sveidahls rapport og ikke mindst den seneste tids debat er skabt et rum for, at udfordringerne mere fordomsfrit kan drøftes, og de kloge svar findes. Også selvom der næppe kan opnås enighed om alt.

Bud på konkrete initiativer
Jeg har derfor sat et arbejde i gang, hvor rektorerne for de kunstneriske uddannelsesinstitutioner kan komme med deres bud på konkrete initiativer. Det er rektorerne, der dagligt er tæt på og konfronteres med udfordringerne, og det er dem, som står med ansvaret.

Derfor er det naturligt, at det er dem, der samarbejder, videndeler og løfter i flok, dér hvor det giver mening og med respekt for de forskelligheder, der naturligvis er i sagens – og kunstarternes – natur.

Syv konkrete spørgsmål
Arbejdet handler om syv konkrete spørgsmål: hvordan vil uddannelserne i fremtiden sikre kernefagligheden og samtidig håndtere de teknisk administrative opgaver, sikre investeringer i videnopbygning, styrke beskæftigelsesindsatsen, lave outreach aktiviteter, sikre en stærk internationalisering og styrke det tværkunstneriske samarbejde? Arbejdet skal danne danne grundlag for institutionernes kommende rammeaftaler. 

Jeg har store forhåbninger til dette samarbejde, og jeg håber at kunne bidrage med at fjerne overflødige bureaukratiske og administrative snubletråde for skolerne. 

Sund debat kan give fornuftige løsninger
Samtidig glæder jeg mig over det store engagement og den stærke vilje til at forsvare og styrke de kunstneriske uddannelser, som jeg har oplevet blandt studerende, undervisere og interessenter med videre. Vi er ikke altid enige, og nogen gange krydser vi klinger. Det er en sund debat. Vi har brug for at udfordre hinanden, så vi kan blive klogere på os selv og den virkelighed, vi lever i. 

Og det kan forhåbentligt føre til, at vi kan finde nogle fornuftige løsninger, fordi det tvinger os til at reflektere og argumentere. Det fungerer naturligvis bedst, hvis vi rent faktisk taler og lytter og ikke råber til eller ad hinanden – eller tillægger hinanden synspunkter, vi ikke har.  

Jeg håber, at det store engagement fortsætter, og at det bruges til at sætte lys på alt det, de kunstneriske uddannelser bidrager og beriger samfundet med. Vi skal have flere til at opdage de kunstneriske uddannelsesinstitutioners potentiale og værdi - både som unikke arnesteder for de kunstneriske talenter og som vedkommende, åbne kulturinstitutioner. 

Brug for fortsat diskussion og samarbejde
Uddannelsesinstitutionerne danner fremtidens kunstnere, der skal skubbe til os og bevæge os. Vi har behov for de bedste skoler til at uddanne dem. Skoler og uddannelsesinstitutioner, der hele tiden fornyr sig med respekt for fundamentet. Det har en uvurderlig værdi, og det er med til at skabe værdi for vores demokratiske samfund. Den fortælling skal have mere krop.  

Lad 2018 blive et år, hvor vi fortsat diskuterer og samarbejder om at finde de kloge svar, så vi også har stærke kunstneriske uddannelser i fremtiden.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mette Bock

Sognepræst, Horsens Provsti, tv-vært, Dk4, fhv. kultur- og kirkeminister og MF (LA)
cand.phil. i filosofi (Odense Uni. 1982), cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1986)

0:000:00