Jægere: Ulven er ikke en hellig ko

DEBAT: Ulven har sin plads i den europæiske og danske natur, men det skal være lettere at skyde ulve, der skaber problemer, skriver Danmarks Jægerforbund.

Af Claus Lind Christensen
Formand, Danmarks Jægerforbund

Efter mere end 200 års fravær er ulven tilbage i den danske natur. Og meget tyder på, at det er på permanent basis med etablering af en fast bestand, der formentlig kun vil vokse de kommende år.

Det rejser spørgsmålene: Hvem er det et problem for, og hvad gør vi ved det?

Samfundets og landbrugets problem
Den spæde ulvebestand i Danmark skaber en vis frygt hos især den del af befolkningen, som bor i områder, hvor ulvene færdes.

En frygt, som samfundet som helhed må tage alvorligt, idet det fremadrettet kan påvirke adfærden hos mange mennesker og offentlige institutioner, der ikke længere føler, at de kan bevæge sig frit i naturen.

Ulvene har også med sikkerhed angrebet husdyr, hvor det især er gået ud over fåreavlere. Med andre ord har de få eksisterende ulve i Danmark allerede vist sig også at være et problem for landbruget. Hvad kan vi så gøre ved det?

Fra benlås til pragmatisk tilgang
I oktober 2017 vedtog EU’s Miljøudvalg et udkast til en resolution som udløber af det såkaldte fitnesstjek af EU’s naturdirektiver. Resolutionen var en måned senere til afstemning i Europa-Parlamentet, der med stort flertal stemte for en mere pragmatisk tilgang til naturbeskyttelse i EU.

Europa-Parlamentet opfordrede således EU-Kommissionen til at udvikle en procedure til ændring af beskyttelsesstatus for arter, der har nået en gunstig bevaringsstatus. Det ser vi som en positiv bevægelse i retning af, at man med tiden kan nedskalere beskyttelsesniveauet for f.eks. ulve.

Det vil samtidig være en international anerkendelse af behovet for, at en dynamisk natur, der kræver dynamiske forvaltningsmekanismer, ikke som i dag skal være lagt i benlås af stive internationale regler, her i form af de to naturdirektiver.

Når det er sagt, skal det også slås fast, at vi naturligvis anerkender behovet for både habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet til at sikre international og koordineret beskyttelse af sårbare arter.

Vi ønsker således, at nationalstaterne kan få større indflydelse på naturpolitikken, herunder være med til at sætte nye forvaltningsmål for f.eks. ulvebestandene i Europa.

Rettidig omhu
Jægerforbundets holdning er klar. Der er plads til ulven som en naturligt hjemmehørende art. Men vi ønsker, når den centraleuropæiske bestand, herunder den danske, når et niveau, hvor den er i gunstig bevaringsstatus, at der skal kunne drives jagt på ulv som på alle andre arter.

Med ulvens tilbagekomst i den danske natur vil der kunne opstå konflikter mellem ulv og jagthunde under jagt. I den situation skal det sikres, at jægerne har en retsstatus, så vi kan forsvare vores hunde i tilfælde af et ulveangreb.

Danmarks Jægerforbund mener således af en række årsager, at det er rettidig omhu allerede nu at arbejde på at flytte ulvens beskyttelsesniveau fra habitatdirektivets bilag 4 til bilag 5.

Det vil samtidig gøre det endnu enklere at fjerne problemulve i henhold til den danske ulveforvaltningsplan, der allerede nu tillader fjernelse af disse dyr, hvis det danske samfund har brug for det.

Med andre ord er Jægerforbundets holdning, at ulven ikke er en hellig ko.

Forrige artikel Vandløbsforkæmpere: Vi kan ikke længere stole på havbruget, og tilsynet er udfordret Vandløbsforkæmpere: Vi kan ikke længere stole på havbruget, og tilsynet er udfordret Næste artikel Økologisk Råd om pesticidafgift: Det er fake news, at godkendelse og afgift giver samme beskyttelse Økologisk Råd om pesticidafgift: Det er fake news, at godkendelse og afgift giver samme beskyttelse
 • Anmeld

  Kasper Malmberg · Naturpædagog.

  Frygt.

  Selvfølgelig skal frygt tages alvorligt.

  Yoda har sagt det så fint.

  “Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Angers leads to hate. Hate leads to suffering.”

  Er det frygt som skal sætte dagsordenen for EU’s naturpolitik?

 • Anmeld

  Frank Wille · naturven

  NEj..aldrig fri jagt på ulve

  Pyha da det klinger hult. Jo vi går ind for, at disse dyr skal have lov til at leve her, meen vi glæder os til at kunne komme til at skyde dem.Lad os allerede forberede dette skridt ved at udhule fredningsbestemmelserne...synes signalet at være. Hvad bliver det næste, som der skal gødes politiske for at få jagt på...ravn, ørne ...ja i i disse tider kan man snart ikke overraskes længere. Der skal blive kamp til stregen for, at tidligere tiders hæmningsløse udryddelser af alle de arter, som nogle enten ikke kunne lide eller andre synes kunne være fedt at skyde, IKKE kommer til at gentage sig.

