Debat

Museumsdirektør: En museumsreform kan blive en del af løsningen på trivselskrisen

Ved at udvikle museerne, kan vi imødegå en række samtidsudfordringer. Det kan blandt andet medvirke til at løse trivselskrisen og mindske oplevelsen af ensomhed, skriver Karen Grøn.

En dybdeborende WHO-rapport fra 2020 bragte et review af
3000 forskningsartikler om kulturs positive virkning på vores helbred. Der er
både forsknings evidens og praksisser på museerne, man kan tage fat i, skriver Karen Grøn.
En dybdeborende WHO-rapport fra 2020 bragte et review af 3000 forskningsartikler om kulturs positive virkning på vores helbred. Der er både forsknings evidens og praksisser på museerne, man kan tage fat i, skriver Karen Grøn.Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix
Karen Grøn
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I Danmark vedtog man den første museumslov i 1958 med henblik på at sikre samlingerne og almen adgang til museerne. Lovgivning er vigtigt, fordi det skaber rammer for og forventninger til, hvad museer og medarbejdere skal kunne. Siden 1958 er loven blevet ændret flere gange.

I museumsloven fra 1984 definerede man, at museumsarbejdet baseres på ”fem søjler”: indsamling, registrering, bevaring, formidling og forskning. Traditionelt er søjlerne blevet forvaltet med et fokus på museernes arbejde med samlingerne, som udmunder i formidling i form af udstillinger og skoletjeneste.

I 2006 havde lovteksten fortsat fokus på samlings varetagelse, men efterhånden voksede en stærk formidlingsfaglighed frem på museerne. Dette afspejles i loven fra 2012, hvor der fortsat er fokus på de fem søjler, men nu i samspil med arbejde med et lokalt, nationalt og globalt perspektiv med henblik på at aktualisere kultur- og naturarv gennem viden og tilgængeliggørelse, udvikle borgere og samfunds anvendelse og sikre fremtidens anvendelse.

Temadebat

Hvordan kan kunst og kultur bidrage til at løse tidens store kriser?

På kulturområdet vil SVM-regeringen blandt andet "(...) nedsætte et råd, der kan afdække og diskutere, hvordan kunst og kultur kan bidrage til at løse tidens store kriser, herunder klimakrisen, naturkrisen, velfærdskrisen og trivselskrisen.”

Men kan kunst og kultur virkelig bidrage til at løse kriser? Og hvis ja, hvordan? Hvad skal der til, før det kan lykkes?

Altinget Kultur tager hul på diskussionen i vores spalter i de kommende uger, hvor politikere og aktører fra kulturlivet får lov til at give deres bud på et svar.

Om Altingets temadebatter:

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes egen holdning.

Vi bringer kun indlæg, som udelukkende er skrevet til Altinget.

Vil du deltage i debatten? Skriv til [email protected].

Museumsloven 2012 begynder at kalde på fagligheder inden for kommunikation, publikumsudvikling, udstillingsdesign og formidlingsforskning. Forventningerne til danske museer er fra 2012 ikke mere kun samlingsfaglig forvaltning, men også professionel formidlingsfaglig relevans.

Tre konkrete forslag

Et første forslag til arbejdet med en museumsreform kunne være at omorganisere museumsloven fra fem søjler til to arenaer: samlingsarenaen og formidlingsarenaen.

I samlingsarenaen placeres opgaverne med indsamling, registrering, bevaring og samlingsforskning. I formidlingsarenaen placeres opgaverne udstilling, publikumsudvikling (inklusive skoletjeneste), kommunikation og formidlingsforskning.

En opdeling i to arenaer giver rum til, at vi bedre kan forstå og anerkende de jævnbyrdige fagligheder, som er relevante på et museum anno 2023. Det synliggør, at et moderne museum har et afsæt i gedigen samlings substans i tæt sammenspil med en relevant borgerrettet formidling.

Et andet forslag er at se på, hvilke argumenter der er for at henholdsvis at centralisere og decentralisere museer.

Ser vi udelukkende på det samlingsfaglige arbejde, kan der være gode argumenter for centralisering af samlinger med mulighed for stærke forskningsmiljøer og større attraktioner til turisme. Dette argument dominerede under den store museumsfusionsbølge.

I en tid med trivselskrise bærer museer et kæmpe potentiale til at være en del af løsningen

Karen Grøn
Museumsdirektør, Trapholt

Ser vi derimod på det formidlingsfaglige arbejde, så er decentraliseringsargumentet stærkt. Engagementet fra lokalt forankrede fagpersoner, der med afsæt i samlingerne agilt og responsivt skaber relevante tiltag i lokalområdet, gør museer over hele landet til regionale motorer i lokal udvikling, dannelse, identitet og mening.

I en tid med trivselskrise bærer museer et kæmpe potentiale til at være en del af løsningen. Det er vigtigt at sikre stærke nationale og regionale museer – men ikke på bekostning af mindre lokale museer. Kulturørkener uden museer er det sidste, vi har brug for.

Læs også

Et tredje forslag er at se på museernes driftsbudgetter, som er blevet udhulet gennem mange års besparelser samt pris- og lønudviklingen.

Trapholts samlede offentlige tilskud er i krone og ører 1 procent lavere end samme tilskud i 2010. Forbruger prisindekset er i perioden 2010-22 steget med 23 procent. Gennemsnitslønnen er i perioden 2010-2022 steget med 33 procent for en stor del på grund af overenskomstmæssige stigninger.

Museets økonomi er i dag opbygget omkring indtægter i form af entre, butik samt fonde, der støtter museets kerneopgaver såsom udstillinger, publikumsudvikling og erhvervelser. Når flere faglige årsværk på danske museer er midlertidige fonds- og puljestøttede ansættelser mistes uerstattelig viden og organisatorisk forankring og mulighed for at bæredygtig udvikling af museumsinstitutionen.

Museerne kan øge trivsel og helbred

Museers grundfjeld er samlingerne. Ud fra forskning i samlingerne vokser mulighederne for klassisk formidling i form af udstillinger og skoletjenester. Men samlingernes potentiale behøver ikke at være begrænset til dette.

Vi bliver flere ældre, og det er oplagt at inddrage museer i udviklingen af strategier, der giver ældre trivsel og udskyder behov for pleje

Karen Grøn
Museumsdirektør, Trapholt

Forskning i og udvikling af museers formidling åbner op for løsninger af en række samtidsudfordringer med trivselskrise og oplevelsen af eksistentiel og social ensomhed. Vi bliver flere ældre, og det er oplagt at inddrage museer i udviklingen af strategier, der giver ældre trivsel og udskyder behov for pleje.

En dybdeborende WHO-rapport fra 2020 bragte et review af 3000 forskningsartikler om kulturs positive virkning på vores helbred. Der er både forsknings evidens og praksisser på museerne, man kan tage fat i.

Ved at sidestille samlinger og formidling i en kommende museumsreform, vil man understøtte den positive udvikling på museumsområdet, hvor flere og flere museer har udvidet det faglige mulighedsfelt.

Det bør ikke være på bekostning af samlingsfagligheden og udstillinger, men derimod ses som en udvidelse af feltet, for uden samlingsfagligheden er der ingen substans og mening at tage udgangspunkt i.  

Mulighederne ligger lige foran os – det er bare om at skabe de rette rammer med en helt relevant museumsreform.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Karen Grøn

Museumsdirektør, Trapholt – Museum for Moderne Kunst og Design
cand.mag., MPM

0:000:00