Søren Egge Rasmussen
 svarer 
Jacob Jensen

Er der problemer i dansk fiskeri med overholdelse af gældende motorkraftregler?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 749

Mener ministeren, at der er problemer i dansk fiskeri med overholdelse af gældende motorkraftregler, og har ministeren haft kendskab til, at reglerne i et vist omfang ikke er blevet overholdt?
Skriftlig begrundelse:
Ingen.

Svar fra tirsdag den 9. april 2024

Der er noget der tyder på, at Fiskeristyrelsens forvaltning af motorkraftområdet ikke har været tilfredsstillende. På den baggrund har Fiskeristyrelsen sat gang i en grundig gennemgang af motorkraftområdet, som jeg ser frem til at modtage. Fiskeristyrelsens gennemgang vil bl.a. belyse, hvordan reglerne om motorkraft er blevet kontrolleret, og der vil herefter bl.a. blive set på, hvordan kontrollen med fartøjers motorkraft kan styrkes. Jeg tager denne sag meget alvorligt. Hvis det viser sig, at der er udfordringer med overholdelsen af reglerne, skal dette naturligvis rettes op hurtigst muligt.

0:000:00