Debat

Amatørernes Kunst & Kultur Samråd: Invitér amatørerne med ombord, Jakob Engel-Schmidt

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt bør invitere kunst- og kulturamatører med i det kommende råd, der skal se på, hvordan kunsten og kulturen kan være med til at løse tidens store kriser, skriver Toke Halskov Kristensen. 

Rammerne omkring de amatørkulturelle foreninger bør styrkes og gives mere plads og synlighed, skriver Toke Halskov Kristensen.
Rammerne omkring de amatørkulturelle foreninger bør styrkes og gives mere plads og synlighed, skriver Toke Halskov Kristensen.Foto: Christian Liliendahl/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Regeringen viser nu initiativ til at afdække og diskutere, hvordan kunst og kultur kan bidrage med at løse nogle af vor tids store kriser.

Det er et initiativ, der gerne skal inddrage den store del af kulturlivet, som udgøres af amatørerne, hvilket vil sige alle de mange mennesker, som i deres fritid frivilligt udfører amatørkulturelle aktiviteter i organiserede foreninger i hele Danmark.

Temadebat

Hvordan kan kunst og kultur bidrage til at løse tidens store kriser?

På kulturområdet vil SVM-regeringen blandt andet "(...) nedsætte et råd, der kan afdække og diskutere, hvordan kunst og kultur kan bidrage til at løse tidens store kriser, herunder klimakrisen, naturkrisen, velfærdskrisen og trivselskrisen.”

Men kan kunst og kultur virkelig bidrage til at løse kriser? Og hvis ja, hvordan? Hvad skal der til, før det kan lykkes?

Altinget Kultur tager hul på diskussionen i vores spalter i de kommende uger, hvor politikere og aktører fra kulturlivet får lov til at give deres bud på et svar.

Om Altingets temadebatter:

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes egen holdning.

Vi bringer kun indlæg, som udelukkende er skrevet til Altinget.

Vil du deltage i debatten? Skriv til [email protected].

For os i Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (AKKS) er det derfor nærliggende at pege på de store gevinster, som kulturen helt naturligt bærer med sig, herunder rigtig mange sidegevinster. Det er eksempelvis oplevet velbefindende, livskvalitet og demokratisk dannelse.

Inden for teater og musik udgør de amatørkulturelle foreninger alene omkring 150.000 børn, unge og voksne, men der er betydelig flere deltagere, hvis man tæller alle kunstarter med.

Læs også

Det er som udgangspunkt altid den kunstneriske udfoldelse, der er drivkraften bag deres engagement, men i Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (AKKS) tror vi på, at den i langt højere grad end nu, kan være med til at løse det, vi taler om som trivselskrisen.

For at føle samhørighed rækker vi ud efter kulturen

Amatørkulturen er tilknyttet en historisk tradition, der bygger på foreningsorganisering på demokratiske principper. Det har stor indflydelse på deltagernes oplevelse af værdifællesskab og forpligtelse.

Det socialiserer dem til ansvarlig deltagelse og et ønske om velfærd for alle. En tankegang, der er fundamentet for at skabe en bæredygtig og demokratisk forandring.

Som mennesker rækker vi netop ud efter kunsten og kulturen, når vi har behov for at føle samhørighed og forbundethed. For en stor del af amatørkulturen er arbejdet med at udtrykke sig kunstnerisk, alene og sammen med andre, med til at øge medlemmers velbefindende og livskvalitet, som kan være en vej ud af mistrivsel. Det er sjældent, at folk der spiller musik og teater i deres fritid føler sig ensomme eller uden stemme.

Amatørkulturen er med sin lokale forankring med til at styrke og udvikle lokalsamfundenes identitet ved at spille en rolle for kommunernes evne til at tiltrække og fastholde nye borgere.

Toke Halskov Kristensen
Formand for Amatørernes Kunst & Kultur Samråd

Samtidig er amatørkulturen med sin lokale forankring med til at styrke og udvikle lokalsamfundenes identitet ved at spille en rolle for kommunernes evne til at tiltrække og fastholde nye borgere i en mere bæredygtig fordeling af borgere mellem land og by. Som et eksempel blomstrede egnsspillende op under kommunesammenlægningerne i begyndelsen af 00’erne, hvor nye fællesskaber skulle opstå.

Styrk rammerne for amatørforeningerne

Den aktive kulturelle deltagelse har en særlig evne til at skabe oplevelser, glæde og sammenhold for de deltagende. Det gælder både lokalt, men også på både regionalt og nationalt niveau.

Det oplever vi til store stævner og festivaler, og under corona med fællessangen foran skærmen. Amatørforeningerne bør derfor styrkes til at række ud til nye borgere, som herved kan inviteres med ind i foreningsfællesskaberne.

Styrk rammerne for de amatørkulturelle foreninger og giv dem samme plads og synlighed i Folkeoplysningsloven, som idrætten har.

Toke Halskov Kristensen
Formand for Amatørernes Kunst & Kultur Samråd

Det kan vi gøre ved eksempelvis at styrke rammerne for de amatørkulturelle foreninger og give dem samme plads og synlighed i Folkeoplysningsloven, som idrætten har.

Den brogede flok af kunst- og kulturaktører, som amatørerne udgør, bør derfor inviteres med i det kommende råd. Det vil sikre bredde i drøftelserne og være til gavn for os alle.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00