Stævnet forskers kollegaer: Bæredygtigt Landbrug vil svække ytringsfriheden

DEBAT: Bæredygtigt Landbrugs stævning af professor Stiig Markager er et forsøgt på holde forskere fra at ytre sig kritisk, skriver professorens kollegaer på Aarhus Universitet.

Af Peter A. Stæhr, Karen Timmermann med flere
Se dokumentationsboksen

Bæredygtigt Landbrug hævder, at vores kollega på Aarhus Universitet professor Stiig Markager er kommet med to ærekrænkende udtalelser om landbrugets udledning af kvælstof til havmiljøet. Bæredygtigt Landbrug har nu stævnet Stiig Markager for disse udtalelser.

Som nære kolleger til Stiig Markager er vi dybt bekymrede over, at Bæredygtigt Landbrug med dette usædvanlige skridt tydeligvis forsøger at skræmme Stiig Markager fra at bidrage til den offentlige debat om landbrugets påvirkning af miljøet. 

Det er svært ikke også at se stævningen som en advarsel til andre forskere om at holde sig fra at ytre sig kritisk om faglige spørgsmål, der har med dansk landbrug at gøre.

Det hører med til historien, at andre kolleger i Stiig Markagers gruppe på Aarhus Universitet flere gange har været udsat for lignende meget personlige angreb fra Bæredygtigt Landbrug, ligesom Bæredygtigt Landbrug har henvendt sig direkte til ledelsen på Aarhus Universitet og problematiseret, at medarbejdere offentligt debatterer landbrugets miljøpåvirkning. 

Stævningen mod Stiig Markager er således blot endnu et trist eksempel på den respektløse og ubehagelige måde, hvorpå Bæredygtigt Landbrug kritiserer faglige debatindlæg, de finder ubekvemme.

International opbakning til konklusioner
Den forskningsgruppe, som Stiig Markager er ansat i, har gennem mere end tre årtier været dybt involveret i forskning og rådgivning vedrørende det danske havmiljø.

Først som Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), og efter DMU's nedlæggelse i 2011 som en faggruppe under Aarhus Universitet.

Hvert år har gruppen udarbejdet en sammenhængende vurdering af tilstand og udvikling i det danske havmiljø baseret på data indsamlet i det nationale overvågningsprogram. 

Analysen af udviklingen i miljøtilstanden er et vigtigt element i den videnskabelige baggrund for myndighedernes udarbejdelse af vandplaner, som har som mål at forbedre vandkvaliteten, blandt andet i havmiljøet.

Dette vigtige arbejde, som Stiig Markager har været en central bidragsyder til, har i to omgange været gennem en grundig international vurdering.

Begge gange blev det vurderet, at gruppens arbejde er lødigt og baseret på relevante metoder, ligesom der gennem alle årene har været national og international faglig opbakning til vores overordnede konklusioner og anbefalinger.

Forsøg ikke at lukke munden på forskere
Der ligger således mange års erfaringer og indsigt bag de udtalelser, som Bæredygtigt Landbrug nu stævner Stiig Markager for. 

Hans arbejde og engagement i den offentlige debat er højt respekteret og anerkendt blandt både danske og udenlandske forskere.

Det kræver stor viden, erfaring og mod at udtale sig om et så kompliceret emne som belastning af havmiljøet med næringsstoffer. Som offentligt ansatte forskere anser vi det for at være en del af vores arbejde at bidrage med faglig viden, som kan nuancere samfundsdebatten.

Stiig Markager er et eksempel på en af de forskere, som tager denne opgave meget alvorlig og prioriterer at bruge tid og energi på at give et fagligt input til drøftelserne af landbrugets miljøpåvirkning.

Det er selvfølgelig helt i orden at være uenig med et fagligt synspunkt. Det er faktisk en vigtig del af den faglige diskussion, der helt naturligt følger med, når man fremlægger resultater baseret på komplicerede analyser af store mængder af data.

Den faglige diskussion er med til at bringe videnskaben fremad, hvorimod intimidering af forskere med sagsanlæg og klager til arbejdsgiver risikerer at medføre selvcensur.

Det er hverken i videnskabens eller samfundets interesse, at økonomisk stærke lobbyorganisationer forsøger at lukke munden på forskere. Forskere skal kunne deltage i den offentlige debat og være fagligt uenige uden risiko for retsforfølgelse og økonomiske konsekvenser.

Forfølger en kompetent forsker
Det er muligt, at Bæredygtigt Landbrug ikke er enig i vores tolkninger af data og årsagssammenhænge. 

Men det er trist og beskæmmende, at Bæredygtigt Landbrug vil bruge deres medlemmers kontingent til en personlig forfølgelse af en faglig meget kompetent forsker, og i kølvandet forsøge at skræmme hans fagfæller fra at ytre sig kritisk om dansk landbrugs udledning af næringsstoffer og de afledte negative konsekvenser for havmiljøet omkring Danmark.

Det er vores grundlovssikrede ret at ytre os, og som offentligt ansatte forskere har vi en forpligtigelse til at dele vores viden med samfundet.

Så det har vi tænkt os at fortsætte med, uanset at Bæredygtigt Landbrug finder det ærekrænkende.

Forrige artikel Bæredygtigt Landbrug svarer på kritik: Stævning handler ikke om ytringsfrihed Bæredygtigt Landbrug svarer på kritik: Stævning handler ikke om ytringsfrihed Næste artikel Borgmester: Vi bliver syge, mens vi venter på roadpricing Borgmester: Vi bliver syge, mens vi venter på roadpricing