Debat

Biolog: Staten tillader, at forurening fra EUs mest giftige nationalpark siver ud i et naturbeskyttet område

En kraftigt forurenet grund blev inkluderet i Nationalpark Kongernes Nordsjælland for at øge arealet af parken. Men generationsforureningen siver nu ud i det naturbeskyttede område. Det viser, at ministeriet og styrelsen ser stort på biodiversiteten og de børn og voksne, der kan komme i kontakt med den forurenede jord, skriver Søren Wium-Andersen.

Forurening fra den forgiftede Collsstrop grund i Nationalpark Kongernes Nordsjælland siver ud i de omkringliggende beskyttede områder, blandt andet Esrum Sø, skriver Søren Wium-Andersen.
Forurening fra den forgiftede Collsstrop grund i Nationalpark Kongernes Nordsjælland siver ud i de omkringliggende beskyttede områder, blandt andet Esrum Sø, skriver Søren Wium-Andersen.Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Søren Wium-Andersen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

7. december sagde miljøminister Magnus Heunicke (S), at ”biodiversitetskrisen er en af vor tids største kriser, og vi skal stå sammen om at nå de globale naturmål om at beskytte og genoprette naturen på hav og land…..”, da han støttede den globale biodiversitet med 114 millioner kroner.

Men der er en lang vej til at beskytte og genoprette naturen, når staten tillader et giftdepot med store mængder af arsen, chrom og kobber i en nationalpark, som det sker i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Der er en lang vej til at beskytte og genoprette naturen, når staten tillader et giftdepot med store mængder af arsen, chrom og kobber i en nationalpark

Søren Wium-Andersen
Biolog

Da nationalparken blev oprettet, var Miljøministeriet så interesseret i at øge arealet af parken, at en seks hektar stor industrigrund blev inkluderet i parken, selvom ministeriet siden 1977 har vist, at den er kraftigt forurenet.

EUs mest giftige nationalpark

Da nationalparken blev etableret, var ministeriet også oplyst om, at der på grunden er efterladt ikke mindre end 35 tons arsen samt store mængder af chrom og kobber. Men ikke desto mindre blev Nationalpark Kongernes Nordsjælland - inklusive industrigrunden - med pomp og pragt indviet af såvel dronning som miljøminister 29. maj 2018.

Det blev Danmarks femte nationalpark, der med sine 262 kvadratkilometer er den næststørste nationalpark i Danmark. Over 70 procent af nationalparken udgøres af Natura 2000-områder, og cirka halvdelen er skov, hvoraf 90 procent er udlagt til biodiversitetsformål. En af Danmarks største skove, Gribskov, og landets to største søer, Arresø og Esrum Sø, er en del af nationalparken sammen med hele to UNESCO verdensarvssteder: Kronborg og Parforcejagtlandskabet.

Siden har Region Hovedstadens undersøgelser vist, at der ligger mindst 105 tons arsen på industrigrunden - midt i nationalparken. Tilstrækkeligt til at slå 525 millioner mennesker ihjel eller flere mennesker, end der bor i hele EU. Nationalpark Konger­nes Nord­sjælland er hermed den mest giftige af alle EU's nationalparker.

Læs også

Det viser Miljøministeriets og Naturstyrelsens ringe forståelse for at bevare biodiversiteten på et sundt grundlag her i landet. For giftgrunden er fortsat en del af nationalparken, samtidigt med, at arsenikken siver ud til omgivelser og fra giftgrunden ned til et Natura2000 område.

Børn og voksne kan komme i kontakt med forurenet jord

Regionen oplyste for kort tid siden i TV 2 Kosmopol, at den har konstateret, at forureningen er omfattende, og på et borgermøde, at børn og voksne ikke kan komme i kontakt med den forurenede jord. Det er objektivt forkert.

Undersøgelser har vist, at der ligger mindst 105 tons arsen på industrigrunden - midt i nationalparken. Tilstrækkeligt til at slå 525 millioner mennesker ihjel

Søren Wium-Andersen
Biolog

For Region Hovedstadens omfattende rapportmateriale viser, at grøfterne i de omgivende skovarealer, der tilhører Miljøministeriet, blev oprenset for arsenholdigt sediment i 1996 og atter igen i 2011. Nu er den gal igen, og grøfterne skal oprenses igen i 2024, oplyser regionen. Om det opsamlede arsenholdige slam fra grøfterne skal deponeres på den forurenede grund er ikke klart for nærværende. Men sker det nu igen for tredje gang, kan alle slutte, at der igen skal oprenses grøfter for arsen om en halv snes år.

Naturstyrelsen oplyste forleden på borgermødet, at den havde undersøgt, om biodiversiteten i omgivelserne til industrigrunden er forurenede med arsen. Resultaterne var ikke entydige, da de gennemførte undersøgelser af svampe, der voksede i området, desværre var gennemført på et forkert tidspunkt.

Undskyldeligt, naturligvis, for en forureningsbevidst styrelse, som omhyggeligt undlod at oplyse, at Naturstyrelsen havde haft mere end 46 år til at gennemføre disse meget relevante analyser, siden styrelsen i 1977 havde fået konstateret, at grunden er kraftigt forurenet.

Læs også

Styrelsen burde for mange år siden have sikret svampeplukkere og biodiversiteten mod en arsenforurening. På den baggrund kan jeg kun betegne det lokale skovdistrikts indsats for at beskytte skovens gæster og for at bevare biodiversiteten som lidet flatterende.

Grunden bør fjernes fra nationalparken

På det netop afholdte borgermøde stillede regionen også i udsigt, at regionen snart forventer at kunne fiksere arsenen på grunden. Men regionens teknikere undlod at oplyse, at ingen af de af regionen allerede publicerede og afprøvede metoder har virket i praksis.

At bibeholde dette gigantiske giftdepot i nationalparken er uholdbart. Industrigrunden bør snarest fjernes fra nationalparken. Det bør selv Miljøministeriet kunne indse

Søren Wium-Andersen
Biolog

Personligt havde jeg gerne set, at arsenen på den omtalte industrigrund, der rummer generationsforureningen ”Collstropgrunden” snarest fjernes fra nationalparken, således at udsivningen af arsen til den omgivende nationalpark og til et nærliggende Natura2000 område reduceres mest muligt.

Men jeg erkender også, at det rent praktisk er umuligt, hvorfor jeg gerne ser hele området asfalteret for at forhindre, at nedbøren fortsætter med at skylle arsen ud til omgivelserne. Det asfalterede område kan eventuelt anvendes som et køreteknisk anlæg, eller der kan opstilles solceller på arealet.

At bibeholde dette gigantiske giftdepot inden for rammerne af den nuværende nationalpark er uholdbart. Industrigrunden bør snarest fjernes fra nationalparken. Det bør selv Miljøministeriet kunne indse. Hvorfor ministeriet ikke allerede har fjernet den fra nationalparken, det forstår jeg simpelthen ikke.

Hvis forventningerne om at beskytte og genoprette biodiversiteten skal være troværdige, må signalet være, at forureningen med arsen stoppes snarest muligt, og at kun arealer uden gift er værdige til at blive indlemmet i nationalparker.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Søren Wium-Andersen

Biolog
cand.scient. (Københavns Uni.)

Magnus Heunicke

Miljøminister, MF (S)
journalist (DJH 2002)

0:000:00