Debat

Biolog: Miljøministeren manipulerer med FN's verdensmål

DEBAT: Miljøministeren har ikke arbejdet for at fremme FN's verdensmål og har tilladt skydeglade jægere, at de kan fortsætte jagten på tre globalt truede andearter, skriver biologen Søren Wium-Andersen.

Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) lever ikke op til FN's verdensmål nummer 15, skriver biologen Søren Wium-Andersen i et debatindlæg.
Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) lever ikke op til FN's verdensmål nummer 15, skriver biologen Søren Wium-Andersen i et debatindlæg.Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Søren Wium-Andersen
Biolog

Da regeringen præsenterede FN’s verdensmål i 2017, lovede den, at ny lovgivning fremover skal vurderes i forhold til verdensmålene, og at målene skal indarbejdes i det daglige lovgivningsarbejde.

Efterfølgende fulgte regeringen op på indsatsen ved at nedsætte en "parlamentarisk arbejdsgruppe om verdensmålene". Denne gruppe vil snart få en opgave, der skal løses, da miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) ikke har arbejdet for at fremme FN's verdensmål.

Et konkret eksempel herpå er, at miljøministeren ikke ønsker at leve op til FN's verdensmål nummer 15. Ifølge dette mål skal regeringen standse tab af biodiversitet.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler. Du kan kommentere indlægget i bunden. Vi opfordrer til en konstruktiv og ordentlig tone i debatten. Debatindlæg kan sendes til: [email protected]

Indikatoren for dette mål er en rødliste, der er udarbejdet af IUCN. Af rødlisten fremgår det, at en række andefugle, der jages i Danmark, er globalt truede. Jagten på dem skal derfor stoppes.

Grønt lys til jagt på truede arter
Det er ikke raketvidenskab at læse og følge disse indikatorer. Alligevel underskrev miljøministeren en ny bekendtgørelse, der lod de skydeglade jægere fortsætte jagten på tre globalt truede andearter, nemlig fløjlsand, havlit og taffeland.

Det er ikke raketvidenskab at læse og følge disse indikatorer. Alligevel underskrev miljøministeren en ny bekendtgørelse, der lod de skydeglade jægere fortsætte jagten på tre globalt truede andearter

Søren Wium-Andersen
Biolog

Det skete, på trods af at jagten på arterne ikke har nogen økonomisk betydning, men alene anvendes som skydeemner for jægere i deres fritid.

Miljøministeren lagde i november måned et udkast til "Afrapportering til biodiversitetskonventionens 6. landerapport" ud på nettet i en høring. Denne afrapportering skal blandt andet indeholde en afrapportering af FN's verdensmål.

I udkastet nævnte ministeren ikke med et ord, at FN's verdensmål nummer 15 ikke er blevet fremmet. Derfor konstaterede jeg følgende kendsgerning i mit høringssvar:

"Desværre forties det i afrapporteringen, at regeringen ikke som anført har fremmet FN’s verdensmål nummer 15. Det havde regeringen haft en oplagt lejlighed til i forbindelse med en revision af de danske jagttider, der blev gennemført i Danmark i 2018".

Miljøministers spin og urent trav
I ministeriets høringsnotat til afrapporteringen tages der ikke hensyn til en kendsgerning, der er nævnt i et høringssvar.

En objektiv kendsgerning ændres til et synspunkt, for ministeriet skriver i rapporten, at "Miljø- og Fødevareministeriet noterer sig synspunktet fra Søren Wium-Andersen, men det har ikke givet anledning til justeringer i 6. landerapport".

Læs også

Afrapporteringen til biodiversitetskonventionens sekretariat bliver derfor ikke retvisende, men direkte fejlagtig, hvilket eksemplet viser.

På den baggrund kan jeg konstatere, at miljøministeren har valgt at føre en miljøpolitik, der på væsentlige områder er i klar modstrid med den af regeringen udmeldte politik om at indarbejde FN's verdensmål i lovgivningsarbejdet.

Rettidig omhu
Miljøministeren var i god tid blevet informeret om, at en ny jagttidsbekendtgørelse, der tillader fortsat jagt på tre globalt truede arter, vil medføre en helt berettiget kritik af hans embedsførelse.

Nu ser jeg frem til, at "Parlamentarisk arbejdsgruppe om verdensmålene" vil tage denne eklatante overtrædelse af regeringens løfter til befolkningen op til diskussion.

For det kan ikke være rigtigt, at miljøministeren prioriterer jægernes fritidsfornøjelser højere end bevarelsen af biodiversiteten, samtidig med at regeringen støtter FN's verdensmål om at standse tabet af biodiversitet.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jakob Ellemann-Jensen

Fhv. vicestatsminister og økonomiminister, fhv. partiformand, MF (V)
cand.merc.jur. (CBS 2002)

0:000:00