 • Anmeld

  Størup / Naturbeskyttelse.dk

  Et fattigt natursyn i et rigt land.

  Et er at håndtere "problemulve" - det tror jeg alle er enige om, at der skal findes en passende løsning på. Men det er trist, at Jærgerforbundet presser på, for at svække artsbeskyttelsen internationalt, ikke mindst i en tid, hvor vi verden over ser et skræmmende tab af natur og de store dyr - et tab der er direkte forbundet med, at vi mennesker tager pladsen fra de vilde dyr eller ser dem som et problem der skal bekæmpes. Hvis ikke der havde været en international beskyttelse, der fik os til at holde igen, så havde de danske ulve være skudt for længst.

  Vi er et af verdens rigeste lande - vi kunne blive bannerføre for hvordan man tager imod besværlige dyr, og finder ud af at leve sammen med dem. Men lige nu står alle på nakken af hinanden for at få beskyttelsen svækket, og i yderste konsekvens ulvene skudt helt væk fra Danmark.

  Det er et fattigt natursyn i et rigt land.

 • Anmeld

  Annette Kyneb

  Jægeren er heller ikke en hellig ko!

  Der er udstedt cirka 180.000 jagttegn og jægerne er derfor kun en meget lille del af den danske befolkning.
  Det kan derfor ikke være denne lille minoritet af befolkningen, der skal bestemme, om EU-reglerne for fredning skal respekteres, hvad enten det gælder fredningsbestemmelser for ulv, sæl eller ørne.
  Det er med ulvene, som med rovfuglene, at der ikke skal indføres almindelig jagt på dem, når de har nået en " gunstig bevaringsværdig status ".
  Det er jo ikke tilfældigt, at jagtorganisationerne ikke betragtes som naturbeskyttende institutioner.
  Ligeså lidt som Bæredygtigt Landbrug har noget som helst med bæredygtig natur at gøre.
  De fredede dyrs antal reguleres naturligt af mængden af føde, sygdomme og ynglemuligheder.
  Og opstår der et problem, skal der gives særskilt tilladelse til en regulering af det pågældende problem, der skal kunne dokumenteres.
  Jagthunde skal heller ikke have en særstatus, som ikke gælder samtlige hunde!

 • Anmeld

  Tage Christiansen

  Formandens selvmål

  UHA UHA, hr. Jægerformand, det var da vist et gevaldigt selvmål. Hvordan er det nu, er vi oppe på en bestand af 4 til 5 ulve?

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Selvstændig

  Teoretisk spindelvæv

  Så er ulveromantikerne igen fremme med deres teoretiske spindelvævstankegang.
  Sjovt som der er forskel på ulveromantikerne (der overvejende bor i byerne og på Sjælland) og modstanderne af ulve i Danmark (som overvejende bor i Jylland - der hvor ulvene og deres anrettede skader findes).
  Der er næsten ingen begrænsninger i ulveromantikernes lovprisning af ulvenes tilbagevenden til naturen og når hysteriet har nået så store højder, at man kan risikere at komme to år i fængsel for at forsvare sig selv og sin ejendom, så trodser det efter min mening enhver fornuft.
  På det teoretiske plan har vi højtuddannede, som her øjner en chance for beskæftigelse og produktion af alenlange rapporter og undersøgelser omkring ulvens tilbagekomst; men på det praktiske plan - der hvor ulven tager får - (langt flere end den kan spise) her skal man blot klappe i, betale for ulvesikre hegn og hvis disse ikke virker, bare glæde sig over den romantiske ulvs genopståen.
  Lige fra starten har der været en udskilning af den litteratur, der var positiv overfor ulven.
  Ingen ville høre på folk der lever blandt ulve til daglig (de er jo ikke universitetsuddannede!) og en forsker som ved meget om ulve og deres adfærd i naturen, fordi han har studeret ulvenes byttedyr gennem 35 år, professor Valerius Geist, i øvrigt sammen sammen med sin kone, - han bliver af danske ulveromantikere og forskere omgående kåret til total idiot og komplet uvidenskabelig, da han hørte om ulvens indtog i Danmark og derfor indtrængende advarede om de kolossale problemer, vi ville stå overfor i fremtiden.
  Men når vi skal have ulven i den danske natur, fordi visse ulveromantikere påstår den er oprindelig, hvorfor skal vi så ikke have bjørnen tilbage?
  Det er jo slet ikke farligt - det er naturberigende!
  Problemet er bare, at vi ikke har nogen natur tilbage i alt for tæt befolkede Danmark og derfor kan vi ikke huse denne type dyr.
  Jeg var begyndt at blive bange for at de i jægernes organisation var blevet tøsedrenge der ikke turde udtrykke deres mening af politiske årsager; men det har jo så vist sig ikke at være tilfældet.
  Det er jo det, der er karakteristisk ved Danmark: Man har lov til og også til en vis grad pligt til, at sige det, man mener.
  En sidste bemærkning: At en ret stor del af jægerne er imod ulven i Danmark betyder jo netop ikke, at de ikke bryder sig om dyret; men de ved, at der ikke er plads til den uden problemer.

