Debat

Havnevirksomheder: Erhvervsministeren må agere på den fejlslagne liberalisering af lodsmarkedet

Da man liberaliserede markedet for havnelodsninger i 2006, var tanken at opnå bedre service og lavere priser. Men resultatet er, at den offentligt ejede virksomhed DanPilot har en meget dominerende position på markedet med prisstigninger og dårligere service til følge, skriver Jesper Sebbelin.

<div><div>Erhvervsminister Morten Bødskov forholder sig ifølge DSHV ikke til kritikken med omdrejningspunkt i vores anvisning til ét lodsmarked – ét regnskab, som er et administrativt greb, Erhvervsministeriet kan bede DanPilot om at implementere, skriver Jesper Sebbelin.</div></div><div><div><div><ul></ul></div></div></div>
Erhvervsminister Morten Bødskov forholder sig ifølge DSHV ikke til kritikken med omdrejningspunkt i vores anvisning til ét lodsmarked – ét regnskab, som er et administrativt greb, Erhvervsministeriet kan bede DanPilot om at implementere, skriver Jesper Sebbelin.
  Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
  Jesper Sebbelin
  Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

  Da Rambøll i 2018 undersøgte, hvordan det var gået med liberaliseringen af lodsområdet, fremgik det, at priserne i perioden 2014-2017 steg med 18 procent i gennemsnit og for nogle havne helt op til 40 procent.

  Den urimelige udvikling er fortsat siden da, hvilket Folketingets Rigsrevision også bemærker i sin kritiske beretning om liberaliseringen af lodsmarkedet i Danmark fra 2023.

  Folketinget besluttede med lovændringer i 2006 og 2014 at konkurrenceudsætte lodsområdet. 

  Læs også

  I 2013 besluttede Folketinget at omdanne det statslige lodsvæsen til den selvstændige offentlige virksomhed DanPilot.

  Hovedformålene var at skabe øget konkurrence på lodsmarkedet, lavere priser på lodsning, øget lodsanvendelse i danske farvande og en effektiv drift af DanPilot.

  Vigtig opgave risikerer at blive valgt fra

  DanPilot, der har forsyningspligt, har købt op hos sine konkurrenter og sidder nu i et monopolistisk marked med langt de fleste havnelodsninger i Danmark og ingen konkurrence.

  DanPilot, der har forsyningspligt, har købt op hos sine konkurrenter og sidder nu i et monopolistisk marked.

  Jesper Sebbelin
  Seniorchefkonsulent, Danske shipping- og havnevirksomheder (DSHV)

  DanPilot gennemfører omtrent 21.000 lodsninger årligt. Konkurrencen på lodsmarkedet er dermed begrænset, gennemsnitsprisen er ikke faldet for alle typer lodsninger, og der er sket et fald i lodsanvendelsen.

  Det medfører en risiko for, at sejlads- og miljøsikkerheden i danske farvande kan forværres. For lodsning handler om sejlads- og miljøsikkerhed.

  Lodsens opgave er at rådgive et skibs fører om navigation, sejlads og manøvrering. Det handler om sikkerhed til søs, og det kan ikke undervurderes, heller ikke ud fra et prispolitisk perspektiv.

  Prisstigningerne på lodsninger over årene har medvirket til at fordyre den ofte mere trængsels- og klimavenlige søtransport.

  Det rammer især mindre skibe og havne, hvor selv små omkostninger kan udgøre en stor forskel og betyde, at godset finder andre og billigere transportløsninger.

  Et lodsmarked, et regnskab og et forsyningsbidrag

  Folketingets Rigsrevisions beretning finder det utilfredsstillende, at Erhvervsministeriet ikke i tilfredsstillende grad har understøttet Folketingets intentioner med konkurrenceudsættelsen af lodsområdet og etableringen af DanPilot som selvstændig offentlig virksomhed.

  På trods af at både markedet for havnelodsninger og transitlodsninger nu er fuldt liberaliseret, opdeler DanPilot fortsat sit regnskab på de to segmenter.

  Her giver havnesegmentet et underskud, der mere end opvejes af et overskud på transitsegmentet.

  Alligevel har underskuddet i havnesegmentet den konsekvens, at DanPilot hæver priserne på havnesegmentet.

  Men hvis de to regnskaber blev slået sammen til et – ligesom hos andre virksomheder – ville regnskabet balancere og de voldsomme prisstigninger, vi har set, være unødvendige.

  Hos DSHV mener vi, at det ikke giver mening at opdele mellem havne- og transitlodsninger i regnskabet, da DanPilot trækker på det samme beredskab af lodser.

  DanPilot splitter ikke på samme måde omkostningsfordelingen ved brug af lodserne i de to opsplittede segmenter, hvilket væsentlig forringer transparensen i DanPilot’s regnskab.

  Man bør i stedet se lodsning som ét samlet marked, hvor det fremadrettet er tilstrækkeligt, at DanPilots samlede regnskab balancerer.

  Erhvervsministeren må træde i karakter

  I forbindelse med udgivelsen af Folketingets Rigsrevisions beretning fik DanPilots ejer, Erhvervsministeriet, lejlighed til at besvare kritikken.

  DSHV tager gerne en drøftelse med Erhvervsministeriet og DanPilot, så der kan reageres på Folketingets Rigsrevisions berettigede kritik.

  Jesper Sebbelin
  Seniorchefkonsulent, Danske shipping- og havnevirksomheder (DSHV)

  I sit svar anfører erhvervsminister Morten Bødskov (S) en række forklaringer, men forholder sig ifølge DSHV ikke til kritikken med omdrejningspunkt i vores anvisning til ét lodsmarked – ét regnskab, som er et administrativt greb, Erhvervsministeriet kan bede DanPilot om at implementere.

  Endvidere nævner erhvervsministeren i sit svar på kritikken, at det jævnfør lovgivningen er muligt at indføre et forsyningsbidrag på alle havne- og transitlodsninger, som en økonomisk kompensation til DanPilot for at have forsyningspligten i lodsloven.

  DSHV mener derfor, at tiden er moden til, at Erhvervsministeriet agerer på Rigsrevisionens kritik og sit svar på kritikken.

  Dette skal ske ved, at DanPilot med et fuldt liberaliseret marked kan administrere med ét regnskab, og at indførelsen af et forsyningsbidrag på alle lodsninger er en løsning til bedre at styre den ellers kritisable prisudvikling siden 2014.

  DSHV tager gerne en drøftelse med Erhvervsministeriet og DanPilot, så der kan reageres på Folketingets Rigsrevisions berettigede kritik, og vi synes, det haster.

  Politik har aldrig været vigtigere

  Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

  Omtalte personer

  Jesper Sebbelin

  Seniorchefkonsulent, Danske Shipping- og Havnevirksomheder (DSHV)
  Skibsmægler, ”Fellow of Institute of Chartered Shipbrokers/FICS”

  Morten Bødskov

  Erhvervsminister, MF (S)
  BA i samfundsfag (Aalborg Uni. 1994)

  0:000:00