Kenneth Fredslund Petersen
 svarer 
Thomas Danielsen

Vil ministeren tage initiativer til at sikre den eksisterende havnekapacitet til håndtering og import af råstoffer i den sydøstlige halvdel af Danmark?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Transportudvalget, Spørgsmål 222

Vil ministeren tage initiativer til at sikre den eksisterende havnekapacitet til håndtering og import af råstoffer i den sydøstlige halvdel af Danmark (region Syddanmark, region Sjælland og Region Hovedstaden)? Dette i lyset af, 1) at der er ingen eller yderst be­grænset ledigt havneareal i denne del af landet, 2) at den eksisterende havnekapacitet til råstoffer risikerer at blive reduceret med en tredjedel over det kommende årti, på grund af kommunernes ønsker om byudvikling og boliger på de aktive erhvervshavne, og 3) at importen af råstoffer til Danmark må forventes at stige markant i fremtiden.

Svar fra fredag den 23. februar 2024

Det følger af regeringsgrundlaget, at der skal udarbejdes en strategi for danske havne, der giver grundlag for at tilvejebringe kommercielle investeringer.

På baggrund heraf nedsatte regeringen i april 2023 et partnerskab om udvikling af danske erhvervshavne, som skal kortlægge omstillingsbehovet for danske erhvervshavne og på den baggrund komme med anbefalinger til den kommende havnestrategi. Det fremgår af kommissoriet for partnerskabet, at det er afgørende, at erhvervshavnene fortsat understøtter havnenes nuværende funktioner.

Derudover er der i forlængelse af Aftale om opfølgning på evaluering af planloven mv. af 15. juni 2022 et arbejde i gang med at få defineret de nationale interesser i erhvervshavne. Formålet hermed er at sikre tilstrækkelig havnekapacitet og placeringsmuligheder for virksomheder med særlige behov for havnebeliggenhed, forsyningssikkerhed og søtransport.

Side En stillingtagen til beskyttelse af nationale interesser i erhvervshavne har afventet færdiggørelsen af den kortlægning af de danske erhvervshavne, deres roller og betydning for forskellige sektorer, som har været under udarbejdelse i Trafikstyrelsen (det såkaldte "havneatlas").

Vi har derfor allerede gang i en hel del initiativer, som har fokus på de danske erhvervshavnes rolle som vigtig infrastruktur.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00