Sascha Faxe
 svarer 
Morten Bødskov

Vil ministeren fremsende et estimat på omsætningen fra blå turisme i Danmark i perioden 2019-2023?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Spørgsmål 119

Vil ministeren fremsende et estimat på omsætningen fra blå turisme i Danmark i perioden 2019-2023? Med blå turisme henvises der til turisme centreret omkring vandaktiviteter som fiskeri, sejlads, roning mv.

Svar fra torsdag den 22. februar 2024

Data om dansk turisme er generelt opgjort i tre forretningsområder, hhv. møde- og erhvervsturisme, storbyturisme samt kyst- og naturturisme. Såkaldt blå turisme er en del af kyst- og naturturismen, og Erhvervsministeriet er ikke bekendt med data, som opgør blå turisme separat.

Der kan dog henvises til tal fra VisitDenmark, der viser at der samlet set var 1,18 mio. overnatninger i de danske lystbådehavne i 2022. VisitDenmark estimerer baseret på foreløbig data, at disse overnatninger bidrog med 1,1 mia. kr. til det samlede turismeforbrug i Danmark i 2022.

Derudover viser en analyse fra VisitDenmark, som fokuserer på lystfiskerturismen i Danmark, at der i 2022 var ca. 1,2 mio.

såkaldte ”lystfiskerturister” i Danmark, hvoraf 46 pct. var danske, og 54 pct. var udenlandske turister. Med lystfiskerturister henvises der til turister, der i et spørgeskema har svaret, at de ’i høj grad’ eller ’i afgørende grad’ lagde vægt på lystfiskeri, da de valgte Danmark som feriedestination. Analysen viser, at udenlandske lystfiskerturister i gennemsnit overnattede 6,7 nætter, mens de danske gennemsnitligt overnattede 4,2 nætter.

Ses der på kyst- og naturturismen bredere, er det en hjørnesten i den danske turismeindustri, som bidrager med vækst og tusindvis af arbejdspladser i hele landet. Kyst- og naturturismen har de seneste år oplevet væsentlig fremgang, og på tværs af området var der således ifølge tal fra VisitDenmark 45,3 mio. overnatninger i 2022, hvilket var 14,1 pct. flere overnatninger end i 2019. Derudover omsatte kyst- og naturturismen for 81,2 mia. kr. i 2022.

Det er vigtigt, at vi sikrer gode forhold for en fortsat positiv udvikling i kyst- og naturturismen og herunder for blå turisme. Det skal vi b.la. gøre gennem den kommende havnaturfond og Danmarks Havplan, som indeholder en række væsentlige tiltag, der skal sikre øget naturbeskyttelse og derigennem bedre vilkår for natur og biodiversitet i de danske farvande. Dertil skal vi sikre en stærk turismeindustri i hele landet, og derfor har regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier i december 2023 ekstraordinært afsat 36 mio. kr. til udvikling og markedsføring af kyst- og naturturismen med fokus på at tiltrække flere turister uden for højsæsonen. Samtidigt er der på Finansloven for 2024 afsat i alt 100 mio. kr. over fire år til en styrket turismeindsats i hele landet.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00