 • Anmeld

  Naturpædagog og dyrevenner. · Dyreven, naturpædagog.

  Ulvedebat.

  Erik Nørgaard. Endelig en god og fornuftig kommentar.
  Jeg er meget enig i dit syn på ulvedebatten.

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Ulve, jagt, pesticider, syntetiske kemikalier - og respekten for mennesker og andre af naturens levende organismer.

  Det er en ulykke af dimensioner om pesticider, syntetiske tekstiler og anden traditionelt udviklet ny teknologi ikke har bidraget til et økologisk mindre uansvarligt landbrug, et mindre behov for at skyde naturens sidste vilde dyr - og til at vi på så kort tid har kunnet få så megen velfærd, pædagogik, miljøteknologi og social retfærdighed med så uventet få ødelæggende konsekvenser for naturen, folkesundheden, dyrevelfærden, denne verdens fattigste mennesker, samt ikke mindst vore efterkommere og den fremtid vi stiller dem i udsigt.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Ulve.

  Det er med ulve, som det er med alle dyrearter. Total fredning vil med tiden føre til problemer. De ser vi men skarven.
  Derfor er det noedvendigt at indfoere en vis regulering af bestanden, i det ulven, som ikke har nogen naturlige fjaender, er det stoerste rovdyr i Danmark, vil antals maeaessigt goere indhug i andre arter. Derfor er det noedvendigt at regulere den. Ulven har dog ret til at vaere her som en naturlig del af den danske fauna.

 • Anmeld

  Ole Bøgh Vinther · Landskabsarkitekt

  Jagt og regulering

  Er det en lovmæssighed, at der skal dræbes dyr i den danske natur ?

 • Anmeld

  Hans Christiansen

  Det kan vi ikke have i "lille Danmark"?

  Nu er der jo en hel del ulve i de baltiske lande, som jo ikke er stort større end Danmark. Disse lande har, som vi alle ved, en langt større procentdel af deres areal udlagt til fri naturomraader. Vil vi have natur i Danmark? Hvis svaret er "ja", har vi brug for store rovdyr. Naturen har rigtigt godt af "top predators".

 • Anmeld

  Jack Jensen

  Ulven i Danmark

  Nu skal man også læse at ulven er udrydningstruet!

  Det er en lodret løgn.

  Og i Jylland er der min. 10 ulve i et kobbel.
  Alfaparret som fik 8 hvalpe (dokumenteret på video).
  De 8+alfaparret giver altså 10.

  + de løse ulve rundt om.

  Når hvalpene er ml. 2-3 år, så er de kønsmodne, og forlader koblet.
  For at finde en mage og etablere deres eget revir.
  Lad os sige at der er 4 hanhvalpe som derefter etablerer hver sit nye revir.
  Og selvfølgelig begynder at yngle.

  Så er der næste år minimum en bestand på ca. 50 ulve.

  Hvert alfapar yngler hvert år - så det bliver lynhurtigt ude af kontrol.

  Jeg går ikke ind for at ulven skal totaludryddes - men der skal realistiske kvoter på.
  Og optælling hvert år.
  Og overskuddet må jo bortskydes.

  Og ulven er stadig ikke enormt truet som dyreart - det er ren volapyk.

 • Anmeld

  Ole Bøgh Vinther · Borger

  Ulve kontra jægere

  Det er sgu uhyggeligt, der er snart flere ulve end jæger!

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Ulve/jægere.

  Flere ulve end jægere, er det ikke at tage munden lidt fur fuld?!.
  Desværre er det sådan at en del godser og landmænd udlejer jagter til byfolk, som ikke har en skid begreb om jagt.
  Alle jægere, med respekt for sig selv, forsøger at opspore anskudt vildt, og nedlægge det, men gør "by jægere" også det?.
  Det kan godt være at ulve dræber byttedyr, uden at æde det helt op, men det er der også mange andre rovdyr som gør.
  Jeg forstår heller ikke nødvendigheden af at opdrætte, f. eks. fasan kyllinger til udsætning. Det er et indgreb i naturens gang, som ikke burde finde sted.
  Desuden er der en vis fare for at disse fremavlede dyr bliver stående i stedet for at flygte. Vildt må kun, så vidt jeg ved, skydes under flugt.
  Jeg bor godt nok i byen, men jeg er født og opvokset på landet, så jeg kan ikke undgå at vide lidt om det. Landmænd må, nødvendigvis vænne sig til at sikre deres markdyr bedre i fremtiden. Ulvebestanden skal reguleres, ligesom andre rovdyr, som ikke har nogle naturlige fjender. Men IKKE udryddes.

Vandplaner: Wermelin lover tæt inddragelse af aktører

Vandplaner: Wermelin lover tæt inddragelse af aktører

MILJØ: Miljøminister Lea Wermelin erklærer sig ”meget optaget af" at sikre tæt inddragelse af aktørerne i de kommende vandområdeplaner. Mere inddragelse er bydende nødvendigt, lyder det fra landbruget og sportsfiskerne.