Peter Skaarup
 svarer 
Peter Hummelgaard

Vil ministeren give en status på NSK’s indsats med henblik på at imødegå organiserede kriminelles infiltrering og udnyttelse af danske havnefaciliteter?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Retsudvalget, Spørgsmål 661

Vil ministeren, om nødvendigt i fortrolig form, give en status på NSK’s indsats med henblik på at imødegå organiserede kriminelles infiltrering og udnyttelse af danske havnefaciliteter, herunder specifikt Aarhus Havn, jf. ministerens svar på REU alm. del – spørgsmål 1208 og 1209 (folketingsåret 2022-23, 2. samling)?

Svar fra torsdag den 29. februar 2024

Regeringen er optaget af at sikre, at vores myndigheder har de rigtige juridiske og praktiske værktøjer til at bekæmpe den organiserede kriminalitet. I Danmark har vi været villige til at gå langt for at sætte ind over for organiseret kriminalitet, og det vil vi selvfølgelig fortsætte med.

Organiserede kriminelle ser ikke landegrænser som en hindring, og jeg er derfor også glad for, at EU-Kommissionen i oktober 2023 lancerede en EUkøreplan for bekæmpelse af narkotikahandel og organiseret kriminalitet, som bl.a. har fokus på at styrke retshåndhævelsen i de europæiske havne.

Jeg var selv den 24. januar 2024 i Antwerpen Havn, hvor et af de væsentligste tiltag i EU-køreplanen blev lanceret: Den Europæiske Havnealliance. Et af de primære formål med havnealliancen er at hæve standarden for sikkerhed og screening af containere på havnene ved bl.a. at styrke toldmyndighedernes redskaber til at kontrollere og sikre havnene i hele EU, ligesom havnealliancen skal facilitere offentlig-privat samarbejde for at koordinere eksisterende ekspertise og erfaring på området.

Justitsministeriet har desuden til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet kan oplyse, at National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) fortsat er i dialog med relevante myndigheder og virksomheder med henblik på at få den aktuelle situation belyst og drøfte eventuelle tiltag, der generelt kan imødegå organiserede kriminelles udnyttelse af danske havnefaciliteter.

Rigspolitiet er i samarbejde med NSK ved at afdække mulighederne for iværksættelse af relevante tiltag. Rigspolitiet forventer i løbet af 1. kvartal 2024 at have færdiggjort overvejelserne om, hvilke eventuelle tiltag sagen giver anledning til.”

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00