Debat

Borgerforslagsstillere: Forbyd brugen af sprøjtegifte i private haver

DEBAT: Nu må politikerne indse, at det er uansvarligt at sprøjte med gift til ikke-erhvervsmæssige formål, mener borgerforslagsstillere.

Det skal være slut med pesticider i private haver, skriver Jens Andersen og Erik Arvin. (Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix)
 <br>
Det skal være slut med pesticider i private haver, skriver Jens Andersen og Erik Arvin. (Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix)
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Jens Andersen og Erik Arvin
Medstillere af borgerforslaget 'Øjeblikkeligt ophør med salg af Roundup og andre bekæmpelsesmidler til privat brug i haver og på offentlige fællesarealer'

I juni måned i år fik det fælleskommunale affaldsselskab Affaldplus noget af en overraskelse, da man tog prøver af afledt vand fra en oplagsplads for haveaffald i byen Karise på Sjælland. 

Det viste sig, at der fra dette "uskyldige" haveaffald sivede vand ned i undergrunden indeholdende en række forskellige pesticidrester, nogle langt over grænseværdien for drikkevand.

Pladsen ligger kun omkring 100 meter fra en drikkevandsboring, og det var da også det lokale vandværk, der var årsag til, at der blev udtaget vandanalyser. 

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Affaldsselskabet tog desuden prøver på tre andre pladser, og også her fandt man adskillige pesticider i det udsivende vand i et foruroligende højt niveau. 

Der er nu bestilt prøver fra andre af affaldsselskabets 28 pladser. Det bemærkes, at kommunerne ikke på nogen af disse pladser har stillet krav om at undersøge det udsivende vand fra haveaffaldet.

Giftstofferne bliver ofte brugt skødesløst – i for store doseringer eller til forkerte formål.

Jens Andersen og Erik Arvin
Borgerforslagsstillere

Behov for at forbedre lovgivning
Miljøminister Lea Wermelin (S) har på baggrund af en forespørgsel i Folketinget oplyst, at myndighederne for nuværende ikke har nogen viden om, hvor mange genbrugsstationer der håndterer haveaffald, hvad kravene på disse anlæg er, og hvad afstanden er til mulige nærliggende drikkevandsboringer. 

Derfor er Miljøstyrelsen nu ved at finde ud af, hvor mange anlæg der ligger inden for en afstand af 300 meter fra drikkevandsboringer. 

Miljøministeren beder samtidig Miljøstyrelsen sikre, at kommunerne bliver mere opmærksomme på disse forureningskilder. Ministeren bebuder samtidig, at hun vil se nærmere på, om der er behov for forbedringer af lovgivningen på området.

Ja, må svaret klart være, for der er dokumentation for, at pesticider udgør et stadig større problem herhjemme og i udlandet. 

Ikke nok at forbyde Roundop
Se blot på Østrig og Tyskland, hvor der er varslet et forbud mod det meget anvendte middel Roundup. 

I Danmark bruges omkring 170 af disse sprøjtegifte til forskellige formål. Hvis man vil undgå pesticidforurening, så er det ikke nok at forbyde Roundup. 41 procent af danske vandboringer indeholder pesticider eller pesticidrester. 

I 12 procent af dem er grænseværdien overskredet. Der er fundet 129 af disse stoffer i grundvandet, hvoraf 75 ikke er påvist tidligere. 

Fundene har medført en landsdækkende screening af 250 moniteringsboringer for et meget stort antal pesticider og nedbrydningsprodukter, cirka 400 stoffer. Vi har måske kun set toppen af isbjerget?

Svært at finde alternative ressourcer
Det kan snart vise sig at være en overordentlig svær opgave for mange vandværker at finde alternative rene grundvandsressourcer.

At fortynde sig ud af problemerne er måske en akut løsning, men med stadig flere lukkede boringer går den ikke i længden. 

Men kan man ikke bare rense sig ud af alle problemerne? Nej, udover at fordyre driften af vandværket kræver sådanne foranstaltninger energi – ikke lige det, vi har brug for i disse tider med klimaforandringer. 

Og alle disse giftstoffer kan ikke realistisk renses ud af drikkevandet. Husk også, at det ikke kun handler om dit og mit drikkevand. 

Vi står over for en markant nedgang i insekter som bier, og noget tilsvarende gør sig gældende for mange fuglearter. Sprøjtegiftene har et ansvar for denne helt uacceptable udvikling.

Læs også

Skødesløs anvendelse
Den erhvervsmæssige anvendelse af pesticider står for langt den største del af forbruget herhjemme. Men vi må ikke glemme den ikke-erhvervsmæssige brug på offentlige arealer, private haver, industriarealer og så videre.

Brug af giftstoffer på sådanne arealer har også vist sig at være meget problematisk, ikke mindst for de mange bynære vandforsyninger. 

Giftstofferne bliver ofte brugt skødesløst – i for store doseringer eller til forkerte formål. Det bliver ikke bedre af, at disse miljøgifte ikke i tilstrækkelig grad nedbrydes – blandt andet grundet for ringe biologisk aktivitet på eksempelvis indkørsler og grusbelagte flader. 

Resultatet er, at stofferne og deres nedbrydningsprodukter havner i grundvand og i vores drikkevand - og skader naturen. Sagen med haveaffaldet illustrerer desværre ganske udmærket, at der ikke er styr på giftstofferne. Og giftindholdet gør det meget problematisk at genbruge haveaffaldet, herunder som jordforbedring i økologisk brug.

Vi må og skal have en langsigtet strategi for at kunne udfase pesticiderne til erhvervsmæssige formål helt. Midlerne er gennem forskning og udvikling blandt andet at fremme økologiske driftsformer og opnå større viden omkring giftfri behandling mod skadedyr, svampe og så videre.

Start med det oplagte
Men vi kan gøre noget her og nu, nemlig forbyde anvendelsen af disse sprøjtegifte til alt, hvad der ikke har et erhvervsmæssigt formål, eller hvor der er særlig stor fare for at påvirke drikkevand og følsom natur.

Så kære miljøminister og kolleger på Christiansborg. Indse nu, at sagen med pesticider i haveaffaldet blot er endnu et bevis på en fuldstændig uansvarlig omgang med giftstoffer.

Det er fint nok at kortlægge haveaffaldspladser og stille krav til indretningen her, men det er og bliver symptombehandling.

Start nu med det oplagte – at forbyde brugen af pesticider til ikke-erhvervsmæssige formål, det vil sige på offentlige arealer, industriarealer, ved boligkarréer og i private haver.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Erik Arvin

Professor emeritus, Institut for Vand og Miljøteknologi, DTU
cand.polyt. (DTU)

0:000:00